Brochures, verzekeringskaarten en polisvoorwaarden

Brochures en extra informatie

Collectieve Inkomensverzekering (werkgevers)

Informatiewijzer Ziektewet (ex-medewerker)

Informatiewijzer Ziektewet (werkgever)

Tarieven Uitbreidingsmodules 2019

UWV machtiging inkoopdiensten

Verzekeringskaarten Verzuimverzekering

Met een verzekeringskaart zie je in één oogopslag wat wel en niet verzekerd is. Je kunt onze verzekeringskaarten ook goed vergelijken met de verzekeringskaarten van andere verzekeraars in Nederland.

Verzuimverzekering (eigen risico in dagen)
Verzuimverzekering (eigen risico in geld)
Ziektewet

Polisvoorwaarden Verzuimverzekering

Algemene polisvoorwaarden (algc 103)
Arbobegeleiding Verzuim (arb 105)
Arbosignaal (ars 106)
Basismodule Verzuim er in dagen (vzdc 206)
Re-integratiemanager (rem 205)
Rechtsbijstand Verzuim (rbv 301)
Verzuimverzekering 0-2 jaar (vzgc 205)
Ziektewet Uitkering & Loonadministratie (zwul 402)