AOV | De Amersfoortse

WIA Excedentverzekering

Heeft je baas geen aanvulling op je inkomen voor je geregeld als je arbeidsongeschikt raakt? Dan ga je er vaak flink op achteruit als het mis gaat. Kun je dan nog wel blijven wonen waar je woont? En kunnen je kinderen dan nog wel sporten en studeren? Met de WIA Excedentverzekering voorkom je dat jij en je gezin bij langdurige arbeidsongeschiktheid op een houtje moet bijten.

Is onze WIA Excedentverzekering geschikt voor jou?

Als je bij een baas in loondienst werkt die geen aanvullende verzekering heeft voor arbeidsongeschikte medewerkers.

Als je bij arbeidsongeschiktheid niet te maken wilt krijgen met een armoedeval.

Als je jouw inkomen bij arbeidsongeschiktheid graag tot 80% van je laatstverdiende loon wilt aanvullen.

Als je werkgever al een goede verzekering heeft die uitkeert als je arbeidsongeschikt wordt. Vraag dit dus na.

Hoe zit onze WIA Excedentverzekering in elkaar?

 • Extra inkomen bij arbeidsongeschiktheid

  Heeft je baas geen inkomensaanvullingsverzekering voor je geregeld als je arbeidsongeschikt wordt? Dan krijg je bij langdurige arbeidsongeschiktheid veel minder inkomen dan je gewend was. Bij De Amersfoortse kun je je extra verzekeren. Zo zorg je ervoor dat als je arbeidsongeschikt raakt, je er niet enorm op achteruit gaat. Dit kun je verwachten van je WIA Excedentverzekering:
  • Als je voor deze dekking kiest, krijg je na je 1e ziektejaar een extra aanvulling van 10% op de loondoorbetaling van je werkgever.
  • Na je 2e ziektejaar krijg je een aanvulling op je WIA-uitkering tot maximaal 80% van je inkomen.
  • Ben je nergens anders verzekerd voor het WGA-gat? Dan krijg je van ons een aanvulling om het WGA-gat te dichten. Je krijgt dan een aanvulling op je vervolguitkering tot 70% van je laatst verdiende loon. Dit bedrag mag niet hoger zijn dan het maximale WIA-dagloon.
 • In deze situaties is een WIA Excedentverzekering een prettig idee

  Vooral voor werknemers met een baas die (nog) niet alles voor ze heeft geregeld
  In dit soort gevallen kiezen werknemers voor een WIA Excedentverzekering:

  • Noushka is de eerste medewerker die Harald in dienst neemt. Harald geeft eerlijk aan dat hij haar voorlopig nog niet de beste arbeidsvoorwaarden kan bieden, zoals een inkomensaanvulling bij langdurige arbeidsongeschiktheid. Noushka regelt daarom zelf een WIA Excedentverzekering. Elk jaar trekt ze de premie af van haar inkomstenbelasting.
  • Willem werkt al jaren voor een baas die geen aanvullende verzekeringen heeft geregeld voor zijn personeel. Als Willem of zijn collega’s arbeidsongeschikt raken, hoeven ze dus niet te rekenen op een aanvulling op het inkomen. Nu Willem vader is geworden van een dochtertje, wil hij toch iets meer zekerheid voor zijn gezin. Hij sluit een WIA Excedentverzekering af.
  • Azam is directeur grootaandeelhouder (DGA). Vanwege fiscale redenen treedt hij in dienst van een werkmaatschappij. Daardoor valt hij voortaan onder de werknemersverzekeringen. Hij moet zijn AOV voor ondernemers dus opzeggen. En omdat Azam er bij arbeidsongeschiktheid niet enorm op achteruit wil gaan, sluit hij een WIA Excedentverzekering af.

