Zorgaanbieder | De Amersfoortse

Zorgverzekeringswet (Zvw)

In de Zorgverzekeringswet (voorheen het ziekenfonds) staan de regels over de kosten die wij als klanten betalen aan zorgverzekeringen en welke kosten we terugkrijgen. Daarnaast moeten zorgverzekeraars deze wet naleven om de beste zorg voor verzekerden aan te bieden.

Wat is de Zorgverzekeringswet?

In de Zorgverzekeringswet (Zvw) staat dat iedereen die in Nederland werkt of woont, recht heeft op zorg in het basispakket. Zorgverzekeraars moeten deze wet uitvoeren en ervoor zorgen dat de beste zorg aanbieden voor hun verzekerden. 

De Zorgverzekeringswet is de vervanger van het ziekenfonds. Voor 2006 was het ziekenfonds in werking, waarin er onderscheid werd gemaakt tussen ziekenfondsen en particulieren verzekeringsmaatschappijen.

Wat betekent de Zorgverzekeringswet voor jou?

De Zorgverzekeringswet is voornamelijk bedoeld voor zorgverzekeraars, maar je ziet de wet ook terug in de (mogelijke) kosten die je moet betalen. Dit gaat om:

  1. Inkomensafhankelijke bijdrage
  2. Zorgpremie
  3. Eigen risico
  4. Eigen bijdrage
  5. Zorgtoeslag
  6. Risicoverevening

1. De inkomensafhankelijke bijdrage

Als je een inkomen krijgt en bent verzekerd, draag je een deel van dit inkomen bij aan de Zorgverzekeringswet. Hoe hoog deze bijdrage is, is afhankelijk van de hoogte van je inkomen. Betaalt jouw werkgever of uitkeringsinstantie de werkgeversheffing Zvw over jouw inkomen? Dan hoef je zelf geen bijdrage Zvw te betalen. 

In 2020 is deze bijdrage 6,70% van je inkomsten (in 2019 was dit 6,95%). Voor ondernemers en gepensioneerden is deze bijdrage 5,45% (in 2019 was dit 5,70%). Bekijk het gehele overzicht met percentages per type inkomen op de site van De Belastingdienst.

2. De zorgpremie

Ben je 18 jaar of ouder? Dan betaal je ook een zorgpremie aan je zorgverzekering. Ook deze verplichte betaling staat opgenomen in de Zvw. Meer informatie over de zorgpremie vind je op onze pagina Zorgpremie berekenen.

3. Het eigen risico

Daarnaast is het verplicht om een eigen risico te betalen in een basisverzekering. Dit houdt in dat je zorg tot een bepaald bedrag zelf betaalt en alles daarboven wordt vergoed. De minimale eigen risico is €385.

4. De eigen bijdrage

Naast het eigen risico bestaat er ook een eigen bijdrage. De overheid bepaalt voor welke zorg een eigen bijdrage geldt en hoe hoog deze is. De eigen bijdrage kan voor zorg uit de basisverzekering zijn en ook voor zorg uit de aanvullende verzekering. 

5. De zorgtoeslag

In de Zorgverzekeringswet staan niet alleen bedragen die we moeten betalen, maar ook kosten die we terugkrijgen. Zo hebben mensen met een laag of geen inkomen recht op zorgtoeslag. De zorgtoeslag is bedoeld om zorgverzekeringen voor iedereen betaalbaar te maken. Bekijk onze pagina over Zorgtoeslag om te zien of jij ervoor in aanmerking komt.

6. De risicoverevening

Doordat zorgverzekeringen verplicht zijn nieuwe klanten te accepteren, kan het voorkomen dat de zorgverzekering veel klanten krijgt met slechte gezondheidsrisico’s. In dat geval krijgen die verzekeraars een financiële bijdrage uit een speciaal zorgverzekeringsfonds. Heeft de verzekeraar weinig klanten met een slecht gezondheidsrisico? Dan moeten ze geld stoppen in het zorgverzekeringsfonds.

Alles wat je wilt weten over de zorgverzekeringswet

  • Wat is de Zorgverzekeringswet (ZvW)

  • Wat betekent de Zorgverzekeringswet voor jou?

  • Hoe hoog is de inkomensafhankelijke bijdrage?