Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg

Het domein huisartsenzorg omvat de basishuisartsenzorg, multidisciplinaire zorg en de aanvullende afspraken in het kader van segment 3 van het bekostigingsmodel. a.s.r. sluit zelf geen overeenkomsten, maar volgt in principe de afspraken die gemaakt worden door de preferente verzekeraar.

Voorwaarden segment 1

 • Geregistreerd zijn in BIG-register
 • Verplicht aantal uur bijscholing
 • Gebruik maken van landelijke en beroepsgroep specifieke normen, richtlijnen en standaarden
 • Deelnemen aan farmacotherapeutisch overleg
 • In overleg treden met andere zorgverleners bij verwijzing
 • Actief deelnemen aan overlegvormen met collega huisartsen
 • 24 x 7 bereikbaar voor spoed

Voorwaarden segment 2
De hoofdcontractant:

 • is onafhankelijk in de zin dat deze niet direct verbonden is aan één praktijk of één groep zorgverleners
 • maakt met zo veel mogelijk zorgverleners afspraken om de keuzevrijheid van verzekerden te bevorderen
 • is in staat gerichte scholing aan te bieden op het gebied van multidisciplinaire zorg
 • ondersteunt multidisciplinaire gegevensuitwisseling
 • is in staat toetsing en benchmarking uit te voeren onder de gecontracteerde zorgverleners met een voldoende grote steekproef voor uitkomsten die generaliseerbaar zijn, met als doel verbetering van de kwaliteit van de geleverde zorg
 • is toetsbaar en transparant over de organisatie en de samenwerking met zorgverleners en andere partijen
 • biedt zorg die aansluit bij de behoefte in de regio
 • heeft minimaal 90% van de eerstelijnszorgverleners, werkzaam in het primaire verzorgingsgebied van minimaal 1 ziekenhuis, als onderaannemer gecontracteerd

Stoppen met roken
Een programma voor het stoppen met roken wordt geleverd door een huisarts, medisch specialist, verslavingsarts, verloskundige, gezondheidszorgpsycholoog of specifieke organisaties die voldoen aan de voorwaarden. Deze zorgverleners kunnen de kosten voor een stoppen met roken programma rechtstreeks declareren. Dit geldt voor zowel de gecontracteerde als niet-gecontracteerde zorgverleners.

Alles wat je wilt weten over huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg

 • Inkoopbeleid

 • Hoe sluit ik een overeenkomst af?

 • Tarieven

 • Declareren

 • Controles/fraude

 • Contact

 • Downloads en extra informatie