Ziektewet

Jij als werkgever moet het loon doorbetalen tijdens ziekte van je medewerkers. Je kunt je hiervoor verzekeren. De Ziektewet (ZW) regelt dat zieke (ex)werknemers een uitkering krijgen als de werkgever geen loondoorbetalingsverplichting heeft bij ziekte.

Deze mensen komen in de Ziektewet:

  • Zieke mensen die geen werkgever (meer) hebben, zoals zieke WW-gerechtigden, zieke uitzendkrachten en zieke werknemers van wie het dienstverband afloopt tijdens ziekte.
  • Zieke mensen die wel een werkgever hebben, maar een hoog ziekterisico, orgaandonoren en zwangere vrouwen. UWV toetst de aanvraag van de Ziektewetuitkering.

Dienstverband eindigt tijdens ziekte

Eindigt het dienstverband van jouw werknemer tijdens zijn ziekte? Dan hoef je het loon niet meer door te betalen. Op de laatste dag dat je werknemer bij jou in dienst is, geef je aan UWV door dat hij ziek is. Via het formulier Aanvragen Ziektewetuitkering van UWV.

Net uit dienst en ziek

Wordt je ex-medewerker ziek als hij net uit dienst is? Soms kan hij een Ziektewetuitkering krijgen. Dit heet nawerking. Een werknemer heeft namelijk recht op een Ziektewetuitkering als hij ziek wordt binnen 4 weken nadat hij uit dienst is. Maar alleen als hij op dat moment geen baan of uitkering heeft.

Hoogte uitkering Ziektewet

De hoogte van de uitkeringen ligt tussen 70% en 100% van het dagloon.

Het totale inkomen per dag met een Ziektewetuitkering kun je berekenen met de Rekenhulp Ziektewet van UWV.

Eigenrisicodrager voor de Ziektewet

Standaard regelt het UWV alles rondom (ex)medewerkers die in de Ziektewet komen. UWV voert de regelingen uit, betaalt de uitkeringen en is verantwoordelijk voor re-integratie. Jij, als werkgever, draagt een premie Whk (Werkhervattingskas) af.

Je kunt ervoor kiezen om eigenrisicodrager te worden voor de Ziektewet. Je neemt dan zelf de Ziektewetuitkering voor je rekening van (ex)medewerkers die belanden in de Ziektewet. Je betaalt dan zelf 70% van het dagloon. Jij voert de regelingen uit. Daarnaast neem je zelf de verantwoordelijkheid voor de verzuimbegeleiding van zieke ex-werknemers, re-integratie en sancties als ex-werknemers niet meewerken aan re-integratie.

Als eigenrisicodrager heb je een premie-voordeel; je betaalt een lagere gedifferentieerde premie Whk. Daar staan dan wel de verplichtingen en kosten tegenover voor een eigen verzuimadministratie. En een eventuele uitbreiding voor arbodienstverlening.

Voor wie word ik eigenrisicodrager Ziektewet?

Je wordt alleen eigenrisicodrager voor de Ziektewet voor werknemers:

  • zonder ‘gewone’ arbeidsovereenkomst, zoals thuiswerkers en stagiairs;
  • die bij jou hebben gewerkt (en verzekerd waren) en daarna binnen 4 weken nadat ze uit dienst gingen ziek werden;
  • met een (tijdelijke) arbeidsovereenkomst die bij jou in dienst waren en van wie het dienstverband eindigt tijdens ziekte.

Verzekeren van eigenrisico Ziektewet

Het financiële risico en de complete uitvoering van de Ziektewet en de begeleiding van zieke (ex)medewerkers kun je onderbrengen bij een verzekeraar. Je sluit hiervoor bijvoorbeeld de Ziektewet Eigen Risico verzekering af bij De Amersfoortse.

Zo kan De Amersfoortse je helpen

Goed verzuimmanagement kan je als werkgever een hoop geld schelen. Bijvoorbeeld aan Ziektewetpremie die je moet betalen. Probeer zo veel mogelijk te voorkomen dat een medewerker ziek uit dienst gaat. Gebeurt dat toch? Blijf in contact met de zieke ex-werknemer. De Amersfoortse kan je helpen met goed verzuimmanagement. Bijvoorbeeld in de vorm van duurzame inzetbaarheid stimuleren.

Ook interessant voor jou

  1. Verzuimpreventie
  2. Verzuimverzekering
  3. Wet Arbeidsmarkt in Balans
  4. Arbowet