Medisch specialistische zorg

Alles wat je wilt weten over Medisch specialistische zorg

  • Inkoopbeleid

  • Vragen met betrekking tot afsluiten of wijzigen van de overeenkomst

  • Machtiging

  • Tarieven

  • Declareren

  • Controles/fraude

  • Contact