Zintuiglijk gehandicaptenzorg

Alles wat je wilt weten over zintuiglijk gehandicaptenzorg

 • Inkoopbeleid

 • Hoe sluit ik een overeenkomst af?

  Voor 2017
  De Amersfoortse werkt tot inkoopjaar 2017 voor de zorginkoop samen met Multizorg VRZ. Voor informatie over contractering van zorg kunt u direct contact opnemen met Multizorg VRZ via telefoonnummer 030 – 68 69 177 of op www.multizorgvrz.nl.

  Voor 2018 en verder
  Voor inkoopjaar 2018 kopen we samen met DSW Zorgverzekeraar (DSW) zorg in. DSW koopt zintuiglijk gehandicaptenzorg (ZG) mede namens ons in voor inkoopjaar 2018.

  Wij hebben toegankelijkheid van zorg voor onze verzekerden hoog in het vaandel staan. We onderscheiden de volgende categorieën aanbieders: 

  • In 2017 gecontracteerde zorgaanbieder ZG
   Met deze aanbieder hebben we een overeenkomst ZG 2017 gesloten. We benaderen deze aanbieder proactief voor een overeenkomst 2018. De zorgaanbieder hoeft zelf geen actie te ondernemen.
  • Nieuwe zorgaanbieder
   Met deze aanbieder hebben we geen overeenkomst ZG 2017 gesloten. Mocht u een nieuwe aanbieder zijn en een overeenkomst met ons willen aangaan, dan kunt u deze aanvragen via inkoopzg@dsw.nl

  Planning zorginkoop 2018

  Fase Wie Wanneer 2017
  Informeren aanbieders met omzetplafond DSW, mede namens a.s.r. Juli 
  Voorstel aan aanbieder met omzetplafond DSW, mede namens a.s.r. Augustus
  Contractering aanbieders met prijsafspraak DSW, mede namens a.s.r. Juli - augustus
  Contractering aanbieders met omzetplafond DSW, mede namens a.s.r. September
  Contractering afronden DSW, mede namens a.s.r. November
  Publiceren  gecontracteerde zorgverleners a.s.r. 12 november

 • Machtiging

  We hanteren het uitgangspunt dat verblijf in een instelling voor Zintuiglijk Gehandicaptenzorg alleen wordt vergoed als patiƫnt (tijdelijk) is aangewezen op medisch noodzakelijk verblijf in een therapeutische verblijfssetting om de behandeling te kunnen laten slagen en wanneer dit niet zonder verblijf kan worden bewerkstelligd. Om te beoordelen of verzekerden hiervoor in aanmerking komen, hanteren we een machtigingenbeleid. De zorgaanbieder dient namens de patiƫnt het verzoek tot verblijf in voorafgaand aan het verblijf. In dit verzoek wordt ten minste aangeven waarom medisch verblijf noodzakelijk is, wordt een indicatie gegeven van verwachte duur van het verblijf en is het behandelplan toegevoegd.

 • Tarieven

  Met gecontracteerde zorgaanbieders maken wij afspraken over het door ons te vergoeden tarief. Voor niet-gecontracteerde zorgaanbieders geldt een vergoeding conform onze polisvoorwaarden tot ten hoogste wat wettelijk is toegestaan. Lees hier meer.

 • Declareren

  Zowel gecontracteerde als niet-gecontracteerde zorgaanbieders kunnen facturen indienen via VECOZO. De declaratie dient uiteraard aan de voorwaarden van de vigerende declaratiestandaard. Niet gecontracteerde zorgaanbieders hoeven hiervoor geen akte van cessie mee te sturen. We streven ernaar om uw declaratie zo snel mogelijk te beoordelen en u van een terugkoppeling te voorzien. Wij hanteren een snelle uitbetalingstermijn voor verzekerden en zorgaanbieders. We laten het geld dus niet eerst nog een tijd op onze rekening staan. 

  Indientermijn
  Met onze gecontracteerde aanbieders spreken wij af dat declaraties kunnen worden ingediend tot 180 dagen na afloop van de maand waarin de zorg is verleend. Voor ongecontracteerde zorgaanbieders geldt de wettelijke indientermijn. 

 • Controles / fraude

  Wij voeren controles uit op zorgnota’s. Dit doen we om de zorg betaalbaar te houden, om fraudeurs op te sporen en om kwaliteit van zorg te borgen. Lees hier hoe we controles uitvoeren en hoe u ermee te maken kunt krijgen.

 • Contact

  Vragen over Wie Contactgegevens
  Proces overeenkomst Afdeling 
  Overeenkomsten DSW
  010 - 2422 609 of
  overeenkomsten@dsw.nl
  Inhoud overeenkomst Team Inkoop Care DSW 010 - 2422 705 of
  inkoopzg@dsw.nl
  Declaraties a.s.r. Afdeling Claimcontrol 033 – 464 2186 of
  zorg.claimcontrol@asr.nl