Inkomensaanvulverzekering | De Amersfoortse

Vaste lasten AOV

Werken bij een baas heeft zo z’n voordelen. Raak je bijvoorbeeld arbeidsongeschikt? Dan betaalt je baas de eerste 2 jaar je loon door. Maar meestal is dit niet je volledige loon. Na 2 jaar krijg je een uitkering van het UWV. Als je baas dan geen inkomensaanvulling voor je heeft verzekerd, dan ga je er echt op achteruit. Met de Vaste lasten AOV zorg je zelf voor een aanvulling op je inkomen. 

Als je gezin afhankelijk is van je inkomen

Als je minimaal 16 uur per week bij een baas in loondienst werkt

Als je je geen zorgen wilt maken over je vaste lasten bij  arbeidsongeschiktheid

Als je bij je hypotheek al een woonlasten verzekering hebt afgesloten

Hoe zit onze vaste lasten AOV in elkaar?

 • Uitkering om je vaste lasten te kunnen betalen

  Kies je voor onze Vaste lasten AOV? Dan kies je voor extra zekerheid bij arbeidsongeschiktheid:
  • Je verzekert een uitkering op basis van je vaste lasten
  • Bij arbeidsongeschiktheid keren we elke maand tot 100% van het verzekerde bedrag uit
  • Raak je gedeeltelijke arbeidsongeschikt? Dan ontvangt je een gedeeltelijke uitkering.
  • Je premie is aftrekbaar van de belasting. Krijg je een uitkering? Dan dragen wij alvast een deel ervan af aan de belastingdienst. Dit is loonbelasting. Download de brochure over onze Vaste lasten AOV.
 • Wat verstaan we onder vaste lasten?

  Lasten die je jaarlijks betaalt
  Dit zijn de lasten die we meerekenen bij de vaststelling van jouw vaste lasten:
  • woonlasten: je huur, de rente en aflossing van je hypotheek en onroerend zaak belasting (OZB)
  • verzekeringspremie van je levensverzekering, inboedelverzekering en opstalverzekering
  • rente en aflossing van je consumptief krediet
  • studiekosten van je kinderen
  • alimentatie
 • Ervaringen uit de praktijk

  Voor werknemers met een baas die (nog) niet alles voor ze heeft geregeld
  In dit soort gevallen kiezen mensen voor een Vaste lasten AOV:
  • Sven is vrijgezel en werkt bij een start-up waar ze een krachtige elektrische motorfiets ontwikkelen. Hij vindt het daar geweldig. En ook al verdient hij er nog niet veel en is er nog geen geld voor goede secundaire arbeidsvoorwaarden. Het plezier in zijn werk maakt alles goed. Zijn ouders zien meer risico’s dan Sven. Ze sluiten een Vaste lasten AOV voor Sven af.
  • Mirjam en Patrick kopen een huis waar ze helemaal verliefd op zijn. Ze zien zich daar oud worden en hun kinderen opgroeien. Ze sluiten een maximale hypotheek af op basis van beide salarissen. Maar Mirjam weet dat zij er bij arbeidsongeschiktheid flink op achteruit zal gaan. Ze sluit een Vaste lasten AOV af, zodat ze bij arbeidsongeschiktheid niet hoeven te verhuizen.
  • Addie werkt met veel flex-contracten in de bouw. Hij doet vaak zwaar werk en heeft al meerdere collega’s arbeidsongeschikt zien worden. Omdat hij nooit helemaal zeker weet hoe betrouwbaar zijn volgende baas is, besluit hij meer zekerheid te regelen voor hem en zijn gezin. Hij sluit een Vaste lasten AOV af.

Wat maakt een vaste lasten AOV bij De Amersfoortse zo bijzonder?

 • Focus op kwaliteit sinds 1963

  De best mogelijke dekking
  We doen dingen graag een beetje anders bij De Amersfoortse. Dat komt door onze oprichter, Cornelis van der Vlies. Die zei zijn baan op om vanuit zijn huis in Amersfoort eigenhandig een nieuwe zorgverzekeraar op te bouwen: het Wit-Blauwe Kruis, de voorloper van De Amersfoortse. 
   
  Cornelis zwom graag tegen de stroom in. Hij geloofde niet in concurrentie op prijs, maar in kwaliteit voor patiënten. Aan de lopende band vond Cornelis nieuwe zekerheden uit, zoals indexering van de dekking of dat het Wit-Blauwe Kruis de polis niet zou opzeggen ook al lag je heel vaak in het ziekenhuis. Zo konden we steeds beter voor mensen zorgen. 
   
