Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg

Het domein huisartsenzorg omvat de basishuisartsenzorg, multidisciplinaire zorg en de aanvullende afspraken in het kader van segment 3 van het bekostigingsmodel. a.s.r. ziektekosten sluit zelf geen overeenkomsten, maar volgt in principe de afspraken die gemaakt worden door de preferente zorgverzekeraar. Aanvullende informatie leest u in ons inkoopbeleid huisartsenzorg.

Stoppen met roken
a.s.r. ziektekosten sluit geen overeenkomsten met zorgaanbieders die stoppen-met-rokenbegeleiding bieden. Wij vergoeden stoppen-met-rokenbegeleiding, nicotine vervangende middelen en geneesmiddelen bij stoppen met roken conform onze 
polisvoorwaarden. Zorgaanbieders kunnen de kosten voor stoppen-met-rokenbegeleiding rechtstreeks bij ons declareren. 

Alles wat u wilt weten over huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg