Werknemers Pensioen

Werknemers Pensioen

Werknemers Pensioen

Het Werknemers Pensioen van De Amersfoortse wordt in juli 2017 het Werknemers Pensioen van a.s.r. Meer informatie hierover vindt u op asr.nl/welkom. Informatie over het Werknemers Pensioen vindt u vanaf dat moment op asr.nl.​ De Amersfoortse blijft het merk voor AOV en Zorg.

Collectieve pensioenregeling voor uw medewerkers

Als werkgever wilt u goed voor uw werknemers zorgen. Dat betekent optimale arbeidsvoorwaarden zoals een goed pensioen. Het Werknemers Pensioen van De Amersfoortse is een collectieve pensioenregeling op basis van beleggen. U bepaalt zelf de pensioenlasten en krijgt ondersteuning van onze pensioendeskundigen.

 

Hoe werkt het?

U stort maandelijks pensioenpremie, waardoor uw werknemer pensioen opbouwt voor de periode vanaf de pensioendatum. Uw werknemer kan de pensioenpremie laten beleggen of de pensioenpremie om laten zetten in een ‘gegarandeerde pensioenuitkering’. Lees meer.

 


 

Voordelen voor u als werkgever

 • Regie over pensioenlasten
  • Het Werknemers Pensioen van De Amersfoortse is een pensioenregeling op basis van beschikbare premie. Als werkgever bepaalt u zelf de hoogte van de premie en wat u aanvullend wilt verzekeren. Verder rekent het Werknemers Pensioen altijd met de meest actuele rentestand. Dat betekent voor u: geen kostenopslagen om renteschommelingen af te dekken. 

 • Blijvend lage kosten
  • Het Werknemers Pensioen is één van de scherpst geprijsde collectieve pensioenregelingen. De focus op eenvoud en digitalisering houden de kosten laag. Daardoor zijn zowel de lasten voor u, als de kosten voor uw werknemers zeer aantrekkelijk. En dat houden we ook zo. Bekijk de tarieven.
    
 • Zorgen uit handen
  • Heeft u vragen? Dan staat het serviceteam van het Werknemers Pensioen voor u klaar. Eén loket met speciaal opgeleide mensen waar u terechtkunt met al uw vragen. Daarnaast krijgt u uitgebreide digitale ondersteuning via ons online portal. Wel zo makkelijk. 

Niet tevreden?

Dan zit u niet vast aan een lange contractstermijn. We bieden u en uw werknemers een contract voor onbepaalde tijd met een opzegtermijn van 2 maanden.

 

Voordelen voor uw werknemers

 • Overzichtelijke pensioenopbouw
  • Eén van de uitgangspunten van het Werknemers Pensioen is eenvoud voor de deelnemers. In een beveiligde omgeving kunnen de deelnemers altijd inzage krijgen in hun pensioenopbouw. Door middel van filmpjes, helpteksten en webinars helpen we ze om hun pensioenregeling te begrijpen, keuzes te beperken en daar waar nodig toe te lichten.
 • Keuze uit garantie of beleggen
  • ​Uw werknemer kan pensioen opbouwen op 2 manieren: 100% beleggen of 100% garantie. Daarnaast heeft hij de mogelijkheid tot bijsparen. Hij maakt zelf de keuze en wij helpen hem hierbij. Daarnaast kan hij, indien u de optie pensioenclick kiest,  tussentijds zijn beleggingswaarde omzetten in gegarandeerde pensioenuitkeringen.

   100% garantie
   Het Werknemers Pensioen biedt deelnemers de mogelijkheid te kiezen voor een gegarandeerde uitkering na pensioendatum. Voor iedere premie die wordt ingelegd wordt direct een pensioen aangekocht. Zo weet uw werknemer precies hoeveel pensioen er straks wordt uitgekeerd. Gegarandeerd!

   100% beleggen
   De pensioenpremie wordt belegd door de beleggingsexperts van a.s.r. (De Amersfoortse is onderdeel van a.s.r.). Met 48 miljard euro belegd vermogen is a.s.r. één van de grootste vermogensbeheerders in Nederland. Duurzaam beleggen, lange termijn en lage kosten staan centraal in ons beleggingsbeleid. Vraag uw adviseur naar het track record van a.s.r. vermogensbeheer.

   Pensioenclick
   Met (een deel van) de waarde van de beleggingsen kan deelnemer gegarandeerde pensioenuitkeringen aankopen. Uw werknemer kan dan zijn tot dan toe behaalde beleggingsrendement omzetten in gegarandeerde pensioenuitkeringen.

 • 24/7 digitaal toegankelijk
  • Het Werknemers Pensioen is een moderne regeling. En daar horen online portalen bij voor u en uw werknemers. Deze zijn 24/7 toegankelijk en geven inzicht in de pensioenopbouw. Daarnaast kan men onder meer wijzigingen bekijken en informatie opzoeken. 

​​ 
Niet tevreden?
 
Pensioenregeling afsluiten

Het Werknemers Pensioen afsluiten? Zoek een adviseur bij u in de buurt voor een advies op maat of laat onze pensioenspecialist u vrijblijvend bellen. Zo weet u zeker dat u goed geïnformee​rd bent. 

 

 


 

 

Netto Werknemers Pensioen

Het Netto Werknemers Pensioen is de oplossing voor werknemers met een salaris boven de fiscaal maximale salarisgrens, bovenop een basisregeling van a.s.r. of De Amersfoortse. Als werkgever kunt u daarbij kiezen voor de afdekking van het risico alleen, of risicodekking in combinatie met pensioenopbouw. Standaard is een dekking verzekerd voor vrijstelling van premie bij arbeidsongeschiktheid. 
 
 

Meer informatie

Meer weten over het Werknemers Pensioen en de laatste pensioenontwikkelingen? Bekijk de aanvullende informatie.
 
 
Uw werknemer bouwt pensioen op voor de periode vanaf de pensioendatum, doordat u, als werkgever, maandelijks een pensioenpremie stort. Uw werknemer heeft de keuze om de pensioenpremie te laten beleggen of om de pensioenpremie om te laten zetten in ‘gegarandeerde pensioenuitkeringen’.​

Beleggen: pensioenkapitaal opbouwen met beleggingsfondsen

​​

Wanneer uw werknemer kiest voor beleggen van de premie, dan bouwt de werknemer pensioenkapitaal op met beleggingsfondsen.
Hierbij kunt u uw werknemers géén, beperkte of ruime beleggingskeuzes bieden.
Indien u kiest voor géén  beleggingskeuzes wordt het belegd kapitaal altijd volgens de lifecycle Werknemers Pensioen belegd.  
Indien u kiest voor beperkte beleggingskeuzes kan de werknemer kiezen uit de lifecycle Werknemers Pensioen Defensief, de lifecycle Werknemers Pensioen en de lifecycle Werknemers Pensioen Offensief.
Indien de werknemer (nog) géén keuze heeft gemaakt wordt standaard in de lifecycle Werknemers Pensioen belegd.
Biedt u ruime beleggingskeuzes dan kan de werknemer in plaats van in een lifecycle  ook beleggen in één of meerdere fondsen uit een palet beleggingsfondsen. Deze optie noemen we Vrij beleggen.

Bij een lifecycle wordt het pensioenvermogen van uw werknemer opgebouwd in een mixfonds en in een fonds dat belegt in staatsobligaties met lange looptijden. Dat gebeurt volgens het Lifecycle principe.

Als uw werknemer verder van zijn pensioenleeftijd af zit, kiezen we voor beleggingen in een mixfonds. In deze periode staat het maken van rendement centraal en wordt er meer beleggingsrisico genomen. Door steeds meer te beleggen in het Lange Staatsobligatiefonds naarmate de pensioendatum nadert, verkleinen we de kans op schommelingen in de verwachte pensioenopbrengst. Dat komt omdat het Lange Staatsobligatiefonds rekening houdt met de rentestand op de pensioendatum. Dit heet Lifecycle beleggen. De beleggingskosten houden we voor de werknemer laag. Dat helpt hem een hoger pensioen op te bouwen.

U kunt als werkgever kiezen tussen 1 of 3 lifecycles. Als u kiest voor 3 lifecycles dan heeft uw werknemer de keuze uit de volgende lifecycles:

 • Werknemers Pensioen Defensief
 • Werknemers Pensioen
 • Werknemers Pensioen Offensief
Kiest u voor 1 lifecycle, dan heeft uw werknemer geen keuze en wordt automatisch in het mixfonds Werknemers Pensioen belegd.

De Werknemers Pensioen Mixfondsen worden actief beheerd door een gespecialiseerd team binnen a.s.r. dat kritisch kijkt naar de markten die worden gevolgd. Er is voor deze mixfondsen sprake van een actief tactisch beleggingsbeleid. Dit betekent dat er actief wordt ingespeeld op marktontwikkelingen en, afhankelijk van de visie op de markten, de bandbreedte wordt benut om extra rendement te genereren. Het a.s.r. duurzaamheidsbeleid wordt ook sterk in de gaten gehouden. Zo worden bijvoorbeeld producenten van controversiële wapens en producenten die kinderarbeid toelaten uitgesloten. 

Het beleid van de Werknemers Pensioen Mixfondsen is er op gericht om op langere termijn een rendement te halen op basis van actief tactisch beleggingsbeleid dat vergelijkbaar is met de benchmark van het mixfonds.

Bij de optie Vrij beleggen kunnen deelnemers ook kiezen te beleggen in een of meer van de volgende fondsen:

​​​
Fon​d​snaam​ ISIN Code Risico-indicator
Actief beheerde fondsen (EBI)
ASR Fonds Aandelenfonds LU1049646216 5
ASR Vastgoed Fonds ( = ASR Property Fund N.V.) NL0000188969 4
ASR Fonds Europafonds LU1049647024 6
ASR Fonds Obligatiefonds LU1049648261 3
Passief beheerde fondsen
BNP Paribas Easy MSCI World ex Controversial Weapons LU1291108998 5
BNP Paribas Easy Markit iBoxx EUR Liquid Corporates LU1291094677 3
BNP Paribas Easy JPMorgan Government Bond Index (GBI) EMU​ LU1291093273 3
Fondsen Werknemers Pensioen
Werknemers Pensioen Mixfonds Defensief n.v.t. 4
Werknemers Pensioen Mixfonds n.v.t. 4
Werknemers Pensioen Mixfonds Offensief n.v.t. 5
Werknemers Pensioen Lange Staatsobligatiefonds​ n.v.t. 4
 

Garantie: vaste pensioenuitkering aankopen​

Wil de werknemer geen beleggingsrisico lopen? Dan kan hij kiezen voor een gegarandeerde pensioenuitkering. Met de beschikbare premie wordt aan het begin van iedere maand een gegarandeerd pensioen aangekocht. Hierdoor weet uw werknemer precies hoeveel pensioen hij maandelijks opbouwt.

Als werkgever kunt u er ook voor kiezen om uw werknemers de mogelijkheid te bieden om tussentijds hun beleggingen om te zetten in gegarandeerde pensioenuitkeringen deze optie noemen we Pensioenclick.

Hoe werkt bijsparen?

Uw werknemer kan via maandelijkse premiebetaling bijsparen in de pensioenregeling. Sparen is alleen mogelijk voor de ruimte tussen de staffel van de regeling en de fiscaal maximale staffel. De premie voor bijsparen wordt op dezelfde manier besteed als de premie van de hoofdregeling: volledig beleggen of volledig gegarandeerde pensioenuitkering. Deze manier van sparen leidt niet tot een hoger partner- en wezenpensioen voor de pensioendatum.

Wat gebeurt er op de pensioendatum?

Beleggen

Heeft uw werknemer gekozen voor beleggen? Dan moet hij van het kapitaal dat beschikbaar komt op zijn pensioendatum een ouderdoms- en partnerpensioen aankopen. Uw werknemer mag zelf kiezen bij welke verzekeraar hij dat doet.

Garantiedeel

Heeft uw werknemer gekozen voor een gegarandeerde pensioenuitkering? Dan starten wij de maandelijkse uitkering van het opgebouwde ouderdomspensioen wanneer uw werknemer met pensioen gaat. Bij overlijden vervalt het ouderdomspensioen en start het partnerpensioen.

