Zorgverzekering | De Amersfoortse
 • Home
 • Langdurige zorg

Langdurige zorg

Ben je voor jezelf of voor iemand in je omgeving op zoek naar langdurige zorg? We leggen je graag uit wanneer je in aanmerking komt en hoe je langdurige zorg aanvraagt.

Alles wat je wilt weten over langdurige zorg?

 • Wat is langdurige zorg?

  Langdurige zorg is zorg voor mensen die langere tijd zorg nodig hebben. Dit zijn:

  • Ouderen
  • Mensen met een chronische ziekte 
  • Mensen met een handicap
  • Mensen met langdurige psychische problemen 

  Er zijn twee soorten langdurige zorg:

  • Zorg zonder verblijf. Dit is zorg voor mensen die thuis blijven wonen.
  • Zorg met verblijf. Dit is zorg voor mensen die in een instelling wonen.

 • Hoe weet je of je in aanmerking komt voor langdurige zorg?

  Op de website Regelhulp van de overheid kan je in 3 stappen zien of je in aanmerking komt voor langdurige zorg. 

 • Hoe vraag je langdurige zorg aan?

  Om in aanmerking te komen voor langdurige zorg heb je een indicatie nodig. Een indicatie vraag je aan bij het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ). 

  • Het CIZ beoordeelt je aanvraag
  • Als het CIZ jouw aanvraag heeft goedgekeurd ontvang je een indicatiebesluit
  • In het indicatiebesluit zit een zogenaamd zorgprofiel
  • Het zorgprofiel geeft aan welke zorg je kan krijgen
  • Ook staat in het zorgprofiel hoe lang je deze zorg kan krijgen

  Je kan je indicatie op 2 manieren aanvragen:

 • Waar kan je terecht?

  Voor het aanvragen van een indicatie om recht te hebben op
  langdurige zorg

  Cliëntenondersteuning voor Centrum indicatiestelling zorg (CIZ)  
  Tel: (088) 7 891 000
  Website: www.ciz.nl
  Voor betalingen rondom de eigen bijdrage
  Centraal Administratiekantoor (CAK) 
  Tel: 0800 1925 (Zorg zonder Verblijf)
  Tel: 0800 0087 (Zorg met Verblijf)
  Website: www.hetcak.nl
  Landelijke vereniging voor mantelzorgers en vrijwilligers MEZZO Mantelzorglijn
  0900 20 20 496 (€ 0,10 p/m)
  Website: www.mezzo.nl
  Belangenvereniging voor mensen met een pgb Per Saldo
  Tel: 0900 7 424 857 (€ 0,20 p/m)
  Website: www.pgb.nl
  Overheid die verantwoordelijk is voor wet- en regelgeving Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) 
  Tel: 0800 8051
  Tel: (070) 3 407 911
  Website: www.rijksoverheid.nl/ministeries/vws
  Onafhankelijke toezichthouder Inspectie voor de Gezondheidszorg 
  Tel: (088) 1 205 000 (lokaal tarief)
  Website: www.igz.nl
  Uitvoeren financiering van Zvw/Wlz
  Zorginstituut Nederland (ZiNL) 
  Tel: (020) 7 978 555
  Website: www.zorginstituutnederland.nl 
  Regelt de facturering bij pgb
  Sociale Verzekeringsbank (SVB) 
  Website: www.svb.nl
  Cliëntenondersteuning voor mensen met een beperking
  MEE
  Tel: 0900 999 88 88 
  Website: www.mee.nl 
  Cliëntenondersteuning voor iedereen die minder zelfredzaam
  is door ziekte, ouderdom of een beperking
  Zorgbelang Nederland
  Tel: 0900 243 81 81
  Website: www.zorgbelang-nederland.nl
   
 • Wat is een zorgkantoor?

  Een zorgkantoor regelt voor jou de zorgverleners die jij nodig hebt. Het zorgprofiel dat jij hebt gekregen vanuit het CIZ-indicatiebesluit bepaalt welke zorgverleners je nodig hebt. 

  • Een zorgkantoor regelt voor jou de zorgverleners die jij nodig hebt. Het zorgprofiel dat jij hebt gekregen vanuit het CIZ-indicatiebesluit bepaalt welke zorgverleners je nodig hebt. 
  • Een zorgkantoor sluit ook contracten met zorgaanbieders in jouw regio af. Elk zorgkantoor is er verantwoordelijk voor dat alle cliënten in hun regio de juiste langdurige zorg krijgen waar zij recht op hebben. En dat die zorg aan bepaalde kwaliteitseisen voldoet. 
  • Zorgkantoren voeren ook de regeling persoonsgebonden budget uit.
  • Zorgkantoren zitten verspreid over heel Nederland. Elke regio heeft een eigen zorgkantoor. 

  De Amersfoortse is een Wlz -uitvoerder zonder zorgkantoor. Dit betekent dat wij niet ons eigen zorgkantoor hebben, maar afspraken hebben gemaakt met zorgkantoren van andere Wlz-uitvoerders. Wij hebben met alle zorgkantoren in elke regio afspraken. Wil je weten welk zorgkantoor in jouw regio werkzaam is? Kijk op de website van Zorgverzekeraars Nederland.