 • Stel je WIA Excedentverzekering op maat samen

  Raak je arbeidsongeschikt? Dan krijg je maandelijks een bedrag uitgekeerd
  Samen met je adviseur stel je de ideale dekking van jouw WIA Excedentverzekering samen: 

  Hoe hoog moet je verzekerde bedrag zijn?
  Het verzekerde bedrag is het inkomen dat je wilt verzekeren. Je kunt tot 80% van je laatstverdiende loon verzekeren. Daarbij geldt:

  • Hoe hoger je verzekerde bedrag, hoe hoger je premie.
  • Daalt je loon? Dan mag je het verzekerde bedrag altijd verlagen. Je premie daalt dan ook.
  • Stijgt je loon? Dan mag je het verzekerd bedrag tot 15% per jaar verhogen zonder medische vragen te beantwoorden. Je mag het verzekerde bedrag niet verhogen als de je langer dan een jaar arbeidsongeschikt bent. Bent je wel arbeidsongeschikt, maar duurt deze arbeidsongeschiktheid nog geen jaar? Dan mag je het verzekerde bedrag alleen verhogen voor zover je salaris verhoogd is door CAO-bepalingen. 
  • Stijgt je salaris boven het maximum loon van de WIA uit? Dan zetten wij je verzekering om naar de “WIA-excedent verzekering maatschappijbeoordeling”. De Amersfoortse bepaalt dan in overleg hoeveel arbeidsongeschikt je bent. Afhankelijk daarvan wordt de hoogte van je uitkering bepaald. 
  • Verhoog je het verzekerde bedrag? Dan stijgt dus ook je premie.

  Tot welke leeftijd wil je verzekerd zijn?
  Op welke leeftijd wil je niet meer verzekerd zijn? Deze leeftijd, noemen wij de eindleeftijd. Hoe lager je eindleeftijd, hoe minder premie je betaalt:

  • Standaard ben je verzekerd tot een eindleeftijd van 67 jaar. Maar heb je een fysiek zwaarder beroep zoals metselaar, kapper of chauffeur? Dan is de maximale eindleeftijd 55 of 60 jaar. Je adviseur kan je precies vertellen welke eindleeftijd bij jouw beroep hoort. 
  • Je mag altijd voor een lagere eindleeftijd kiezen.

  Stijgt je uitkering mee met het stijgen van de prijzen?
  Je kunt ervoor kiezen om je uitkering te laten meestijgen met de lonen in Nederland. Dit heet indexeren. Kies je hiervoor en krijg je een uitkering van ons? Dan indexeren we het verzekerde bedrag. Dat doen we jaarlijks vanaf het moment dat je een uitkering van ons krijgt, totdat je uitkering stopt. Zo verhogen we je verzekerde bedrag:

  • Jaarlijks met een vooraf afgesproken percentage.
  • of jaarlijks met de gemiddelde stijging van de lonen in Nederland, met een maximum van 4%.
  • En krijg je een uitkering voor het WGA-gat? Dan stijgt je uitkering mee met hetzelfde percentage waarmee UWV je WIA-vervolguitkering verhoogt.

Wat maakt De Amersfoortse zo bijzonder?

 • We zijn opgericht door een ideële ondernemer

  We doen de dingen graag anders bij De Amersfoortse
  Dat komt door onze oprichter, Cornelis van der Vlies. Die zegde in 1938 zijn baan op om een nieuwe zorgverzekeraar te beginnen: Het Wit-Blauwe Kruis. Gewoon vanuit zijn eigen huis in Amersfoort. 

  Cornelis geloofde in de best mogelijke zorg
  Als ideële ondernemer zwom Cornelis graag tegen de stroom in. Niet alleen liet hij een deel van de winst terugvloeien naar ziekenhuizen. Hij geloofde ook niet in goedkoop, goedkoper, goedkoopst, zoals de meeste verzekeraars van zijn tijd. Cornelis geloofde vooral in de best mogelijke zorg voor mensen die dat nodig hebben.

  Uitvinder van nieuwe zekerheden
  Cornelis bedacht aan de lopende band nieuwe zekerheden, zoals dat zijn Wit-Blauwe Kruis je polis nooit zou opzeggen bijvoorbeeld, ook al lag je heel vaak in het ziekenhuis. En zo vond hij ook de indexering van de dekking uit. Met dit soort nieuwe zekerheden konden we steeds beter voor mensen zorgen. 

  Onze AOV’s passen helemaal in deze traditie
  Want sinds wij in 1963 als een van de eersten een arbeidsongeschiktheidsverzekering introduceerden, hebben we onze AOV’s steeds verder aangepast aan de wensen van onze verzekerden. Lees ons hele verhaal.

