Geriat​rische revalidatiezorg

​Geriatrische revalidatiezorg is multidisciplinaire zorg voor kwetsbare ouderen na bijvoorbeeld een operatie of functionele achteruitgang. De zorg richt zich op verwacht herstel van functioneren en participatie en het liefst een terugkeer naar de oude woonsituatie. De geriatrische revalidatiezorg richt zich op de (veelal) oudere cliënt en eventuele mantelzorgers. Belangrijk zijn het behandelen van complicaties en het reguleren van de bijkomende aandoeningen zoals Diabetes Mellitus, verminderde nierfunctie, cognitieve en stemmingsstoornissen, hartfalen, COPD en artrose.​

Alles wat je wilt weten over geriatrische revalidatiezorg

 • Inkoopbeleid

 • Hoe sluit ik een overeenkomst af?

  Voor 2017
  De Amersfoortse werkt tot inkoopjaar 2017 voor de zorginkoop samen met Multizorg VRZ. Voor informatie over dit lopende inkoopjaar kunt u contact opnemen met Multizorg VRZ via telefoonnummer 030-6869177 of kijken op www.multizorgvrz.nl

  Voor 2018
  Voor het inkoopjaar 2018 heeft a.s.r. besloten om uit Multizorg VRZ te stappen en samen te gaan werken met DSW. Voor geriatrische revalidatiezorg heeft DSW de regie in de zorginkoop: zij zullen namens a.s.r. de zorgaanbieders benaderen. 

  Ik heb al een overeenkomst in 2017

  1. In 2017 gecontracteerde aanbieder geriatrische revalidatiezorg 
  Deze aanbieder heeft voor 2017 een overeenkomst geriatrische revalidatiezorg gesloten met a.s.r. en/of DSW.  a.s.r. en/of DSW benaderen deze aanbieder proactief voor een overeenkomst 2018. De zorgaanbieder hoeft zelf geen actie te ondernemen. 

  2. Restitutieaanbieder in 2017 
  Deze aanbieder is in 2017 niet door a.s.r. en/of DSW gecontracteerd, maar heeft wel zorg geleverd aan verzekerden van a.s.r. en /of DSW. a.s.r. en/of DSW sturen deze aanbieder proactief een vragenlijst toe, op basis waarvan beoordeeld wordt of de aanbieder in aanmerking komt voor een overeenkomst 2018. 

  Ik heb nog geen overeenkomst
   
  Deze aanbieder heeft geen overeenkomst geriatrische revalidatiezorg 2017 met a.s.r. en/of DSW en geen zorg aan verzekerden van a.s.r. en/of DSW geleverd. Deze zorgaanbieders kunnen zich bij DSW melden voor een overeenkomst via inkoopgrz@dsw.nl

  Tijdpad zorginkoop 2018
  Alle zorgaanbieders die in 2017 door a.s.r. en/of DSW gecontracteerd zijn voor geriatrische revalidatiezorg worden actief benaderd voor een overeenkomst 2018. Deze zorgaanbieders hoeven zelf geen actie te ondernemen. 
  Fase Wie Wanneer (2017)
  Informeren aanbieders met omzetplafond DSW, mede namens a.s.r. Juli
  Voorstel aan aanbieder met omzetplafond  DSW, mede namens a.s.r.a.s.r. en DSW verwachten dat getekende overeenkomsten na verzending zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen twee weken ondertekend retour ontvangen worden. Augustus
  Contractering aanbieders met prijsafspraak DSW, mede namens a.s.r. Juli-Augustus
  Contractering aanbieders met omzetplafond DSW, mede namens a.s.r. September
  Contractering afronden  DSW, mede namens a.s.r.  November
  Publiceren gecontracteerde zorgverleners  a.s.r.  12 november

  DSW verwachten dat getekende overeenkomsten na verzending zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen twee weken ondertekend retour ontvangen worden.

 • Tarieven

  Met gecontracteerde zorgaanbieders maken wij afspraken over het door ons te vergoeden tarief. Voor niet-gecontracteerde zorgaanbieders geldt een vergoeding conform onze polisvoorwaarden tot ten hoogste wat wettelijk is toegestaan.

 • Declareren

  Declaraties kunnen digitaal worden ingediend via VECOZO volgens de regels en instructies die gelden voor het declareren van de DBC-zorgproducten en overige zorgproducten. De instelling voorkomt het declareren van dubbele en parallelle DBC-zorgproducten en/of overige zorgproducten voor dezelfde zorgvraag binnen de eigen instelling en/of met andere instellingen. Indien een andere instelling zorgactiviteiten uitvoert, wordt dit tussen de instellingen onderling verrekend in het kader van wederzijdse dienstverlening en niet apart gedeclareerd bij de zorgverzekeraar. Dit geldt ook voor zorgactiviteiten omtrent diagnostiek.

  Indientermijn
  De zorgaanbieder zendt zijn declaratie zo spoedig mogelijk aan de zorgverzekeraar, doch uiterlijk binnen 180 dagen na afloop van de maand waarin de zorg verleend is.

 • Controles of fraude

  Wij voeren controles uit op zorgnota’s. Dit doen we om de zorg betaalbaar te houden, om fraudeurs op te sporen en om kwaliteit van zorg te borgen. Lees hier hoe we controles uitvoeren en hoe u ermee te maken kunt krijgen.

 • Links

 • Contact

  Met betrekking tot inkoop 2017

  Onderwerp E-mail Telefoonnummer
  Declaraties zorg.claimcontrol@asr.nl 033 - 46 421 86
  Zorginkoop, inhoud overeenkomst zorginkoopsupport@multizorgvrz.nl 030 - 68 691 77 
  Controle zorgcontrole@asr.nl 033 - 46 428 11

  Met betrekking tot inkoop 2018

  Vragen over Wie Contactgegevens
  Proces overeenkomst Afdeling overeenkomsten 010 -2422 609 of
  overeenkomsten@dsw.nl 
  Inhoud overeenkomst Team inkoop care 010 -2422 723 of
  inkoopgrz@dsw.nl
  Beleid Team inkoop care 010 -2422 723 of
  inkoopgrz@dsw.nl
  Declaraties a.s.r. Afdeling claimcontrol 033 - 4642 186 of
  zorg.claimcontrol@asr.nl