WGA GAT Uitgebreid

  • uitgebreide aanvulling op de WGA-uitkering
  • aanvulling tot minimaal 70% van het laatst verdiende loon (maximaal WIA-dagloon)
  • verdient een medewerker minimaal 50% van wat hij nog zou kunnen verdienen dan is er een extra uitkering

Met de WGA Gat Uitgebreid ontvangt je medewerker een uitgebreide aanvulling op zijn WGA-loonaanvullingsuitkering of WGA-vervolguitkering tot minimaal 70% van zijn oude (gemaximeerde WIA-)loon. Het maakt hierbij dus niet uit hoeveel hij zijn restverdiencapaciteit benut: oftewel hoeveel hij verdient van wat hij volgens UWV zou kunnen verdienen.

Als de arbeidsongeschikte medewerker zijn restverdiencapaciteit voor minimaal 50% benut, dan vult de WGA Gat Uitgebreid het inkomen aan tot 75% van het oude (gemaximeerde WIA-)loon. In dit geval zal de medewerker dus ook in de eerste 3 tot 24 maanden van de WIA een extra uitkering krijgen bovenop de loongerelateerde uitkering.

Geschikt voor jou als je...

invulling wilt geven aan ‘goed werkgeverschap’

aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden wilt bieden

inkomensdaling door arbeidsongeschiktheid wilt beperken

Nieuwsgierig hoe het werkt?

  • Hoe zit onze WGA Gat Uitgebreid in elkaar?

  • Wat vergoedt de WGA Gat Uitgebreid wel en niet?

  • Een voorbeeld van de WGA Gat Uitgebreid verzekering

  • Wat kost een WGA Gat Uitgebreid?

  • Hoe sluit je een WGA Gat Uitgebreid af?

  • Onze WIA-rekenhulp

Praktische informatie

Direct regelen