Zorgverzekerde | De Amersfoortse

Vanaf 1 januari 2018 veranderen je polisvoorwaarden

Op 1 januari 2018 passen we de polisvoorwaarden van onze collectieve inkomensverzekeringen aan. Hier lees je wat voor jou de belangrijkste wijzigingen zijn. Kies de verzekering die je bij ons hebt en je ziet meteen wat voor jou de belangrijkste veranderingen zijn.

Wat verandert er voor de ...

 • Verzuimverzekering 0-2 jaar, eigen risico in werkdagen

  De belangrijkste veranderingen zijn:
  1. Maximale eindleeftijd gelijk aan AOW-leeftijd. Een belangrijke verbetering is de aanpassing van de maximale eindleeftijd. De eindleeftijd loopt voortaan gelijk aan de verwachte AOW-leeftijd. Gaat de AOW-leeftijd verder stijgen, dan stijgt de eindleeftijd mee. Hiermee is je medewerker verzekerd van een toekomstbestendige oplossing: bij arbeidsongeschiktheid loopt de uitkering door totdat je medewerker AOW ontvangt.  We baseren de premies vanaf 1 januari 2018 op de (verwachte) AOW-leeftijd van de medewerkers.
  2. Zorgvuldig gebruik van persoonsgegevens. Je hebt ons allerlei gegevens gestuurd over jezelf en over je medewerkers. We gaan zorgvuldig met deze gegevens om. In de polisvoorwaarden hebben wij nu duidelijker omschreven dat wij ons daarbij altijd houden aan de geldende wet- en regelgeving en de gedragscodes van het Verbond van Verzekeraars.  Alleen De Amersfoortse en de rechtspersonen die tot onze groep behoren zullen persoonsgegevens verwerken. Lees onze privacyverklaring
  3. Uitbetaling van vergoedingen en aanvullingen. In de polisvoorwaarden is toegevoegd dat we voortaan betalingen uitsluitend overmaken naar een rekening binnen het SEPA-gebied.
  4. Vaststelling nieuwe premiepercentages. Voor je collectieve inkomensverzekeringen wordt de premie jaarlijks opnieuw vastgesteld. Op basis van de gegevens van je bedrijf berekenen wij of de premie, die je betaalt, nog passend is. Wijzigen de premiepercentages? Dan gaan de nieuwe premiepercentages in per de polisverjaardag. Voortaan ontvang je ongeveer twee maanden vóór de polisverjaardag een brief met de nieuwe premiepercentages.
 • Ziektewetverzekering

  De belangrijkste veranderingen zijn:
  1. Maximale eindleeftijd gelijk aan AOW-leeftijd. Een belangrijke verbetering is de aanpassing van de maximale eindleeftijd. De eindleeftijd loopt voortaan gelijk aan de verwachte AOW-leeftijd. Gaat de AOW-leeftijd verder stijgen, dan stijgt de eindleeftijd mee. Hiermee is je medewerker verzekerd van een toekomstbestendige oplossing: bij arbeidsongeschiktheid loopt de uitkering door totdat je medewerker AOW ontvangt.  We baseren de premies vanaf 1 januari 2018 op de (verwachte) AOW-leeftijd van de medewerkers.
  2. Zorgvuldig gebruik van persoonsgegevens. Je hebt ons allerlei gegevens gestuurd over jezelf en over je medewerkers. We gaan zorgvuldig met deze gegevens om. In de polisvoorwaarden hebben wij nu duidelijker omschreven dat wij ons daarbij altijd houden aan de geldende wet- en regelgeving en de gedragscodes van het Verbond van Verzekeraars.  Alleen De Amersfoortse en de rechtspersonen die tot onze groep behoren zullen persoonsgegevens verwerken. Lees onze privacyverklaring
  3. Uitbetaling van vergoedingen en aanvullingen. In de polisvoorwaarden is toegevoegd dat we voortaan betalingen uitsluitend overmaken naar een rekening binnen het SEPA-gebied.
  4. Vaststelling nieuwe premiepercentages. Voor je collectieve inkomensverzekeringen wordt de premie jaarlijks opnieuw vastgesteld. Op basis van de gegevens van je bedrijf berekenen wij of de premie, die je betaalt, nog passend is. Wijzigen de premiepercentages? Dan gaan de nieuwe premiepercentages in per de polisverjaardag. Voortaan ontvang je ongeveer twee maanden vóór de polisverjaardag een brief met de nieuwe premiepercentages.
 • AOV 3-12 jaar