  Onze AOV’s passen helemaal in deze traditie. Want sinds wij in 1963 als een van de eersten een arbeidsongeschiktheidsverzekering introduceerden, hebben we onze AOV’s steeds verder aangepast aan de wensen van onze verzekerden. Lees ons verhaal.

Wat vergoedt je vaste lasten AOV wel en niet?

 • Is onze Vaste lasten AOV iets voor jou?

  Geschikt Niet geschikt
  Als je gezin afhankelijk is van je inkomen Als je zelfstandig ondernemer bent. Daarvoor zijn onze AOV’s voor ondernemers.
  Als je minimaal 16 uur per week bij een baas in loondienst werkt
  Als je je bij arbeidsongeschiktheid geen zorgen wilt maken over je vaste lasten
  Als je ten minste al een half jaar in dienst bent en je arbeidsovereenkomst minimaal nog 3 maanden duurt
 • Wat zijn de dekkingen die je kunt kiezen?

  Raak je arbeidsongeschikt? Dan krijg je maandelijks een bedrag uitgekeerd.

  Regel samen met je adviseur een Vaste lasten AOV bij De Amersfoortse: 

  Kies je verzekerde bedrag

  Het verzekerde bedrag is het bedrag dat je maandelijks op je rekening krijgt gestort als je 100% arbeidsongeschikt bent. Hoe hoger je verzekerde bedrag, hoe hoger je premie. Je mag je vaste lasten verzekeren met een minimum van € 250 en een maximum van € 2.500 per maand. Daarbij geldt:

  • dat je kunt aantonen hoe hoog je inkomen is
  • dat je kunt aantonen hoe hoog je vaste lasten zijn
  • dat het verzekerd bedrag mag niet hoger zijn dan je daadwerkelijke vaste lasten
  • dalen je vaste lasten? Dan mag je het verzekerde bedrag altijd verlagen. Je premie daalt dan ook.
  • stijgen je vaste lasten? Dan mag je het verzekerd bedrag verhogen zonder medische vragen te beantwoorden. Je moet wel aan kunnen tonen dat je vaste lasten zijn gestegen. Op het moment van aanvragen mag je niet arbeidsongeschikt zijn of in de 60 dagen ervoor arbeidsongeschikt zijn geweest.
  • dat je de uitkering netto krijgt uitbetaald. Het bedrag dat je ontvangt is dus lager dan je verzekerd bedrag. De premie voor de verzekering is aftrekbaar van de belasting.
  Tot welke leeftijd wil je verzekerd zijn?

  Hiermee geef je aan op welke leeftijd je niet meer verzekerd wilt zijn. De leeftijd die je kiest, noemen wij de eindleeftijd. Hoe lager de eindleeftijd, hoe minder je aan premie betaalt:

  • Je maximale eindleeftijd is afhankelijk van je beroep.
  • Je mag altijd voor een lagere eindleeftijd kiezen.
 • Wat zijn de dekkingen die vaststaan?

  Het moment dat je uitkering bij arbeidsongeschiktheid start
  Je ontvangt een uitkering na een wachttijd van 1 jaar en als je op dat moment 35% of meer arbeidsongeschikt bent. Een bedrijfsarts of de arts van UWV stelt je arbeidsongeschiktheidspercentage vast. Je krijgt geen uitkering als je op dat moment werkloos bent. 

  Hoe hoog je uitkering is
  De hoogte van de uitkering die je ontvangt, is afhankelijk van hoe erg je arbeidsongeschikt bent:

  • Als je 0% tot 35% arbeidsongeschikt bent, krijg je geen uitkering.
  • Als je 35% tot 80% arbeidsongeschiktheid bent, krijg je 50% van het verzekerd bedrag.
  • Als je 80% tot 100% arbeidsongeschikt bent krijg je 100% van het verzekerd bedrag.

  Wanneer je uitkering stopt 
  De uitkering vanuit je Vaste lasten AOV stopt:

  • op de door jouw gekozen eindleeftijd
  • of zodra je minder dan 35% arbeidsongeschikt bent 
  • of op de dag dat je WIA-uitkering stopt
  • op de dag dat je de verzekerde vaste lasten niet meer hebt
  • of als je overlijdt
  • als je fraudeert
  • als je de verplichtingen vanuit de verzekering niet nakomt.
  De uitkering die je nabestaanden krijgen als je overlijdt

  Je nabestaanden krijgen in deze gevallen een uitkering.

