Je vernieuwde collectieve inkomensverzekering

​Je hebt van ons een brief gehad over de verzending van de polis voor uw WGA-verzekering Eigen Risico en over de omzetting van je andere collectieve inkomensverzekeringen. Wat er voor jouw bedrijf verandert, leest je op deze pagina.

Alles wat je wilt weten over de omzetting

 • Dit verandert voor jou

  • Je verzekeringen krijgen een nieuwe naam. Heb je nu een collectieve inkomensverzekering van De Amersfoortse dan vind je de nieuwe naam van je verzekering in dit overzicht. Heb je nu een collectieve inkomensverzekering van a.s.r., dan vind je de nieuwe naam onderaan deze pagina een overzicht met de nieuwe namen. Voortaan ontvang je de informatie over je collectieve inkomensverzekeringen van De Amersfoortse.
  • Je krijgt een nieuwe polis met een nieuw polisnummer en nieuwe polisvoorwaarden. In de brief die je van ons ontvangen heeft, kun je lezen wanneer wij je nieuwe polis(sen) versturen. Je nieuwe polisnummer(s) vind je op je nieuwe polis(sen). Bekijk de polisvoorwaarden van je collectieve inkomensverzekeringen.
  • Je krijgt toegang tot Mijn Amersfoortse. Op Mijn Amersfoortse regel je 24/7 jouw verzekeringszaken. Wijzigingen van je medewerkers of ziekmeldingen geef je voortaan online aan ons door. Wel zo makkelijk. Nadat wij je polis verstuurd hebben, ontvang je van ons een gebruikersnaam en wachtwoord waarmee je op Mijn Amersfoortse kunt inloggen. 
  • De betaling van uw premie. Heb je jouw bank opdracht gegeven voor een periodieke overschrijving van de premie? Dan is het belangrijk dat je het oude polisnummer in de omschrijving vervangt door het nieuwe polisnummer. Als je ons gemachtigd hebt om de premie af te schrijven, hoef je niets te doen.
  • De premie voor de arbodienstverlening. Heb je op dit moment arbodienstverlening meeverzekerd? Dan kan de premie voor de Uitbreidingsmodule Arbobegeleiding licht stijgen. Dat komt omdat je over arbodienstverlening btw moet afdragen en wij dat tot nu toe niet in alle gevallen berekenden. De btw kun je (als je btw-plichtig bent) terugvorderen van de Belastingdienst. Als je dat doet, is de totaalpremie weer gelijk aan de premie die je nu betaalt. Of dit voor jouw verzekering geldt, kun je zien op de polis die je van ons ontvangt.
 • Jouw nieuwe verzekering

  Met de collectieve inkomensverzekeringen van De Amersfoortse verzeker je de kosten van ziekte en arbeidsongeschiktheid voor jou en je medewerkers. Je wordt begeleid door een team van deskundigen vanaf het moment van het ziek melden van uw medewerker. In onderstaand filmpje zie je hoe wij werken.

  Jarenlange ervaring
  Door onze jarenlange ervaring als ondernemersverzekeraar hebben we een grote deskundigheid op het gebied van de begeleiding van zieke en arbeidsongeschikte medewerkers. We hebben een groot aantal re-integratiemedewerkers in dienst en werken met zeer gespecialiseerde bedrijven die jou kunnen helpen met het re-integreren van je zieke medewerkers. Wij zien toe op de kwaliteit van de dienstverleners die wij voor je bedrijf inzetten. Wij ondersteunen je, zodat jij je kunt richten op waar je het hardste nodig bent: jouw bedrijf. 


  Onze collectieve inkomensverzekeringen
  • Verzuimverzekering 0-2 jaar: vergoedt in de eerste 2 jaar de loonkosten van zieke of arbeidsongeschikte medewerkers en de Ziektewetuitkering van zieke ex-medewerkers.
  • Arbeidsongeschiktheidsverzekering 3-12 jaar: vergoedt vanaf het 3e ziektejaar de WGA-uitkering van arbeidsongeschikte medewerkers.
  • Inkomensaanvulverzekering: biedt arbeidsongeschikte medewerkers een aanvulling op hun WIA-uitkering.
  Deze verzekeringen kunnen worden aangevuld met uitbreidingsmodules op het gebied van arbodienstverlening, re-integratie, juridische dienstverlening en preventie. Op de nieuwe polis kun je zien welke onderdelen je nu verzekerd heeft. Wil je jouw verzekeringspakket uitbreiden? Neem dan contact op met je adviseur.

