Geriat​rische revalidatiezorg

​Geriatrische revalidatiezorg is multidisciplinaire zorg voor kwetsbare ouderen na bijvoorbeeld een operatie of functionele achteruitgang. De zorg richt zich op verwacht herstel van functioneren en participatie en het liefst een terugkeer naar de oude woonsituatie. De geriatrische revalidatiezorg richt zich op de (veelal) oudere cliënt en eventuele mantelzorgers. Belangrijk zijn het behandelen van complicaties en het reguleren van de bijkomende aandoeningen zoals Diabetes Mellitus, verminderde nierfunctie, cognitieve en stemmingsstoornissen, hartfalen, COPD en artrose.​

Alles wat je wilt weten over geriatrische revalidatiezorg

  • Inkoopbeleid

  • Hoe sluit ik een overeenkomst af?

  • Tarieven

  • Declareren

  • Controles of fraude

  • Links

  • Contact