Inkomensverzekering | De Amersfoortse

Transitievergoeding

Hoewel het op de werkvloer vaak nog ontslagvergoeding wordt genoemd, heet deze vergoeding - sinds de invoering van de Wet werk en zekerheid in juli 2015 - een transitievergoeding. Werknemers hebben daar bij ontslag recht op. Ook als een tijdelijk contract niet verlengd wordt.

Wat is ontslag?

Je hebt het over ontslag als je een arbeidscontract opzegt of ontbindt. Niet alleen het beëindigen van een arbeidsovereenkomst is ontslag. Ook als je een tijdelijk contract niet verlengt, dan is dat ontslag.

Nieuwe regeling: de transitievergoeding

Als werkgever ben je bij ontslag meestal verplicht om een vergoeding te betalen aan je werknemer: de transitievergoeding. Tot juli 2015 was dit nog de ontslagvergoeding zoals die werd bepaald door de kantonrechter (de kantonrechterformule). De vergoedingen lijken op elkaar, maar de regels voor de transitievergoeding zijn anders dan die voor de ontslagvergoeding. De transitievergoeding is net als de ontslagvergoeding bedoeld om de werknemer te compenseren voor ontslag. Daarnaast is de vergoeding bedoeld om de overgang, of ‘transitie’, van werknemers naar ander werk makkelijker te maken.

Wanneer ben je als werkgever verplicht om de transitievergoeding te betalen?

Je bent verplicht om de transitievergoeding te betalen op het moment dat de werknemer die je ontslaat 2 jaar of langer in dienst is, of als je een contract niet verlengt van een werknemer die al 2 jaar of langer voor je werkt.
Neemt een werknemer zelf ontslag omdat je je als werkgever ernstig verwijtbaar hebt gehandeld of nalatig was, dan heeft de werknemer ook recht op een transitievergoeding.

Wanneer ben je als werkgever vrijgesteld van de transitievergoeding?

Je hoeft niet altijd een transitievergoeding te betalen. Bijvoorbeeld als het contract wordt beëindigd met wederzijds goedvinden, of als de werknemer ernstig verwijtbaar handelde of nalatig was.

Leeftijd kan een reden zijn: als de ontslagen werknemer jonger is dan 18 jaar en hooguit 12 uur per week werkte, of bij het bereiken van de AOW-, of andere pensioengerechtigde leeftijd.

Of je financiële situatie: als je niet kunt betalen. Bijvoorbeeld bij een faillissement, of als je in de schuldsanering terecht komt.

Cao: heb je als bedrijf een cao en is daar een vergelijkbare ontslagvoorziening in opgenomen, dan vervalt de plicht tot transitievergoeding.

Opeenvolgende contracten: heb je met de werknemer vóór het eindigen van een tijdelijk contract een volgend tijdelijk contract afgesloten, dan vervalt de transitievergoeding ook, als deze maximaal 6 maanden na het vorige contract ingaat.


Hoe bereken je de transitievergoeding?

De hoogte van de transitievergoeding bereken je op basis van het aantal jaren dat de werknemer bij je in dienst was, afgerond per periode van 6 maanden. Voor de eerste 10 jaar dat een werknemer in dienst is, betaal je 1/6e bruto maandsalaris per half dienstjaar. Vanaf het 10e dienstjaar betaal je 1/4e bruto maandsalaris (per half dienstjaar). De maximale vergoeding bedraagt in 2019 € 81,000 .-. Verdient je werknemer meer, dan is (eenmalig) het bruto jaarsalaris de maximale vergoeding.

Compensatie voor de transitievergoeding

Werkgevers krijgen vanaf 1 april 2020 (geen grap) compensatie als ze een transitievergoeding moeten betalen bij ontslag van een langdurig zieke werknemer. Deze compensatieregeling werkt terug tot en met 1 juli 2015. Dit betekent dat je als werkgever ook compensatie kunt krijgen voor de transitievergoeding die je hebt betaald voor een arbeidsovereenkomst die op of na 1 juli 2015 is geëindigd.

De regeling is in het leven geroepen omdat blijkt dat werkgevers de arbeidsovereenkomst met een zieke werknemer na 104 weken ziekte in stand houden om te voorkomen dat ze een transitievergoeding moeten betalen.

Je hebt recht op compensatie als de arbeidsovereenkomst na 104 weken ziekte wegens langdurige arbeidsongeschiktheid is geëindigd of als de arbeidsovereenkomst van rechtswege is geëindigd en je werknemer bij dit einde arbeidsongeschikt was. Daarbij maakt het niet uit of dit is gebeurd door opzegging, ontbinding, of door een beëindigingsovereenkomst. Heeft een tijdelijke arbeidsovereenkomst ten minste twee jaar geduurd en eindigt deze van rechtswege, en is je werknemer bij het eindigen ziek? Ook dan heb je als werkgever recht op compensatie van de transitievergoeding. Het maakt daarbij niet uit hoe lang je werknemer ziek is.

Hoe ver ga jij als werkgever?

Ook al ben je misschien niet altijd verplicht om een transitievergoeding te betalen, het mág wel. Je kunt de vergoeding aanbieden om je als goed werkgever te profileren. Stel, je hebt een werknemer die binnen de organisatie niet kan groeien en jullie beëindigen met wederzijds goedvinden het contract, dan kun je de werknemer een vergoeding aanbieden.

Zo kan De Amersfoortse je helpen

Wil je vooral voorkomen dat een werknemer vertrekt, dan kunnen we je helpen op het gebied van arbeidsomstandigheden en verzuim van medewerkers. Zo weten wij veel over verzuimpreventie, en stress.

Wil je meer weten over verzuimverzekeringen? Daar staat wat een verzuimverzekering is en wanneer zo’n verzekering interessant is voor jou.