  De belangrijkste veranderingen zijn:
  1. Maximale eindleeftijd gelijk aan AOW-leeftijd. Een belangrijke verbetering is de aanpassing van de maximale eindleeftijd. De eindleeftijd loopt voortaan gelijk aan de verwachte AOW-leeftijd. Gaat de AOW-leeftijd verder stijgen, dan stijgt de eindleeftijd mee. Hiermee is je medewerker verzekerd van een toekomstbestendige oplossing: bij arbeidsongeschiktheid loopt de uitkering door totdat je medewerker AOW ontvangt.  We baseren de premies vanaf 1 januari 2018 op de (verwachte) AOW-leeftijd van de medewerkers.
  2. Zorgvuldig gebruik van persoonsgegevens. Je hebt ons allerlei gegevens gestuurd over jezelf en over je medewerkers. We gaan zorgvuldig met deze gegevens om. In de polisvoorwaarden hebben wij nu duidelijker omschreven dat wij ons daarbij altijd houden aan de geldende wet- en regelgeving en de gedragscodes van het Verbond van Verzekeraars.  Alleen De Amersfoortse en de rechtspersonen die tot onze groep behoren zullen persoonsgegevens verwerken. Lees onze privacyverklaring
  3. Uitbetaling van vergoedingen en aanvullingen. In de polisvoorwaarden is toegevoegd dat we voortaan betalingen uitsluitend overmaken naar een rekening binnen het SEPA-gebied.
  4. Vaststelling nieuwe premiepercentages. Voor je collectieve inkomensverzekeringen wordt de premie jaarlijks opnieuw vastgesteld. Op basis van de gegevens van je bedrijf berekenen wij of de premie, die je betaalt, nog passend is. Wijzigen de premiepercentages? Dan gaan de nieuwe premiepercentages in per de polisverjaardag. Voortaan ontvang je ongeveer twee maanden vóór de polisverjaardag een brief met de nieuwe premiepercentages.

 • Inkomensaanvulverzekering

  De belangrijkste veranderingen zijn:
  1. Maximale eindleeftijd gelijk aan AOW-leeftijd. Een belangrijke verbetering is de aanpassing van de maximale eindleeftijd. De eindleeftijd loopt voortaan gelijk aan de verwachte AOW-leeftijd. Gaat de AOW-leeftijd verder stijgen, dan stijgt de eindleeftijd mee. Hiermee is je medewerker verzekerd van een toekomstbestendige oplossing: bij arbeidsongeschiktheid loopt de uitkering door totdat je medewerker AOW ontvangt.  We baseren de premies vanaf 1 januari 2018 op de (verwachte) AOW-leeftijd van de medewerkers.
  2. Zorgvuldig gebruik van persoonsgegevens. Je hebt ons allerlei gegevens gestuurd over jezelf en over je medewerkers. We gaan zorgvuldig met deze gegevens om. In de polisvoorwaarden hebben wij nu duidelijker omschreven dat wij ons daarbij altijd houden aan de geldende wet- en regelgeving en de gedragscodes van het Verbond van Verzekeraars.  Alleen De Amersfoortse en de rechtspersonen die tot onze groep behoren zullen persoonsgegevens verwerken. Lees onze privacyverklaring
  3. Uitbetaling van vergoedingen en aanvullingen. In de polisvoorwaarden is toegevoegd dat we voortaan betalingen uitsluitend overmaken naar een rekening binnen het SEPA-gebied.
  4. Vaststelling nieuwe premiepercentages. Voor je collectieve inkomensverzekeringen wordt de premie jaarlijks opnieuw vastgesteld. Op basis van de gegevens van je bedrijf berekenen wij of de premie, die je betaalt, nog passend is. Wijzigen de premiepercentages? Dan gaan de nieuwe premiepercentages in per de polisverjaardag. Voortaan ontvang je ongeveer twee maanden vóór de polisverjaardag een brief met de nieuwe premiepercentages.
 • WIA Vaste aanvulling

