Wijkverpleging

Wijkverpleging is zorg zoals verpleegkundigen plegen te bieden in verband met de behoefte aan geneeskundige zorg of een hoog risico daarop, zonder dat sprake is van verblijf. Op deze pagina leest u als zorgaanbieder alles over Wijkverpleging. 

Wij vergoeden verpleging en verzorging aan volwassenen en daarnaast ook aan kinderen tot 18 jaar met een complexe zorgvraag, waarbij de zorgvraag samenhangt met de behoefte aan geneeskundige zorg of een hoog risico daarop. Als de verzorging van kinderen tot 18 jaar zich niet focust op de zorgvraag, maar op het ondersteunen en aanleren van vaardigheden die leiden tot het vergroten van de zelfredzaamheid van het kind, dan wordt de zorg vergoed vanuit de Jeugdwet.

Alles wat u wilt weten over wijkverpleging

 • Inkoopbeleid

 • Hoe sluit ik een overeenkomst af?

 • Indicatiestelling

 • Tijdspad zorginkoop 2020

 • Machtiging

 • Zvw-pgb

 • Tarieven

 • Declareren

 • Controles/fraude

 • Downloads en extra informatie

 • Contact