 • Wat is cliëntondersteuning?

  In de Wlz heeft elke cliënt recht op hulp van een onafhankelijke cliëntondersteuner. Een cliëntondersteuner kan jou helpen met informatie, advies, algemene ondersteuning en bemiddeling bij de invulling van jouw zorg.

  Cliëntondersteuning bij indicatiestelling
  Wanneer je een indicatie gaat aanvragen voor zorg vanuit de Wlz heb jij vanuit je gemeente recht op cliëntondersteuning. Heb je een minderjarig kind voor wie je een indicatie aanvraagt? Dan heb je ook recht op cliëntondersteuning.
  De gemeente is verplicht om er voor te zorgen dat je bij het regelen van een indicatiestelling voor de Wlz geholpen en bijgestaan wordt door een cliëntondersteuner. Als je een indicatie bij het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) krijgt zal je ook op dit recht gewezen worden.

  Cliëntondersteuning bij invulling van de zorg
  Als jij of je minderjarige kind een indicatie voor langdurige zorg hebt ontvangen heb je ook daarna recht op een onafhankelijke cliëntondersteuner. Deze cliëntondersteuner is beschikbaar via het zorgkantoor.

  Een cliëntondersteuner helpt je bij de invulling van de zorg met:

  • De keuze van een zorgaanbieder (zorgbemiddeling)
  • De manier waarop je de zorg invult (zorgplan en budgetplan)
  • De evaluatie van de zorg

  Kosten en onafhankelijkheid van de cliëntondersteuner
  Een cliëntondersteuner is altijd gratis. Een cliëntondersteuner werkt onafhankelijk van andere instanties zoals de indicatiesteller, het zorgkantoor en de zorgaanbieders. De cliëntondersteuner werkt altijd in jouw belang.

  Waar kan je terecht voor cliëntondersteuning?
  Je kan terecht voor cliëntondersteuning bij jouw zorgkantoor of bij de onafhankelijke cliëntondersteuners van MEE en Adviespunt Zorgbelang. Je kan zelf kiezen van wie je cliëntondersteuning wilt ontvangen en rechtstreeks contact opnemen met één van deze organisaties.

 • Wie regelt de vergoeding van jouw zorg?

  Als je recht hebt op zorg vanuit de Wlz zijn er verschillende partijen die de vergoeding van de zorg regelen.

  • Zorg in natura wordt door het zorgkantoor betaald. Het zorgkantoor betaalt deze rekeningen rechtstreeks aan de zorgverlener. Voor zorg in natura moet je wel een eigen bijdrage betalen als je 18 jaar of ouder bent. De eigen bijdrage  betaal je aan het Centraal Administratie Kantoor (CAK).
  • Als je gebruik maakt van een persoonsgebonden budget zal jij zelf de facturen van jouw zorgverlener ontvangen. Deze kan je dan doorsturen naar de Sociale Verzekeringsbank (SVB).  Zij zullen er dan voor zorgen dat je zorgverlener wordt betaald.

 • Wat als er wachttijden in de langdurige zorg zijn?

  Als je in aanmerking komt voor zorg uit de Wlz, dan kan het voorkomen dat je moet wachten voordat je zorg krijgt. Het komt namelijk soms voor dat er wachttijden zijn bij zorginstellingen.

  Overzicht wachttijden
  Een overzicht van wachttijden kan je bij de meeste zorgkantoren opvragen. In dit overzicht vind je per zorginstelling of er een wachttijd is en hoeveel dagen de wachttijd gemiddeld duurt.

  Actief wachtend en wens wachtend
  In het overzicht van wachttijden zal je twee begrippen tegen komen: ‘actief wachtend’ en ‘wens wachtend’. Bij ‘actief wachtend’ wacht iemand op zorg van de eerst beschikbare instelling. Bij ‘wens wachtend’ wacht iemand juist op zorg van een specifieke zorginstelling.

  Zorg met verblijf en zorg zonder verblijf
  Andere begrippen die je in het overzicht kan tegenkomen zijn ‘zorg met verblijf’ en ‘zorg zonder verblijf’. Bij ‘zorg met verblijf’ woont iemand in een instelling en bij ‘zorg zonder verblijf’ krijgt iemand zorg in een instelling, maar woont thuis.

  Wil of kan je niet wachten op zorg?
  Het kan gebeuren dat je niet direct kan worden opgenomen. De zorgaanbieder van jouw voorkeur bekijkt samen met jou wat de best passende oplossing voor jou is. Je kan bijvoorbeeld kiezen om (tijdelijk) zorg bij een andere zorginstelling te krijgen. Een andere oplossing kan zijn om nog thuis te blijven wonen en daar de Wlz-zorg te krijgen. Meer informatie hierover kan je ook bij jouw zorgkantoor krijgen.

 • Wat moet je doen als je langdurige zorg in het buitenland wilt?

  Wil je Wlz -zorg of een vergoeding voor Wlz-zorg in het buitenland ontvangen? Dan gelden er andere regels. Neem daarom altijd van te voren contact met ons of jouw zorgkantoor op om jouw persoonlijke situatie te bespreken.

 • Voorwaarden