Farmacie

Alles wat je wilt weten over Farmacie

 • Inkoopbeleid

 • Reglement Farmaceutische Zorg

  In het Reglement Farmaceutische Zorg van De Amersfoortse staat vermeld, wanneer een verzekerde in aanmerking komt voor vergoeding van een geneesmiddel. Het reglement Farmaceutische Zorg vindt u hier.

 • Hoe sluit ik een overeenkomst af?

  Voor 2017
  De Amersfoortse werkt tot en met inkoopjaar 2017 voor de zorginkoop samen met Multizorg VRZ. Voor informatie over contractering van zorg voor De Amersfoortse kunt u direct contact opnemen met Multizorg VRZ via telefoonnummer 030 – 68 69 177 of op www.multizorgvrz.nl.
   
  Voor 2018 en verder
  DSW Zorgverzekeraar (DSW) koopt namens De Amersfoortse farmaceutische zorg in voor inkoopjaar 2018. In het tweede kwartaal ontvangt u van de zorginkoper van DSW een brief met nadere toelichting en de contactgegevens.
 • Machtiging

  In het Reglement Farmaceutische Zorg van De Amersfoortse staat vermeld, wanneer een verzekerde vooraf een machtiging nodig heeft om in aanmerking te komen voor de vergoeding van een geneesmiddel. Het reglement Farmaceutische Zorg vindt u hier.

 • Tarieven

  Met gecontracteerde zorgaanbieders maken wij afspraken over het door ons te vergoeden tarief. Voor niet-gecontracteerde zorgaanbieders geldt een vergoeding conform onze polisvoorwaarden tot ten hoogste wat wettelijk is toegestaan.

 • Declareren

  Zowel gecontracteerde als niet-gecontracteerde zorgaanbieders kunnen facturen indienen via VECOZO. De declaratie voldoet hierbij aan de voorwaarden van de vigerende declaratiestandaard. We zullen uw declaratie zo snel mogelijk beoordelen en u van een terugkoppeling voorzien. Na ontvangst van de declaratie betalen wij het - na controle goedgekeurde - bedrag binnen 30 dagen uit. 

  Indientermijn
  De zorgaanbieder stuurt zijn declaratie zo spoedig mogelijk naar de zorgverzekeraar. De maximale termijn hiervoor bedraagt 180 dagen na afloop van de maand waarin de farmaceutische zorg is verleend.

 • Controles/fraude

  Wij voeren controles uit op zorgnota’s. Dit doen we om de zorg betaalbaar te houden, om fraudeurs op te sporen en om kwaliteit van zorg te borgen. Lees hier hoe we controles uitvoeren en hoe u ermee te maken kunt krijgen.

 • Contact met betrekking tot 2018

  Wat E-mail Telefoonnummer
  Declaraties, machtigingen zorg.claimcontrol@asr.nl 033 - 46 421 86
  Zorginkoop, inhoud overeenkomst  zorginkoopsupport@multizorgvrz.nl 030 – 68 691 77
  Controle, fraude zorgcontrole@asr.nl 033 – 46 428 11