Basisverzekering | De Amerfoortse
 • Home
 • Opbouw van je zorgpremie

Hoe is je zorgpremie opgebouwd?

De Nederlandse overheid bepaalt voor een groot deel jouw basisverzekering. Zowel wat de basisverzekering allemaal vergoedt als wat de basisverzekering gemiddeld mag kosten. Wij gebruiken de berekening van de overheid als basis om onze zorgpremie te berekenen. We leggen je uit hoe we dat doen.

Alles wat je wilt weten over de opbouw van je zorgpremie

 • De basis is de rekenpremie, vastgesteld door de overheid

  • De overheid bepaalt jaarlijks wat de rekenpremie is. De rekenpremie is het gemiddelde bedrag per verzekerde dat de zorgverzekeraars volgens de overheid nodig hebben om de zorgkosten te kunnen dekken. 
  • Voor 2018 heeft de overheid de rekenpremie vastgesteld op € 1.324.  
  • Wij gebruiken deze rekenpremie als basis om jouw premie vast te stellen. 
  • We verwerken er nog kosten in voor bijvoorbeeld onze klantenservice en het verwerken van declaraties. 
  • Ook verlagen we de premie door opbrengsten uit beleggingen en als dat nodig is door het inbrengen van onze reserves.
 • Hoe is je zorgpremie opgebouwd

  De rekensom voor 2018 ziet er als volgt uit:

  Door overheid bepaalde rekenpremie € 1.324 
  Verhoging van premie:
  - Bedrijfskosten
  - Overige kosten


  € 105
  € 1

   Aanvullende verhoging van de premie:
  - Opslag collectiviteiten
  - Opslag vrijwillig eigen risico korting
  - Opslag oninbare premies

  € 27
  € 40
  € 3 
  Aanvullende verlaging van de premie:
  - Resultaat verevening en zorginkoop
  - Inzet beleggingsopbrengsten
  - Onttrekking aan reserves

  € 168
  € 2
  € 0
   Andere factoren:
  - Toevoeging aan reserves
  - Opslag winst

   
  € 0
  € 0

  Gemiddelde premie per jaar voor ASR Basis Ziektekostenverzekering N.V.  € 1.329*

  * ASR Basis Ziektekostenverzekeringen N.V. biedt vanuit verschillende labels een zorgverzekering aan. De Amersfoortse is een van deze labels. Het bedrag van € 1.329 is de gemiddelde premie van alle labels. De premies van individuele labels wijken hier op onderdelen van af.

 • Downloads

  Hoe is je zorgpremie opgebouwd in 2018?