 • Regel alles online via Mijn Amersfoortse

  Wilt je, als je de eerste keer inlogt, controleren of je medewerkersgegevens en de ziek- en herstelmeldingen vanaf 1 januari 2017 goed in Mijn Amersfoortse staan? Via Mijn Amersfoortse kun je op elk moment op de dag: 

  • Wijzigingen in uw medewerkersbestand doorgeven. Wij ontvangen de wijzigingen graag binnen 30 dagen. De wijzigingen worden direct verrekend in de premie. Hierdoor is je (termijn)premie altijd actueel. Om de definitieve premie over 2016 te berekenen, heb je in januari 2017 nog eenmaal het verzoek ontvangen om medewerkersgegevens op de ‘oude’  manier aan te leveren.
  • Verzuimclaims goedkeuren en laten uitkeren. Wij zetten de uitkeringen voor je klaar in Mijn Amersfoortse. Nadat je de uitkering in Mijn Amersfoortse goedkeurt, betalen wij de uitkering binnen enkele dagen aan je uit.
  • Ziekmeldingen doorgeven. Voortaan geef je ziek- en herstelmeldingen door via Mijn Amersfoortse. Heb je geen arbodienstverlening meeverzekerd? Dan geef je een melding daarnaast ook door aan de arbodienst. Meer toelichting vind je hieronder.

  Toelichting doorgeven ziekmeldingen

  • Je hebt een Verzuimverzekering. Voor de Verzuimverzekeringen moeten ziek-, herstel-  en deelherstelmeldingen na de omzetting binnen twee werkdagen online worden doorgegeven via Mijn Amersfoortse. Dit geldt dus vanaf het moment dat je jouw nieuwe polis hebt ontvangen. Heb je geen arbodienstverlening meeverzekerd via De Amersfoortse? Dan moet de melding ook worden doorgegeven aan de arbodienst. Omdat de nieuwe polissen als ingangsdatum 1 januari 2017 hebben, betekent dit dat de ziek-,  herstel- en deelherstelmeldingen vanaf 1 januari 2017 alsnog online moeten worden doorgeven via Mijn Amersfoortse.
  • Je hebt een WIA-verzekering. Voor de WIA-verzekeringen moeten ziek- en herstelmeldingen na de omzetting binnen 42 weken na de eerste ziektedag online worden doorgegeven via Mijn Amersfoortse.
  • Je hebt een Ziektewetverzekering. Als je naast de Ziektewetverzekering ook een Verzuimverzekering bij ons hebt, dan moet je de ziekmelding binnen twee werkdagen online aan ons doorgeven via Mijn Amersfoortse. Deze ziekmelding geldt dan automatisch ook voor de Ziektewet. 
  • Als je geen Verzuimverzekering bij ons hebt. Dan moet je de ziekmelding uiterlijk vier weken voor de datum uit dienst doorgeven via Mijn Amersfoortse. Als de periode tussen de eerste ziektedag en de datum uitdiensttreding korter is dan vier weken, dan moet je de ziekmelding binnen 24 uur te doen. Meldt je dit te laat? Dan kan UWV je een boete opleggen.

 • De oude en nieuwe namen van je verzekeringen

Stel je vraag

Whatsapp met ons
Je kunt ons bereiken op nummer: 06 51 15 68 68
We antwoorden binnen 2 uur

Je adviseur
Je kunt uiteraard ook contact opnemen met je adviseur voor vragen over je collectieve inkomensverzekeringen. Of over wat deze wijzigingen voor jou betekenen. 

AOV Live Chat
Beschikbaar op werkdagen van 08:00 tot 17:30 uur: