AOV | De Amersfoortse

Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ)

Iedereen kan met de GGZ te maken krijgen. Van jong tot oud en voor een korte of lange periode. De Geestelijke Gezondheidszorg helpt je bij het voorkomen, behandelen, begeleiden en ondersteunen psychische problemen. Zorg bij psychische problemen start altijd bij je huisarts. 

Alles wat je wilt weten over Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ)

 • GGZ begint bij je huisarts

  Je huisarts kan inschatten wat je nodig hebt
  Je huisarts kan je behandelen voor lichte psychische klachten. Je huisarts kan dat zelf doen of hij laat dat over aan zijn Praktijkondersteuner-GGZ. Heb je een complexere, psychische zorgvraag? Dan verwijst je huisarts of praktijkondersteuner je door naar een GGZ-aanbieder.
 • Geestelijke gezondheidszorg verzekerd via je basisverzekering

  Generalistische basis GGZ
  Heb je lichte tot matige psychische aandoeningen? Dan valt je behandeling onder de Generalistische Basis GGZ. De kans op herstel is erg groot en de behandelduur is vaak relatief kort. Je hebt ook genoeg vrienden en familie die je kunnen bijstaan. 

  Ook als je behandeld bent voor een psychische aandoening, kunnen nazorg, ondersteuning en terugvalpreventie ook vallen onder de generalistische basis GGZ.

  Gespecialiseerde GGZ
  Heb je te maken met een meer complexe of risicovolle psychologische stoornis? Dan krijg je Gespecialiseerde GGZ. De behandeling wordt dan vaak uitgevoerd door een team van verschillende zorgverleners. Bij gespecialiseerde GGZ kan het in vrij uitzonderlijke gevallen nodig zijn om een tijdje in een instelling te verblijven.
   
  Langdurige GGZ tot 3 jaar
  Soms is het nodig dat je langer verblijft in een GGZ-instelling. De eerste 3 jaar nemen wij de vergoeding op ons. Na 3 jaar neemt de Rijksoverheid de kosten over via de Wet langdurige zorg.

 • Wat vergoed je basisverzekering?

  Je krijgt het vergoed als het noodzakelijk is
  Je hebt alleen recht op vergoeding van GGZ-zorg uit je basisverzekering als het noodzakelijk is. Dit zijn de regels:

  • Psychologische hulp door je huisarts of de Praktijkondersteuner-GGZ vergoeden we altijd. Je hoeft daarvoor ook geen eigen risico te betalen. 
  • Generalistische basis GGZ en Gespecialiseerde GGZ met een verwijzing. Is je zorgvraag complexer? Dan zal de huisarts je verwijzen naar de Generalistische basis GGZ of naar een gespecialiseerde GGZ-aanbieder. Deze verwijzing door de huisarts is verplicht, anders wordt de zorg door de GGZ-aanbieder niet vergoed. In dit geval moet je ook eigen risico betalen.
  • Bij een crisissituatie is geen verwijzing van een huisarts nodig. Ook hoef je niet voorafgaand bij ons een aanvraag in te dienen. Er is wel een verwijzing nodig voor de eventuele behandeling die begint als de crisis voorbij is. 
  • Sommige specialistische behandelingen vergoeden we niet. Je GGZ-aanbieder is verplicht om je hierover vooraf goed te informeren.
  • We controleren of je recht hebt op een vergoeding. Bij GGZ-aanbieders die geen overeenkomst met ons hebben, doen we dat vooraf. Hiervoor moet jij, of je zorgaanbieder namens jou, bij ons een aanvraag indienen. 
  Wil je precies weten wat je vergoed krijgt?
  Op onze zorgzoeker zie je of je GGZ-aanbieder een overeenkomst met ons heeft afgesloten.

 • Wat vergoedt je aanvullende verzekering

  Niets
  Geestelijke gezondheidszorg vergoeden we alleen met je basisverzekering.

 • Sommige GGZ krijg je vergoed door de overheid

  In deze gevallen wordt je geestelijke gezondheidszorg vergoed vanuit de gemeente of Rijksoverheid:

  • Hulp bij zelfstandig wonen (Gemeente)
  • Psychische problemen bij kinderen tot 18 jaar (Gemeente)
  • Langdurige GGZ-problemen vanaf 3 jaar (Rijksoverheid)
  • Blijvende GGZ-problemen (Rijksoverheid)

 • Geestelijke gezondheidszorg voor je kind

  Je gemeente regelt de geestelijke gezondheidszorg voor je kind
  De gemeente is verantwoordelijk voor jeugd-GGZ. Ook het beschermd wonen. Dit staat in de Jeugdwet. De vergoeding voor jeugd-GGZ is zowel voor ambulante zorg als voor opname in een psychiatrische instelling. Als ouder kun je kiezen uit zorg in natura of een Persoonsgebonden budget (Pgb). Een Pgb vraag je aan bij je gemeente. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) betaalt dan de zorgverlener uit. 

  Meer weten? 
  Op Rijksoverheid.nl vind je meer informatie: Waar vraag ik een persoonsgebonden budget (Pgb) aan? 

  Download de brochure
  Ik heb een persoonsgebonden budget.

 • Wat kun je doen als er een wachtlijst is

  Vraag ons elders een plek te vinden
  Kun je bij een GGZ-instelling niet direct terecht omdat er een wachtlijst is? De Amersfoortse heeft verpleegkundigen in dienst die je kunnen helpen met wachtlijstbemiddeling. We kijken dan samen naar je wensen: wat vind je een redelijke wachttijd, hoe ver wil je reizen voor een kortere wachttijd elders? Daarna bespreken we je mogelijkheden.