Geboortezorg

​Het inkoopbeleid geboortezorg omvat verloskundige zorg, kraamzorg, prenatale screening en (integrale) geboortezorg in een geboortecentrum. Gecontracteerde kraamzorgzorgaanbieders (2017) ontvangen de aanvraag voor kraamzorg via een gecontracteerde zorgbemiddelaar of via de website van de zorgverzekeraar.  Zowel gecontracteerde als niet-gecontracteerde kraamzorgaanbieders dienen de eigen bijdrage zelf te innen bij de verzekerde. 

Alles wat je wilt weten over Geboortezorg

 • Inkoopbeleid

 • Hoe sluit ik een overeenkomst af?

  Voor 2017:
  De Amersfoortse werkt tot inkoopjaar 2017 voor de zorginkoop samen met Multizorg VRZ. Voor informatie over contractering van zorg voor De Amersfoortse kunt u direct contact opnemen met Multizorg VRZ via telefoonnummer 030 – 68 69 177 of kijken op www.multizorgvrz.nl.
   
  Voor 2018:
  De contractering van geboortezorg verloopt grotendeels via het Zorginkoopportaal van VECOZO. Om hier gebruik van te kunnen maken is het noodzakelijk dat degene die binnen uw organisatie tekenbevoegd is, beschikt over een persoonlijk certificaat van VECOZO met de juiste autorisatie. U moet dit certificaat aanvragen via de website van VECOZO.
   
  Geboortecentra worden niet via het Zorginkoopportaal van VECOZO gecontracteerd, maar via e-mail. 
   
  De selectie van aanbieders die een overeenkomst aangeboden krijgen, is gebaseerd op het voorgaande jaar en de kwalificatie die bij Vektis is aangegeven.
   
  Mocht u niet binnen deze selectie vallen, maar toch een overeenkomst met ons willen aangaan, dan kunt u deze door middel van een aanvraagformulier aanvragen. 
  • De aanvraagformulieren voor de overeenkomsten kraamzorg en geboortecentra zijn te downloaden van de DSW website
  • De aanvraagformulieren voor de overeenkomsten verloskunde en prenatale screening zijn te downloaden van de DSW website
  Het ingevulde en getekende formulier kunt u e-mailen naar overeenkomsten@dsw.nl of per post sturen naar:
   
  DSW Zorgverzekeraar
  t.a.v. afdeling Overeenkomsten
  Postbus 173
  3100 AD Schiedam
   
  Mocht u in aanmerking willen komen voor de module integrale geboortezorg of een overeenkomst integrale geboortezorg, dan kunt u contact opnemen via inkoopgeboortezorg@dsw.nl.

  Tijdspad zorginkoop 2018

  Wat Wie Wanneer (2017)
  Publiceren inkoopbeleid DSW mede namens a.s.r. 1 april
  Inkoopgesprekken DSW mede namens a.s.r en zorgaanbieders Mei-juli
  Aanbiedingsbrief versturen DSW mede namens a.s.r. Begin september
  Contracten versturen  DSW mede namens a.s.r.  Begin september
  Eerste rappel  DSW mede namens a.s.r.  Begin oktober
  Tweede rappel  DSW mede namens a.s.r. Half oktober
  Publicatie gecontracteerde partijen op de website  a.s.r.  12 november

 • Tarieven

  Met gecontracteerde zorgaanbieders maken wij afspraken over het door ons te vergoeden tarief. Voor niet-gecontracteerde zorgaanbieders geldt een vergoeding conform onze polisvoorwaarden tot ten hoogste wat wettelijk is toegestaan. Lees hier meer.

 • Declareren

  Zowel gecontracteerde als niet-gecontracteerde zorgaanbieders kunnen declaraties indienen via VECOZO met gebruikmaking van de meest recente Vektis-standaard. 
  Na ontvangst van de declaratie betalen wij het - na controle goedgekeurde - bedrag binnen 14 dagen uit. 

  Indientermijn
  De zorgaanbieder verstuurt de declaratie zo spoedig mogelijk in, doch uiterlijk binnen 180 dagen na afloop van de maand waarin de zorg is verleend. 

 • Controles/fraude

  Wij voeren controles uit op zorgnota’s. Dit doen we om de zorg betaalbaar te houden, om fraudeurs op te sporen en om kwaliteit van zorg te borgen. Lees hier hoe we controles uitvoeren en hoe u ermee te maken kunt krijgen.

 • Contact

  Vragen over Wie Contactgegevens
  Proces overeenkomst Declaraties a.s.r. Afdeling Overeenkomsten

  010 - 2422 607 of
  overeenkomsten@dsw.nl 

  Inhoud overeenkomst & beleid
  Afdeling Zorginkoop

  010 - 2466 433 of
  inkoopgeboortezorg@dsw.nl

  Declaraties a.s.r. Afdeling Claimcontrol

  033 - 4642 186 of
  zorg.claimcontrol@asr.nl