WIA-gat

De WIA (Wet werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) is de wet voor arbeidsongeschiktheid. De WIA bestaat uit de WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) voor als je werknemer deels (meer dan 35%) arbeidsongeschikt is. En de IVA (Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten) voor als je werknemer volledig en blijvend arbeidsongeschikt is.

Wat is een WIA-gat, WIA-hiaat, WGA-gat of WGA-hiaat?

Je medewerker is twee jaar ziek, arbeidsongeschikt en de verplichte loondoorbetaling van de werkgever stopt. Dan valt je medewerker onder de WIA. En krijgt hij een WGA-uitkering, IVA-uitkering of geen uitkering. Valt je medewerker in de WGA? Het (grote) verschil tussen de WGA-uitkering en het laatste salaris heet het WGA-gat. Het wordt ook wel WGA-hiaat genoemd. Meer informatie over de WGA.

Bij een WIA-uitkering bestaat het risico op minder inkomen dan 70% van het laatstverdiende loon. Een WIA-uitkering is dus meestal een stuk lager dan het inkomen dat je medewerker gewend was. In het ergste geval zakt hij af naar bijstandsniveau. Dat verschil tussen uitkering en laatstverdiende loon heet WIA-gat of WIA-hiaat.

Hoe regel je een WIA-verzekering?

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering van De Amersfoortse voor je werknemers sluit je af bij een onafhankelijk verzekeringsadviseur. Die kan goed inschatten wat goed werkt voor jou. En dat vinden we belangrijk bij De Amersfoortse. Zo weet je tenminste zeker dat precies verzekerd is wat nodig is. Bovendien kan je adviseur veel administratieve zaken uit handen nemen.

Hoe bereken je een WIA-gat of WIA-hiaat?

Werknemers die langer dan twee jaar ziek zijn, komen dus in aanmerking voor een WIA-uitkering. Als zij er niet in slagen te re-integreren, vallen zij flink terug in hun inkomen. Wil je de gevolgen voor je werknemer laten berekenen? Neem contact op met je adviseur. Die helpt je graag.

Wat kun je doen als werkgever?

Je kunt je werknemers verzekeren tegen een WIA-gat, WIA-hiaat, WGA-gat of WGA-hiaat. Dat doe je door een WIA-verzekering of WGA-gat verzekering af te sluiten. Zo’n verzekering vult de IVA-uitkering of WGA-uitkering aan. Is je medewerker 80-100% duurzaam arbeidsongeschikt? Dan ontvangt hij op de IVA-uitkering een aanvulling tot 90% van zijn laatstverdiende loon. Is je medewerker 35-80% arbeidsongeschikt? Of 80-100% maar niet duurzaam arbeidsongeschikt? Dan krijgt hij op de WGA-uitkering een aanvulling tot 70-90%. Een werknemer kan ook zelf een verzekering afsluiten. Maar het is voor een werknemer niet eenvoudig om zich individueel te verzekeren tegen de financiële gevolgen van een WIA-gat of WGA-gat. Het is dan duurder, er is minder dekking en bovendien gelden er dan medische waarborgen.

Soorten verzekeringen

Onderstaand overzicht laat zien welke aanvullingen op een WIA-uitkering mogelijk zijn in een bepaalde situatie.

Arbeidsongeschiktheid tussen 15% en 35% Arbeidsongeschiktheid tussen 35% en 80% Arbeidsongeschiktheid tussen 80% en 100%
WIA AO minder dan 35% WGA Gat Basis
WGA Gat Uitgebreid


WIA Vaste aanvulling WIA Vaste aanvulling

WIA Excedent WIA Excedent

Inkomensaanvulling Inkomensaanvulling

Wat kost zo’n verzekering jou als werkgever?

De premie hangt af van de verzekering en opties die je kiest, de sector van je bedrijf en de opbouw van je personeelsbestand. De premies gaan als kosten ten laste van de winst. Eventuele uitkeringen aan medewerkers zijn belast. Je kunt de premie zelf betalen en daarmee een goede secundaire arbeidsvoorwaarde bieden. Maar je kunt deze verzekering ook in overleg met je medewerkers afsluiten en dan de premie (deels) inhouden op het brutosalaris.