Gecombineerde leefstijlinterventie (GLI)

Vanaf 1 januari 2019 wordt de gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) volledig vergoed vanuit de basisverzekering. Hierbij wordt geen aanspraak gemaakt op het eigen risico. Momenteel zijn er drie erkende programma’s: CooL, de Beweegkuur en SLIMMER. In deze programma’s wordt gefocust op voeding, beweging en levensstijl. Volwassenen met tenminste een matig verhoogd gewichtsgerelateerd gezondheidsrisico komen in aanmerking voor de GLI. Wanneer uw huisarts dit vaststelt kan hij u doorverwijzen naar een aanbieder van de GLI. Dit kan een diëtist, leefstijlcoach, fysiotherapeut of oefentherapeut zijn. 

Alles wat u wilt weten over gecombineerde leefstijlinterventie (GLI)

  • Inkoopbeleid

  • Vergoedingen

  • Tarieven

  • Declareren

  • Contact