De professionals van de arbodiensten

Onze Verzuimverzekering kun je uitbreiden met de modules Arbobegeleiding of Arbosignaal in combinatie met de module Re-integratiemanager. Je kiest dan een van de arbodiensten waar wij mee samenwerken. Deze arbodienst wordt voor jou de spin in het web voor je arbo- en verzuimbegeleiding. Of je hier voor kiest bepaal je natuurlijk zelf. Je adviseur helpt je graag om een keuze te maken.

Welke ondersteuning kun je verwachten?

Als je kiest voor de uitbreidingsmodules loopt de arbo- en verzuimbegeleiding via de arbodiensten van je keuze. Welke ondersteuning kun je verwachten?

Deskundige begeleiding
Voor deskundige begeleiding kun je kiezen uit ArboDuo, ArboNed, a.s.r. re-integratie/MKB Vitaal of Zorg van de Zaak.

Eén aanspreekpunt voor je vragen over verzuim en re-integratie
De casemanager is de spin in het web. Hij zorgt ervoor dat de wettelijke arbodienstverplichtingen worden uitgevoerd en zorgt voor een professionele medische begeleiding van de zieke medewerkers.

Recht op Poortwachtergarantie
Met de uitbreidingsmodules Arbobegeleiding/Arbosignaal in combinatie met de uitbreidingsmodule Re-integratiemanager heb je poortwachtergarantie als je de adviezen voor de re-integratie opvolgt.

Vaste premie per medewerker
Naast de premie voor je Verzuimverzekering betaal je voor de uitbreidingsmodules een vast bedrag per medewerker aan De Amersfoortse.

Eén keer ziek of beter melden
Je geeft je ziek- en betermeldingen door via Mijn Amersfoortse. Wij zorgen dat je arbodienst geïnformeerd wordt.

De partners waar wij mee werken

 • ArboDuo

 • ArboNed

 • a.s.r. re-integratie/MKB Vitaal

 • Zorg van de Zaak

Ervaringen van werkgevers

 • Gericht onderzoek zorgt voor meer werkplezier

 • Een coach leert Stefan om te gaan met werkdruk

 • Een werkplekonderzoek voorkomt dat Iris langdurig uitvalt


De ondersteuning van De Amersfoortse

De casemanager is je eerste aanspreekpunt. De casemanager kan voor overleg altijd terecht bij de specialisten van De Amersfoortse.

De specialisten van De Amersfoortse:

 • bewaken de kwaliteit van de professionals waar wij mee samenwerken
 • ondersteunen de arbodiensten bij specifieke vragen of problemen
 • bespreken met de arbodiensten trends en ontwikkelingen in het verzuim bij werkgevers
 • bespreken individuele dossiers met de arbodiensten om te voorkomen dat UWV loonsanctie oplegt bij de werkgever en om de duur van verzuim te verkorten