  • Overlijd je door een ongeval? Dan ontvangen je nabestaanden een uitkering van 12 keer het maandelijkse verzekerde bedrag. 
  • Overlijd je door een acuut optredende ziekte en heb je nog geen uitkering gekregen vanuit je Vaste lasten AOV? Dan krijg je ook een uitkering van 12 keer het maandelijkse verzekerde bedrag.
  • Kreeg je al een uitkering door arbeidsongeschiktheid en kom je te overlijden? Dan stopt de uitkering op de eerste dag van de derde maand nadat je bent overleden.

 • In deze gevallen ben je niet verzekerd

  • als je arbeidsongeschikt wordt door een kwaal, klacht of ziekte die we hebben uitgesloten op basis van jouw medische verleden
  • als je de arbeidsongeschiktheid opzettelijk hebt veroorzaak
  • als je arbeidsongeschikt wordt door gebruik van alcohol of drugs
  • als je arbeidsongeschikt wordt door gebruik van geneesmiddelen en je je daarbij niet hebt gehouden aan het voorschrift van de arts
  • als je arbeidsongeschikt raakt door opzet, roekeloosheid en een ernstige mate van schuld
  • als je arbeidsongeschikt raakt tijdens een misdrijf gepleegd door jou of als je in de gevangenis zit
  • als je schade hebt door zaken als oorlogen, opstanden, oproer of een kernramp
  • als je fraudeert.

  Wil je precies weten hoe het zit? Lees dan de voorwaarden. Of neem contact op met je adviseur.

 • Polisvoorwaarden Vaste lasten AOV

Wat kost een vaste lasten AOV?

 • Laat je persoonlijke premie berekenen

  Hoe meer je verzekert, hoe hoger je premie

  De keuzes die je maakt binnen je Vaste lasten AOV hebben invloed op je premie. Hoe meer je verzekert, hoe hoger je premie. En andersom. Ga dus altijd goed na of de dekking van je verzekering past bij wat je nodig hebt. Daarnaast berekenen wij je premie op basis van:

  • je leeftijd
  • je beroep 

  Hoeveel premie betaal je voor je Vaste lasten AOV?
  Je verzekeringsadviseur rekent graag je persoonlijke premie voor je uit. Je premie is fiscaal aftrekbaar. Op de uitkering wordt wel loonbelasting ingehouden. 

Hoe kan je een vaste lasten AOV afsluiten?

 • Via een onafhankelijk verzekeringsadviseur

  Een Vaste lasten AOV van De Amersfoortse sluit je af bij een onafhankelijk verzekeringsadviseur. Die kan veel beter inschatten wat goed werkt voor jou. En dat vinden we belangrijk bij De Amersfoortse. Zo weet je tenminste zeker dat precies verzekerd is wat nodig is. Niets meer, niets minder. Bovendien kan je adviseur veel administratieve zaken uit handen nemen. Zo kun jij je beter concentreren op je werk.

 • Waar moet je rekening mee houden? 

  Goed om te weten over onze Vaste lasten AOV
   
  • Bij aanvraag van de verzekering vul je een gezondheidsverklaring in. Meer daarover lees je bij Medische acceptatie.
  • Je verzekerd bedrag stijgt niet automatisch mee met het stijgen van de prijzen in Nederland. 
Maar als je kunt aantonen dat jouw vaste lasten zijn gestegen, kun je het verzekerde bedrag verhogen zonder medische vragen. Krijg je een uitkering van de Vaste lasten AOV? Dan stijgt die niet mee met het stijgen van de lonen in Nederland.

  • Vertrek je voor maximaal 60 dagen naar het buitenland? Dan loopt je verzekering door als je gewoon in loondienst blijft. Blijf je langer dan 60 dagen in het buitenland? Geef dit dan uiterlijk 30 dagen voor je vertrek aan ons door. Dan bekijken we of we je verzekering kunnen laten doorlopen. 
  • Heb je tijdelijk geen werk? Dan kun je de verzekering maximaal 1 jaar stopzetten. Tijdens dit jaar betaal je 15% van je premie. Je bent dan niet verzekerd voor arbeidsongeschiktheid die ontstaat in deze periode. Het voordeel is wel dat je bij de herstart van je Vaste lasten AOV niet weer een gezondheidsverklaring hoeft in te vullen. 
 • Aanvraagformulier en productinformatie Vaste lasten AOV

Verzekeringskaart

Vasten Lasten AOV Wia volgend

Misschien ook interessant voor jou