Wat vergoedt je WIA Excedentverzekering wel en niet?

 • Wat zijn de dekkingen die vaststaan?

  Het moment dat je de uitkering bij arbeidsongeschiktheid ontvangt
  Je ontvangt een uitkering na een wachttijd van 1 jaar én als je op dat moment 25% of 35% of meer arbeidsongeschikt bent. Een bedrijfsarts of de arts van UWV stelt je arbeidsongeschiktheidspercentage vast. Je krijgt geen uitkering als je op dat moment werkloos bent.

  De hoogte van je uitkering die je ontvangt
  Verdien je meer dan het maximum WIA jaarloon? Dan krijg je vanaf 25% arbeidsongeschiktheid een uitkering van ons. De hoogte van je uitkering hangt samen met je mate van arbeidsongeschiktheid:

  Arbeidsongeschiktheid Je uitkering
  0–25% 0%
  25% tot 35%  30%
  35% tot 45%  40%
  45% tot 55%  50%
  55% tot 65%    60%
  65% tot 80%   72,5%
  80% of meer   100%

  Verdien je minder dan het maximum WIA jaarloon? Dan krijg je vanaf 35% arbeidsongeschiktheid een uitkering van ons. De hoogte van je uitkering hangt samen met je mate van arbeidsongeschiktheid:

  Arbeidsongeschiktheid Je uitkering
  0–35% 0%
  35% tot 45% 40%
  45% tot 55%  50%
  55% tot 65% 60% 
  65% tot 80%   72,5% 
   80% of meer 100% 

  Wanneer je uitkering stopt 
  De uitkering vanuit je WIA Excedentverzekering stopt:

  • De aanvulling op je loondoorbetaling stoppen wij op de dag waarop je geen recht meer hebt op loondoorbetaling
  • De WGA-gatuitkering stoppen wij op de dag waarop je geen recht meer hebt op een WGA-vervolguitkering
  • Op de door jouw gekozen eindleeftijd
  • Of zodra je minder dan 25% arbeidsongeschikt bent als je meer dan het maximum WIA jaarloon hebt verzekerd
  • Of zodra je minder dan 35% arbeidsongeschikt bent als je minder dan het maximum WIA jaarloon hebt verzekerd
  • Of als je overlijdt
  • Als je fraudeert
  • Als je de verplichtingen vanuit de verzekering niet nakomt

  De uitkering die je nabestaanden ontvangen als je overlijdt
  Je nabestaanden krijgen geen uitkering als je overlijdt. Maar overlijdt je terwijl je een uitkering van ons kreeg omdat je arbeidsongeschikt was? Dan keren we na je overlijden nog 1 laatste uitkering uit. Deze laatste uitkering is gelijk aan het bedrag van de uitkering op het moment van overlijden berekend over een periode van 3 maanden.

 • Is onze WIA Excedentverzekering iets voor jou?

  Geschikt Niet geschikt
  Als je bij een baas in loondienst werkt die geen aanvullende verzekering heeft voor arbeidsongeschikte medewerkers Als je werkgever al een goede verzekering heeft die je uitkering aanvult als je arbeidsongeschikt raakt
  Als je meer dan het maximum WIA-jaarloon verdient wat  € 53.705,97 is in 2017 Als je zelfstandig ondernemer bent. Dan kies je een van onze AOV’s
  Als je jouw inkomen bij arbeidsongeschiktheid graag tot 80% van je laatstverdiende loon wilt aanvullen  
  Als je een directeur-grootaandeelhouder (DGA) bent die onder de werknemersverzekeringen valt  
  Als je gezin afhankelijk is van je inkomen   
  Als je bij een baas in loondienst werkt die geen aanvullende verzekering heeft voor arbeidsongeschikte medewerkers  
  Als je bij arbeidsongeschiktheid niet te maken wilt krijgen met een armoedeval  
 • In deze gevallen ben je niet verzekerd

