• Home
 • Wat is een restitutiepolis?

Wat is een restitutiepolis?

Bij De Amersfoortse geloven wij in maximale keuzevrijheid. Daarom heb je met onze restitutiepolis 100% vrije zorgkeuze. Dat betekent dat je bij alle zorg die je bij ons verzekerd hebt, zelf bepaalt naar welk(e) zorgverlener, apotheek of ziekenhuis je gaat. Wij vergoeden de rekening altijd.

Alles wat je wilt weten over onze restitutiepolis

 • Wat betekent 100% vrije zorgkeuze?

  De zorgverzekering van De Amersfoortse is een restitutiepolis. Dat betekent voor jou:

  • dat je zelf bepaalt naar welk(e) zorgverlener, apotheek of ziekenhuis je gaat
  • je ontvangt geen rekening van zorgverleners met wie wij een afspraak hebben
  • we vergoeden de rekening ook als je zorgverlener geen afspraak met ons heeft
 • Wat is het verschil tussen een restitutiepolis en een naturapolis?

  Wie wordt jouw zorgverlener?
  Bij het uitkiezen van een nieuwe zorgverzekering kom je het vaak tegen, de termen restitutie- en naturapolis. We leggen je graag uit wat het verschil is:

  Vrije keuze met een restitutiepolis

  • Je bepaalt zelf naar welk(e) zorgverlener, apotheek of ziekenhuis je gaat
  • Het maakt niet uit of wij afspraken met jouw zorgverlener hebben. We vergoeden de rekening altijd
  • Onze zorgverzekering is een restitutiepolis

  Beperkte keuze met een naturapolis

  • Bij een naturapolis ben je beperkt in de keuze voor een zorgverlener
  • Je rekening wordt volledig vergoed als de zorgverzekeraar afspraken heeft gemaakt met je zorgverlener
  • Als je zorgverzekeraar geen afspraken heeft met je zorgverlener, dan moet je mogelijk bijbetalen

 • Hoe zit het met gecontracteerde en niet-gecontracteerde zorg?

  Wij maken afspraken met een groot aantal zorgverleners, apotheken en ziekenhuizen. Dat doen we zodat we voldoende zorg kunnen aanbieden aan iedereen die bij ons verzekerd is. Wij noemen dit gecontracteerde zorg. Bij gecontracteerde zorg geldt dat je zorgverlener rechtstreeks bij ons de rekening declareert. Jij hoeft dus niets te doen.

  Wil je naar een zorgverlener waarmee wij geen afspraak hebben? Dan vergoeden wij de rekening ook voor 100%. Tenzij de rekening onredelijk hoog is vergeleken met die van andere zorgverleners in Nederland. Dit wordt het marktconforme tarief genoemd.

 • Hoe zit het met de vergoeding van zorg met een maximum (uur)tarief?

  Voor sommige zorgsoorten heeft de overheid een maximum (uur)tarief vastgesteld. Het gaat bijvoorbeeld om:

  • GGZ
  • Verloskunde
  • Huisarts
  • Sommige ziekenhuiszorg
  • Laboratoriumonderzoek
  • Diëtist 

  Voor deze zorg geldt:

  • Hebben wij afspraken met je zorgverlener? Dan vergoeden wij het volledige bedrag.
  • Hebben wij geen afspraken met je zorgverlener? Dan vergoeden wij je behandeling tot maximaal het wettelijk maximum (uur)tarief.

 • Wat als je rekening onredelijk hoog is?

  Heeft jouw zorgverlener een onredelijk hoog tarief? 
  Om ervoor te zorgen dat zorg betaalbaar blijft, is er een wettelijk maximum (uur)tarief ingesteld. Bovendien vergelijken wij ook de tarieven van zorgverleners.

  Blijkt dat jouw zorgverlener een veel hoger uurtarief heeft? Dan vergoeden wij alleen dat deel van de rekening wat de zorg volgens ons zou mogen kosten. Jij betaalt het deel dat overblijft zelf. Je kunt dan bijvoorbeeld melden dat je niet tevreden bent met je zorgverlener.

  Ook gaan we met jouw zorgverlener in gesprek. We gaan na waarom hij de hoge kosten in rekening brengt. Wij brengen je daarvan dan op de hoogte. Gelukkig komt dit in de praktijk zelden voor. Zorgverleners en zorgverzekeraars proberen immers samen de zorgkosten laag te houden. En daarmee je zorgpremie.

  Hoe werkt het in de praktijk?
  Een voorbeeld: 

  • Fysiotherapeut A rekent € 35 voor een behandeling. Het afgesproken tarief met zorgverleners voor De Amersfoortse is € 29,25. De rekening van fysiotherapeut A (€ 35) die niet gecontracteerd is vergoeden we volledig, want deze is niet onredelijk hoog.
  • Fysiotherapeut B rekent € 100 voor dezelfde behandeling. Dat is vele malen hoger dan wat andere fysiotherapeuten voor de behandeling vragen. De rekening is daarom onredelijk hoog. Daarom vergoeden we deze rekening niet volledig. We nemen contact op met deze fysiotherapeut.

 • Polisvoorwaarden