Uitruil

Op de pensioendatum kan uw werknemer ervoor kiezen om partnerpensioen om te ruilen in ouderdomspensioen. Dit noemen we uitruil. Hierdoor krijgt uw werknemer een hoger ouderdomspensioen. Zijn partner moet hiervoor wel schriftelijk toestemming geven. Heeft uw werknemer geen partner op de pensioendatum? Dan gebeurt de uitruil automatisch. Bij overlijden ontvangt de partner geen partnerpensioen.

Afkoop kleine pensioenen

De instantie die het pensioen gaat uitkeren, heeft het recht om de pensioenaanspraken af te kopen. Dit is mogelijk als de uitkering op jaarbasis op de ingangsdatum minder is dan € 458,06 (bedrag per 01-01-2014).


Wat gebeurt er bij overlijden van uw werknemer?

Standaard verzekeren wij voor de nabestaanden van uw werknemer een partner- en wezenpensioen. Komt uw werknemer te overlijden terwijl hij nog in dienst is? Dan ontvangt zijn partner een maandelijks partnerpensioen en elk kind een wezenpensioen. U bepaalt tot welke leeftijd het wezenpensioen wordt uitgekeerd. En met welk percentage het partner- en wezenpensioen na ingang jaarlijks moet stijgen. Daarnaast kunt u voor uw werknemers aanvullend op het partnerpensioen een Anw-pensioen verzekeren. Het is ook mogelijk om een Anw-pensioen op vrijwillige basis te verzekeren. Werknemers kiezen dan zelf of ze deze verzekering willen afsluiten. De premie kunt u in dat geval doorbelasten aan de werknemer.

Wat gebeurt er bij arbeidsongeschiktheid van uw werknemer?

Met het Werknemers Pensioen is vrijstelling van premiebetaling bij arbeidsongeschiktheid automatisch meeverzekerd. Hierdoor loopt de pensioenopbouw en de overlijdensverzekering van uw werknemer (gedeeltelijk) door als hij arbeidsongeschikt raakt. Welk deel van de premie wordt vrijgesteld, is afhankelijk van de mate van arbeidsongeschiktheid.

Wat gebeurt er als uw werknemer uit dienst gaat?

Als uw werknemer uit dienst gaat, dan eindigt de premiebetaling. Hij behoudt de opgebouwde aanspraken op basis van beleggen en/of garantie. Uw werknemer kan ervoor kiezen om een deel van het ouderdoms- en partnerpensioen vanaf de pensioendatum om te ruilen in partnerpensioen bij overlijden voor de pensioendatum.

Deze verzekeringen vervallen als uw werknemer uit dienst gaat:

 • Partner- en wezenpensioen
 • Anw-pensioen 
 • Vrijstelling van premiebetaling bij arbeidsongeschiktheid

Individuele wettelijke waardeoverdracht


Inkomende individuele wettelijke waardeoverdrachten kunnen alleen worden aangewend voor beleggen. Hierdoor is er geen sprake van een eventuele bijbetalingsverplichting. Voor uitgaande individuele wettelijke waardeoverdrachten worden bijbetalingen respectievelijk teruggaven niet met u verrekend, maar zijn deze voor De Amersfoortse. Op deze manier wordt u niet geconfronteerd met onverwachte bijbetalingen en blijven de kosten voor de pensioenregeling budgetteerbaar.

Interesse?

Wij bellen u graag voor een geheel vrijblijvend gesprek. 

Bel mij
​​
​Graag houden wij de kosten overzichtelijk, zodat u weet waar u aan toe bent. Het bedrag dat u betaalt aan De Amersfoortse bestaat uit de premie die u beschikbaar stelt aan uw werknemers voor pensioenopbouw, premies voor de verzekering van het overlijdens- en arbeidsongeschiktheidsrisico van uw werknemers en kosten voor de administratie. Wij rekenen geen opstartkosten.
 

Premies

Het tarief waarmee de risicopremies en de aan te kopen gegarandeerde pensioenuitkeringen worden bepaald, houdt onder meer rekening met de levensverwachting van uw werknemer. En met de intrest in de vorm van een rentetermijnstructuur. Een rentetermijnstructuur bestaat uit een tabel waarbij voor iedere duur tot elke maandelijkse pensioenuitkering een bijbehorend rentepercentage geldt. De hoogte van de rentetermijnstructuur wordt iedere maand opnieuw vastgesteld op basis van actuele gegevens.

