• Home
  • Zorgaanbieder

De Amersfoortse voor zorgaanbieders

De zorg voor De Amersfoortse wordt ingekocht door a.s.r. Naast De Amersfoortse koopt a.s.r. ook voor het label Ditzo zorg in. We zijn een landelijk opererende zorgverzekeraar en vertegenwoordigen ongeveer 425.000 verzekerden. Bekijk onze algemene inkoopvoorwaarden die gelden bij een zorgovereenkomst.

Fout bij verwerken declaratiebestanden huisartsen
Op 30 juni hebben wij te maken gehad met een technisch probleem, waardoor via Vecozo ingediende huisartsdeclaraties door ons onterecht zijn afgewezen met als reden "standaard wordt niet ondersteund". Momenteel zijn we druk bezig met het herstellen van deze fout. Indien wij over een e-mailadres van u beschikken bent u hierover op 9 juli geïnformeerd. 
Het probleem heeft onze volledige aandacht en zullen we zo spoedig mogelijk oplossen. Wij zullen de declaraties opnieuw gaan verwerken. U hoeft hiervoor zelf geen actie te ondernemen. Onze excuses voor het ontstane ongemak.

Gevolgen corona voor zorgaanbieders 
Op de website van Zorgverzekeraars Nederland vindt u alle actuele informatie over wat zorgverzekeraars doen om verzekerden en zorgaanbieders te helpen bij het krijgen en verlenen van veilige en tijdige zorg die wordt vergoed vanuit de basis- en aanvullende zorgverzekeringen.

We verlenen financiële steun aan zorgverleners die als gevolg van de coronacrisis minder omzet hebben. Als u gebruik wilt maken van deze ‘continuïteitsbijdrage’, kunt u een aanvraag doen via VECOZO. Voor algemene informatie over de regeling verzoeken wij u de website van Zorgverzekeraars Nederland te bezoeken of contact op te nemen met uw beroepsvereniging.

Mocht u specifieke vragen hebben over de afhandeling van uw aanvraag door a.s.r. ziektekosten (De Amersfoortse en Ditzo), dan kunt u ons via e-mail bereiken via uitvoering.cb.regeling@asr.nl.

Mijn Zorgverlener
Mijn Zorgverlener is een beveiligde omgeving waar u inlogt met uw bestaande VECOZO-certificaat. U heeft inzicht in uw gesloten overeenkomsten, ingediende declaraties en contactgegevens. Via Mijn Zorgverlener kunt u ook uw rekeningnummer aanpassen.