Wijkverpleging (verpleging en verzorging)

Wijkverpleging is zorg zoals verpleegkundigen plegen te bieden in verband met de behoefte aan geneeskundige zorg of een hoog risico daarop, zonder dat sprake is van verblijf. De zorg bestaat uit verpleging en/of verzorging en omvat ook coördinatie, instructie en begeleiding bij zelfmanagement, signalering, individuele zorg gerelateerde preventie en casemanagement.

Als de verzekerde jonger is dan 18 jaar vergoedt de Amersfoortse de kosten van verzorging alleen als complexe somatische problematiek of een lichamelijke handicap de verzorging noodzakelijk maken, en daarbij tevens sprake is van behoefte aan permanent toezicht, of 24 uur per dag zorg in de nabijheid beschikbaar moet zijn en die zorg gepaard gaat met één of meer specifieke verpleegkundige handelingen. (= intensieve kindzorg)

De aard, inhoud en omvang van de verpleging en verzorging moet worden vastgesteld door een verpleegkundige niveau 5 en worden vastgelegd in een zorgplan dat voldoet aan het normenkader voor het indiceren en organiseren van verpleging en verzorging in de eigen omgeving: normenkader.

Alles wat je wilt weten over wijkverpleging

  • Inkoopbeleid
  • Hoe sluit ik een overeenkomst af?
  • Tijdspad zorginkoop 2019
  • Machtiging
  • Zvw-pgb
  • Tarieven
  • Declareren
  • Controles/fraude
  • Downloads en extra informatie
  • Contact