WGA Gat uitgebreid

Naast een inkomensdaling die wordt veroorzaakt door de arbeidsongeschiktheid, kan er ook sprake zijn van inkomensdaling door werkloosheid. Dit is het geval als je medewerker zijn restverdiencapaciteit niet voldoende benut, omdat hij geen werk vindt voor het gedeelte dat hij nog wel arbeid kan verrichten. Restverdiencapaciteit is het inkomen dat deze medewerker volgens UWV nog kan verdienen. Met de WGA Gat Uitgebreid verzeker je ook opvang van het werkloosheidsgedeelte. Je medewerker ontvangt een aanvulling op zijn WGA-uitkering tot minimaal 70% van zijn oude (gemaximeerde WIA-)loon. Als de arbeidsongeschikte medewerker zijn restverdiencapaciteit voor minimaal 50% benut, dan ontvangt deze medewerker een extra aanvulling op zijn uitkering.

Lees meer