Geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen

Geneeskundige Zorg voor Specifieke Patiëntgroepen (GZSP) is zorg die zich richt op de behandeling van kwetsbare patiëntgroepen met complexe problematiek. Vanaf 2020 wordt zorg geleverd door de Specialist Ouderengeneeskunde (SO) en de Arts Verstandelijk Gehandicapten (AVG) vergoed vanuit het basispakket van de Zorgverzekeringswet (Zvw). De zorg richt zich, naast consulten en diagnostiek, op afstemming met de behandelend arts en regie op het zorgplan van de verzekerde. 

Alles wat je wilt weten over Geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen 

  • Inkoopbeleid

  • Hoe sluit ik een overeenkomst af?

  • Tarieven

  • Declareren

  • Controles fraude

  • Contact