De maandelijkse risicopremies worden één keer per jaar, voorafgaand aan het volgende jaar, vastgesteld aan de hand van de leeftijd van uw werknemer en het tarief/de rentetermijnstructuur van dat moment. De maandelijkse risicopremies gelden vervolgens voor het gehele verzekeringsjaar.

De aan te kopen gegarandeerde pensioenuitkeringen worden iedere maand opnieuw bepaald aan de hand van de leeftijd van uw werknemer en het voor die maand geldende tarief/rentetermijnstructuur. De hoogte van de aan te kopen pensioenen verschillen dus per maand. U betaalt zo altijd een actuele premie en uw werknemers kopen hun pensioen altijd aan tegen een actueel tarief.
 

Belangrijkste kosten werkgever

 

Administratiekosten

U als werkgever betaalt vaste kosten per werknemer per maand. Bij de start van de regeling wordt aan de hand van het aantal werknemers het vaste bedrag aan administratiekosten bepaald aan de hand van onderstaande tabel. Jaarlijks wordt vervolgens per 1 januari opnieuw het aantal werknemers vastgesteld en worden de vaste kosten aan de hand van onderstaande tabel aangepast.
 
Aantal werknemers ​1-9 ​10-49 ​50-99 ​100-174 ​175-249 vanaf 250​
Vaste kosten per maand € ​6,- ​€ 5,50 € ​5,- € ​4,50 ​€ 4,25 € ​4,-
 

Opstartkosten

€ 0,-
 

Kosten wijzigen

Onderstaand een prijslijst van vaste kosten per wijziging. U als werkgever betaalt:
 
Wijziging ​Kosten
​Verwerken individuele waardeoverdracht € ​150,- per betrokken pensioenuitvoerder
​Verstrekken deelnemer output op papier ​€ 1,25 per maand
​Overige werkzaamheden € ​112,50 per uur
 

Kosten collectieve waardeoverdracht

Voor een inkomende collectieve waardeoverdracht worden geen kosten in rekening gebracht. De kosten voor een uitgaande waardeoverdracht zijn € 35,- per (gewezen) deelnemer. De minimumkosten die in rekening worden gebracht zijn € 1.200.- 


Kosten werknemer

 

Kosten voor beleggen

De vergoeding voor de beleggingsadministratie van de verzekeraar bedraagt 0,0167% per maand van het belegd vermogen. De vergoeding wordt verrekend door aan het einde van iedere maand units te onttrekken aan het unitsaldo.
 

Kosten beleggingsfondsen

De kosten die verrekend worden in de koers van het fonds vindt u in de bijlage Informatie Beleggingsfondsen​.​ 


Echtscheiding

Is er sprake van een echtscheiding? Voor afsplitsen van bijzonder partnerpensioen worden geen kosten in rekening gebracht. Bij verevening en afzien van afsplitsen bijzonder partnerpensioen wordt een bedrag van € 225,- in rekening gebracht bij de (ex-)werknemer.
 

Interesse?

Wij bellen u graag voor een geheel vrijblijvend gesprek.
 
​Het Werknemers Pensioen is een pensioenregeling op basis van beleggingen. Hieronder  vindt u meer informatie over de beleggingsfondsen, koersen en rendementen.

Pensioenbeleggen

 • Verantwoord beleggen
  • ​Als institutionele belegger toont a.s.r. haar maatschappelijke verantwoordelijkheid onder meer door toepassing van ethische en duurzaamheidscriteria in haar beleggingsbeleid. Alle beleggingen die beheerd worden door de afdeling vermogensbeheer worden gescreend op basis van het SRI-beleid (socially responsible investment), zoals sociale- en milieuaspecten. Landen en ondernemingen die niet hieraan voldoen worden uitgesloten. Dit betreft bijvoorbeeld producenten van controversiële of offensieve wapens, nucleaire energie, tabak en de gokindustrie. Ook eisen wij dat bedrijven voldoen aan internationale conventies op het gebied mensen- en arbeidsrechten.

