Zittend ziekenvervoer

Zittend ziekenvervoer is vervoer met een taxi, openbaar vervoer of eigen vervoer waar specifieke patiëntengroepen aanspraak op kunnen maken. Omdat het om specifieke en kwetsbare groepen gaat, willen wij zittend ziekenvervoer goed geregeld hebben. We hebben een meerjarencontract met een partij die landelijke dekking van zittend ziekenvervoer garandeert. We zijn continue in gesprek met deze aanbieder om de kwaliteit en toegankelijkheid van het zittend ziekenvervoer voor onze verzekerden te waarborgen.

Alles wat u wilt weten over zittend ziekenvervoer

  • Inkoopbeleid

  • Ontwikkeling

  • Voorwaarden

  • Tijdspad zorginkoop

  • Contact