Ondernemer | De Amersfoortse

KPN

Arbeidsongeschikt worden. Daar hou je geen rekening mee. Maar het kan ook jou overkomen. Wist je dat het risico van een forse achteruitgang in het inkomen tegenwoordig erg groot is? KPN wil haar medewerkers verzekeren tegen de nadelige financiële gevolgen van arbeidsongeschiktheid. KPN heeft om deze reden een WIA-arrangement afgesloten bij De Amersfoortse.

Het WIA-arrangement bestaat uit twee arbeidsongeschiktheidsverzekeringen:

 • de WIA-Bodemverzekering en de
 • WGA-Gat Basis

Je hoeft je met dit WIA-arrangement geen zorgen te maken over de financiële gevolgen van arbeidsongeschiktheid. Daarbij heeft je werkgever het zo geregeld dat als je niks doet, je automatisch goed verzekerd bent. En vanzelfsprekend tegen de lage maandlasten en zonder papieren rompslomp.

Alles wat je wilt weten over het WIA-arrangement

 • Waarom deze verzekeringen?

  Ziek zijn we allemaal wel eens. Maar sommigen hebben meer pech dan anderen en blijven een lange tijd arbeidsongeschikt. Dit komt je inkomen niet ten goede. In de WIA daalt je inkomen zonder verzekering in elk geval fors. Zie Hoe werkt de wet WIA? voor meer uitleg.


  KPN en vakbonden willen dat je goed verzekerd bent tegen de vervelende financiële gevolgen van arbeidsongeschiktheid. Dit is in de KPN CAO vastgelegd. Je werkgever biedt je daarom via De Amersfoortse twee arbeidsongeschiktheidsverzekeringen aan tegen lage maandlasten:

  • WGA-Gat Basis
  • WIA-Bodemverzekering

  Deze 2 verzekeringen zijn alleen samen af te sluiten en bieden je een goede dekking. Welke verzekering in werking treedt, hangt af van de mate van arbeidsongeschiktheid. Het gaat dus om één regeling. Onder Wat houdt het arrangement in? leggen we je uit hoe de verzekeringen werken.

 • Hoe werkt de WIA?

  Je bent arbeidsongeschikt als je (deels) niet in staat bent te werken. Mogelijke oorzaken van arbeidsongeschiktheid: 

  • ziekte 
  • een ongeval 
  • een zwangerschap 

 • Wat houdt het KPN-arrangement in?

  KPN heeft in de CAO met de vakbonden afgesproken dat voor de medewerkers twee verzekeringen worden afgesloten. De verzekeringen worden als één pakket aangeboden, omdat ze elk een risico dekken. Het arrangement bestaat uit een WGA-Gat Basis en een WIA-Bodemverzekering. We leggen je uit wat het is:


  WGA-Gat Basis: als je meer dan 35% arbeidsongeschikt bent
  De WGA-Gat Basis komt van pas als je:

  • 35% tot 80% arbeidsongeschikt bent
  • 80%-100% niet duurzaam arbeidsongeschikt bent
  • in de WIA-vervolgperiode niet in slaagt om de helft of meer te verdienen van de door het UWV bepaalde restverdiencapaciteit.

  Wettelijk krijg je in zo’n geval een uitkering ter grootte van een percentage van het minimumloon. De WGA-Gat Basis houdt rekening met het laatst verdiende loon (dit wordt wel gemaximeerd tot het WIA-loon).

  WIA-Bodemverzekering: als je minder dan 35% arbeidsongeschikt bent

  Ben je minder dan 35% arbeidsongeschikt, maar heb je wel medische beperkingen? Dan zal je arbeidsongeschiktheidspercentage 15% tot 25% of 25 tot 35% zijn. In dat geval geeft de WIA-Bodemverzekering van De Amersfoortse een uitkering van respectievelijk 14% tot 21% van het laatstverdiende salaris.

 • Wat kost het?

  Voor de verzekeringen betaal je premie. Het premiebedrag wordt automatisch ingehouden op je loon. De hoogte van de premie voor het arrangement is afhankelijk van je salaris.

  • WGA-Gat Basis kost 0,058% van je loon per 1 januari 2017. Het loon is gemaximeerd tot  € 53.705,97*. Als je het minimumloon of minder verdient, heeft deze verzekering geen zin. Je werkgever zorgt ervoor dat je dan ook geen premie betaalt. Ga je meer verdienen dan het minimumloon, dan gaat je werkgever de premie innen.
  • De WIA-Bodemverzekering kost 0,109% van maximaal € 100.000 en keert ook uit over maximaal € 100.000. KPN betaalt conform de KPN CAO de eerste vijf uitkeringsjaren, wat neerkomt op eenderde van de premie. Medewerkers die onder de KPN CAO vallen, betalen dus 0,072% (tweederde van de totale premie) over maximaal € 100.000 van het salaris. De onderstaande tabel voor KPN geeft een indicatie van de kosten van deze twee verzekeringen voor KPN’ers.

  * Bij een inkomen boven € 53.705,97 is dit het bedrag waar premie over wordt berekend.

  Voorbeelden KPN WIA-arrangement

  Jaarsalaris Bruto-maandpremie
  WGA-Gat verzekering
   
  Bruto-maandpremie
  WIA-Bodem verzekering
   
  Bijdrage KPNl De totale bruto premie per maand
  € 27.000 € 1,31 € 1,63 € 0,82 € 2,45
  € 37.000 € 1,79 € 2,24 € 1,12 € 3,36
  € 57.000 € 2,60 € 3,25 € 1,63 € 4,88
 • Verzekeringsperiode

  De verzekering loopt zolang er sprake is van een dienstverband bij je huidige werkgever, maar eindigt in ieder geval op het moment dat je de AOW-leeftijd bereikt. Ook als je arbeidsongeschikt bent en uit dienst treedt, blijf je tot aan het moment dat je de AOW-leeftijd bereikt recht houden op de uitkering. Natuurlijk zolang er sprake is van arbeidsongeschiktheid.

 • Hoe nu verder?

  We gaan we er vanuit dat ook je het arrangement wilt. Vandaar dat je helemaal niets hoeft te doen! De verzekering gaat automatisch in en je bent uitstekend verzekerd. Je hebt uiteraard ook de keuze om geen gebruik te maken van de verzekering. Vul dan de afstandsverklaring in die is toegevoegd in de aanbieding. Je hebt daarna niet meer de mogelijkheid om je toch aan te melden. Je hebt dan geen verzekering.

 • Heb je vragen?

  Bel dan de Helpdesk WIA-arrangement van De Amersfoortse: (033) 464 38 6 5 (ma t/m vr 08.30 en 17.00 uur).
   
  De Amersfoortse Verzekeringen 
  T.a.v. Helpdesk WIA-arrangement 
  Postbus 42 
  3800 AA Amersfoort