Voetzorg bij diabetes mellitus

Voetzorg bij diabetes mellitus moet preventief zijn en gerelateerd zijn aan eventuele klachten die kunnen ontstaan door diabetes. Er is een verwijzing naar de podotherapeut nodig van een huisarts, internist of een specialist ouderengeneeskunde (verpleeghuisarts). Het zorgprofiel wordt bepaald aan de hand van de Simm’s classificatie.

Alles wat je wilt weten over voetzorg bij diabetes mellitus

 • Inkoopbeleid

 • Hoe sluit ik een overeenkomst af?

  Voor 2017 koopt a.s.r. geen voetzorg bij diabetes mellitus in, omdat a.s.r. niet leidend is binnen een regio. Voetzorg wordt volgens de polisvoorwaarden vergoed.

  Voor 2018
  Voor 2018 zal DSW de inkoop doen mede namens a.s.r. (binnen DSW regio). Voor zorgaanbieders buiten de regio van DSW gelden de polisvoorwaarden van a.s.r.

  DSW regio

  DSW sluit mede namens a.s.r. ten behoeve van de voetzorg bij diabetes mellitus overeenkomsten met podotherapeuten. De overeenkomsten worden per e-mail verstuurd. De selectie van aanbieders die een overeenkomst aangeboden krijgen, is gebaseerd op gecontracteerde podotherapeuten in het voorgaande jaar van DSW. Mocht u niet binnen deze selectie vallen, maar toch een overeenkomst met ons willen aangaan, dan kunt u deze aanvragen via de afdeling overeenkomsten. U kunt daarvoor uw registratienummer in het kwaliteitsregister Paramedici mailen naar overeenkomsten@dsw.nl.

  Tijdspad zorginkoop

  Wat Wie Wanneer (2017)
  Publiceren inkoopbeleid a.s.r. en DSW 1 april
  Aanbiedingsbrief versturen DSW mede namens a.s.r. Eind september
  Contracten versturen  DSW mede namens a.s.r. Eind september
  Eerste rappel  DSW mede namens a.s.r.  Half oktober 
  Tweede rappel  DSW mede namens a.s.r. Begin november
  Publicatie gecontracteerde partijen op de website a.s.r. 12 november
 • Tarieven

  Met gecontracteerde zorgaanbieders maken wij afspraken over het door ons te vergoeden tarief. Voor niet-gecontracteerde zorgaanbieders geldt een vergoeding conform onze polisvoorwaarden tot ten hoogste wat wettelijk is toegestaan. Lees hier meer.

 • Declareren

  Gecontracteerde zorgaanbieders dienen declaraties uitsluitend in via VECOZO met gebruikmaking van de meest recente Vektis-standaard. Na ontvangst van de declaratie betalen wij het - na controle goedgekeurde - bedrag binnen 30 dagen uit.

  Indientermijn
  De zorgaanbieder verstuurt de declaratie zo spoedig mogelijk in, doch uiterlijk binnen 180 dagen na afloop van de maand waarin de zorg is verleend.

 • Pedicure

  De voetzorg wordt uitgevoerd door of onder verantwoordelijkheid van een podotherapeut of diabetespodotherapeut. De podotherapeut of diabetespodotherapeut mag bepaalde zorg uitbesteden aan een medisch pedicure of pedicure met het certificaat ‘voetverzorging bij diabetes’. Deze voetzorg wordt per zorgklasse in één tarief door de podotherapeut of diabetes podotherapeut bij ons gedeclareerd.

 • Controles fraude

  Wij voeren controles uit op zorgnota’s. Dit doen we om de zorg betaalbaar te houden, om fraudeurs op te sporen en om kwaliteit van zorg te borgen. Lees hier hoe we controles uitvoeren en hoe u ermee te maken kunt krijgen.

 • Downloads

 • Contact

  Vragen over Wie Contactgegevens
  Proces overeenkomst  Afdeling Overeenkomsten 010 - 2422602 of
  overeenkomst@dsw.nl
  Inhoud overeenkomst & beleid  Afdeling Zorginkoop inkoopvoetzorg@dsw.nl
  Declaraties a.s.r.      Afdeling Claimcontrol 033 - 4642186 of 
  zorg.claimcontrol@asr.nl