Hulpmiddelen

Alles wat je wilt weten over hulpmiddelen

 • Inkoopbeleid

 • Reglement Hulpmiddelen

  In het Reglement Hulpmiddelen van de Amersfoortse staat vermeld, wanneer een verzekerde in aanmerking komt voor een vergoeding van een hulpmiddel. Het reglement Hulpmiddelen vindt u hier.

 • Hoe sluit ik een overeenkomst af?

  De Amersfoortse werkt tot en met inkoopjaar 2017 voor de zorginkoop samen met Multizorg VRZ. Voor informatie over contractering van zorg voor De Amersfoortse kunt u direct contact opnemen met Multizorg VRZ via telefoonnummer 030 – 68 69 177 of op www.multizorgvrz.nl.
   
  Voor inkoopjaar 2018 zal a.s.r. Ziektekosten (a.s.r.) samen met DSW Zorgverzekeraar (DSW) zorg inkopen. We hebben gemerkt dat onze visie op zorg en ambitie goed samengaan. DSW Zorgverzekeraar (DSW) zal voor het grootste gedeelte de inkoop hulpmiddelen gaan verzorgen voor a.s.r. Ziektekosten (a.s.r.). Met een aantal zorgaanbieders voeren wij persoonlijke inkoopgesprekken. Zorgaanbieders die hiervoor in aanmerking komen zullen wij actief benaderen voor het maken van een afspraak voor een inkoopgesprek. De selectie van aanbieders die een overeenkomst aangeboden krijgen, is gebaseerd op de ervaringen in het voorgaande jaar en de kwalificatie die bij Vektis is aangegeven.
   
  Mocht u niet binnen deze selectie vallen, maar toch een overeenkomst met ons willen aangaan, dan kunt u per e-mail dit aanvragen via onze afdeling Overeenkomsten: overeenkomsten@dsw.nl. Wij ontvangen graag uw AGB code, kopie van eventuele certificering en voor welke hulpmiddelengroep u een contract wilt ontvangen.
  Indien u een contract heeft ontvangen, kunt het getekende contract e-mailen naar overeenkomsten@dsw.nl of per post sturen naar:

  DSW Zorgverzekeraar
  t.a.v. afdeling Overeenkomsten
  Postbus 173
  3100 AD Schiedam.

 • Machtiging

  In het Reglement Hulpmiddelen van De Amersfoortse staat vermeld, wanneer een verzekerde vooraf een machtiging nodig heeft om in aanmerking te komen voor vergoeding van een hulpmiddel. Het reglement Hulpmiddelen vindt u hier.

 • Tarieven

  Met gecontracteerde zorgaanbieders maken wij afspraken over het door ons te vergoeden tarief. Voor niet-gecontracteerde zorgaanbieders geldt een vergoeding conform onze polisvoorwaarden tot ten hoogste wat wettelijk is toegestaan. Lees hier meer.

 • Declareren

  Zowel gecontracteerde als niet-gecontracteerde zorgaanbieders kunnen facturen indienen via VECOZO. De declaratie dient uiteraard aan de voorwaarden van de vigerende declaratiestandaard te voldoen. Niet gecontracteerde zorgaanbieders hoeven hiervoor geen akte van cessie mee te sturen. We streven ernaar om uw declaratie zo snel mogelijk te beoordelen en u van een terugkoppeling te voorzien. Na ontvangst van de declaratie betalen wij het - na controle goedgekeurde - bedrag binnen 14 dagen uit.

  Indientermijn
  De zorgaanbieder zendt zijn declaratie zo spoedig mogelijk aan de zorgverzekeraar, doch uiterlijk binnen 180 dagen na afloop van de maand waarin de hulpmiddelenzorg is verleend.

 • Controles/fraude

  Wij voeren controles uit op zorgnota’s. Dit doen we om de zorg betaalbaar te houden, om fraudeurs op te sporen en om kwaliteit van zorg te borgen. Lees hier hoe we controles uitvoeren en hoe u ermee te maken kunt krijgen.

 • Downloads

 • Contact

  Contact met betrekking tot 2017

  Onderwerp E-mail Telefoonnummer
  Declaraties, machtigingen  zorgclaimcontrol@asr.nl 033 - 4642186 
  Zorginkoop, inhoud overeenkomst zorginkoopsiupport@multizorgvrz.nl 030 - 6869177
  Controle, fraude zorgcontrole@asr.nl 033 - 4642811 

  Contact met betrekking tot 2018

  Onderwerp E-mail Telefoonnummer
  Proces overeenkomst  overeenkomsten@dsw.nl 010 - 2422603
  Inhoud overeenkomst & beleid DSW  inkoophulpmiddelen@dsw.nl 010 - 2466292
  Inhoud a.s.r. specifieke overeenkomst & beleid  hulpmiddelen@asr.nl  
  Declaraties a.s.r. zorgclaimcontrol@asr.nl 033 - 4642186 
  Controle, fraude zorgcontrole@asr.nl  033 - 4642811
  Proces overeenkomst  overeenkomsten@dsw.nl  010 - 2422603