  • Als je arbeidsongeschikt wordt door een kwaal, klacht of ziekte die we hebben uitgesloten op basis van jouw medische verleden
  • Als je de arbeidsongeschiktheid opzettelijk hebt veroorzaakt
  • Als je arbeidsongeschikt wordt door gebruik van alcohol of drugs
  • Als je arbeidsongeschikt wordt door gebruik van geneesmiddelen en je je daarbij niet hebt gehouden aan het voorschrift van de arts
  • Als je arbeidsongeschikt raakt door opzet, roekeloosheid en een ernstige mate van schuld
  • Als je arbeidsongeschikt raakt tijdens een misdrijf gepleegd door jou of als je in de gevangenis zit
  • Als je arbeidsongeschikt raakt door zaken als oorlogen, opstanden, oproer of een kernramp
  • Als je fraudeert

  Wil je precies weten hoe het zit? Lees dan de voorwaarden. Of neem contact op met je adviseur.

 • Polisvoorwaarden WIA Excedentverzekering

Wat kost een WIA Excedentverzekering?

 • Laat je persoonlijke premie uitrekenen

  Wat ben je kwijt aan een WIA Excedentverzekering?

  De keuzes die je maakt binnen je WIA Excedentverzekering, hebben invloed op je premie. Hoe meer je verzekert, hoe hoger je premie. En andersom. Ga dus altijd goed na of de dekking van je verzekering past bij wat je nodig hebt. Daarnaast berekenen wij je premie op basis van:

  • je leeftijd
  • je beroep en je werkzaamheden
  Hoeveel premie betaal je voor je WIA Excedentverzekering?

  Je verzekeringsadviseur rekent graag je persoonlijke premie voor je uit. Je premie is fiscaal aftrekbaar. Dit betekent dat je geen belasting betaalt over de premie van je WIA Excedentverzekering. Op de uitkering wordt wel loonbelasting ingehouden.

Hoe sluit je onze WIA Excedentverzekering af?

 • Via een onafhankelijk verzekeringsadviseur

  Onze WIA Excedentverzekering sluit je af bij een adviseur

  Een arbeidsongeschiktheidsverzekering van De Amersfoortse sluit je af bij een onafhankelijk verzekeringsadviseur. Die kan veel beter inschatten wat goed werkt voor jou. En dat vinden we belangrijk bij De Amersfoortse. Zo weet je tenminste zeker dat precies verzekerd is wat nodig is. Niets meer, niets minder. Bovendien kan je adviseur veel administratieve zaken uit handen nemen. Zo kun jij je beter concentreren op je werk.

 • Waar moet je rekening mee houden?

  Goed om te weten over onze WIA Excedentverzekering
  • Bij aanvraag van de verzekering vul je een gezondheidsverklaring in. Meer daarover lees je bij Medische acceptatie.
  • Elk jaar vragen wij je om aan ons door te geven als je beroep gewijzigd is, je werkzaamheden zijn veranderd of je salaris is gewijzigd. Is dat het geval? Geef dit dan aan ons door per mail of brief binnen 60 dagen nadat we het van je hebben gevraagd. 
  • Vertrek je voor maximaal 60 dagen naar het buitenland? Dan loopt je verzekering door als je gewoon in loondienst blijft en je werkgever de premies voor de werknemersverzekeringen blijft afdragen. 
  • Blijf je langer dan 60 dagen in het buitenland? Geef dit dan uiterlijk 30 dagen voor je vertrek aan ons door. Dan bekijken we of we je verzekering kunnen laten doorlopen. Dit is afhankelijk van waar je naar toe gaat en wat je gaat doen.
  • Heb je tijdelijk geen werk? Geef dit dan binnen 30 dagen aan ons door. Je kunt je verzekering dan maximaal 1 jaar stopzetten. Tijdens dit jaar betaal je 15% van je premie. Je bent dan niet verzekerd voor arbeidsongeschiktheid die ontstaat in deze periode. Het voordeel is wel dat je bij de herstart van je WIA Excedentverzekering niet weer opnieuw een verzekering hoeft aan te vragen en daarbij een gezondheidsverklaring hoeft in te vullen.  
 • Extra informatie

Verzekeringskaart

WIA Excedentverzekering

Misschien interessant voor jou?