   Kijk hier voor meer informatie over verantwoord beleggen.
 • Lifecycles
  • ​Beleggen om pensioen op te bouwen vraagt een goed uitgedachte financiële strategie. Het is belangrijk om op de juiste momenten risico te nemen om kans te hebben op een hoger rendement. Ook is het van het groot belang om op een bepaald moment de risico’s zoveel mogelijk te beperken. Een Lifecycle is een manier van beleggen waarbij de pensioenopbouw is gekoppeld aan de tijd tot het moment dat uw werknemer met pensioen gaan. In de Lifecycle past de verhouding tussen aandelen en obligaties zich automatisch aan bij het veranderen van de leeftijd van uw werknemer. Naarmate uw werknemer dichter bij de pensioendatum komt, beleggen wij met minder risico. Wij beleggen dan minder in aandelen en steeds meer in obligaties. Door deze afbouw van risico’s is de kans op een waardedaling van zijn opgebouwde pensioenkapitaal kleiner. Uw werknemer hoeft zelf niets te doen. 

   Lees onze brochure of bekijk het overzicht beleggingsfondsen.

 • Zelf beleggen
  • ​Zelf beleggen kan als u in de pensioenregeling voor ruime beleggingsvrijheid heeft gekozen. De werknemer kan dan kiezen uit verschillende beleggingsfondsen.  Als uw werknemer zelf belegt, is beleggingskennis en ervaring met beleggen noodzakelijk. In de startbrief leest uw werknemer of Zelf Beleggen mogelijk is.

   Lees onze brochure of bekijk het overzicht beleggingsfondsen.

    
 • Rendementen Lifecycles
  • ​Rendement is de opbrengst van de beleggingen uitgedrukt in een percentage. In de onderstaande tabel staan de Netto en Bruto rendementen (voor en na aftrek van de lopende kosten) van de Lifecycles getoond over periode vanaf 29-01-2016 tot 30-12-2016. Kijk hier voor meer informatie over de onderliggende fondsen.
   rendement lifecycles.JPG

   De op deze pagina getoonde rendementsoverzichten zijn met zorg samengesteld. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

 • Kosten Lifecycles
  • Lopende kosten
   De lopende kosten geven inzicht in de kosten van een beleggingsfonds en bestaan uit een management fee, een service fee en eventuele overige kosten. De lopende kosten worden verrekend in de koers van het fonds en worden periodiek door de
   fondsbeheerder vastgesteld.

   In- en uitstapvergoedingen
   In- en uitstapvergoedingen zijn kosten die de fondsbeheerder rekent als er voor het fonds per saldo eenheden worden aangekocht of verkocht. Deze kosten zijn verwerkt in de koers en worden uitgedrukt in een percentage. De hoogte van de
   in- en uitstapvergoeding wordt door de fondsbeheerder vastgesteld.
    
   Kijk hier voor de actuele hoogte van de lopende kosten en in- en uitstapvergoedingen .
 • Wet verbeterde premieregelingen
  • ​Per 1 september 2016 is de “Wet verbeterde premieregeling” ingegaan. Hiermee wordt het voor deelnemers mogelijk om:


   1. Op de pensioendatum een variabele pensioenuitkering te kopen.


   2. Tot de pensioendatum langer risicovoller door te beleggen.


   Op de pensioendatum komt het opgebouwde pensioenkapitaal vrij. Hiermee moet de deelnemer een pensioenuitkering aankopen. Tot 1 september 2016 was het verplicht om op de pensioendatum een vast pensioen te kopen. Door nieuwe wetgeving wordt het ook mogelijk om een (gedeeltelijk) variabel pensioen te kopen. De hoogte van het pensioen hoeft nu niet meer af te hangen van de rente op de pensioendatum. En dat is goed nieuws, want de rente is historisch laag wat leidt tot veel lagere pensioenen dan verwacht. Kiest de deelnemer voor een variabele pensioenuitkering en dus voor doorbeleggen? Dan wordt het ook mogelijk om tot pensioendatum langer risicovoller door te beleggen. Er is hierdoor kans op een hoger pensioen, maar ook op een lager pensioen.

Voor werknemers

​Lees alles wat u wilt weten op het pensioenplein van de Amersfoortse.

​Doe de test!

Welk type pensioenregeling past bij mijn bedrijf? Beantwoord in nog geen 5 minuten de vragen.

Start