  De belangrijkste veranderingen zijn:
  1. Maximale eindleeftijd gelijk aan AOW-leeftijd. Een belangrijke verbetering is de aanpassing van de maximale eindleeftijd. De eindleeftijd loopt voortaan gelijk aan de verwachte AOW-leeftijd. Gaat de AOW-leeftijd verder stijgen, dan stijgt de eindleeftijd mee. Hiermee is je medewerker verzekerd van een toekomstbestendige oplossing: bij arbeidsongeschiktheid loopt de uitkering door totdat je medewerker AOW ontvangt.  We baseren de premies vanaf 1 januari 2018 op de (verwachte) AOW-leeftijd van de medewerkers.
  2. Zorgvuldig gebruik van persoonsgegevens. Je hebt ons allerlei gegevens gestuurd over jezelf en over je medewerkers. We gaan zorgvuldig met deze gegevens om. In de polisvoorwaarden hebben wij nu duidelijker omschreven dat wij ons daarbij altijd houden aan de geldende wet- en regelgeving en de gedragscodes van het Verbond van Verzekeraars.  Alleen De Amersfoortse en de rechtspersonen die tot onze groep behoren zullen persoonsgegevens verwerken. Lees onze privacyverklaring
  3. Uitbetaling van vergoedingen en aanvullingen. In de polisvoorwaarden is toegevoegd dat we voortaan betalingen uitsluitend overmaken naar een rekening binnen het SEPA-gebied.
  4. Vaststelling nieuwe premiepercentages. Voor je collectieve inkomensverzekeringen wordt de premie jaarlijks opnieuw vastgesteld. Op basis van de gegevens van je bedrijf berekenen wij of de premie, die je betaalt, nog passend is. Wijzigen de premiepercentages? Dan gaan de nieuwe premiepercentages in per de polisverjaardag. Voortaan ontvang je ongeveer twee maanden vóór de polisverjaardag een brief met de nieuwe premiepercentages.
 • WIA Excedent

  De belangrijkste veranderingen zijn:
  1. Maximale eindleeftijd gelijk aan AOW-leeftijd. Een belangrijke verbetering is de aanpassing van de maximale eindleeftijd. De eindleeftijd loopt voortaan gelijk aan de verwachte AOW-leeftijd. Gaat de AOW-leeftijd verder stijgen, dan stijgt de eindleeftijd mee. Hiermee is je medewerker verzekerd van een toekomstbestendige oplossing: bij arbeidsongeschiktheid loopt de uitkering door totdat je medewerker AOW ontvangt.  We baseren de premies vanaf 1 januari 2018 op de (verwachte) AOW-leeftijd van de medewerkers.
  2. Zorgvuldig gebruik van persoonsgegevens. Je hebt ons allerlei gegevens gestuurd over jezelf en over je medewerkers. We gaan zorgvuldig met deze gegevens om. In de polisvoorwaarden hebben wij nu duidelijker omschreven dat wij ons daarbij altijd houden aan de geldende wet- en regelgeving en de gedragscodes van het Verbond van Verzekeraars.  Alleen De Amersfoortse en de rechtspersonen die tot onze groep behoren zullen persoonsgegevens verwerken. Lees onze privacyverklaring
  3. Uitbetaling van vergoedingen en aanvullingen. In de polisvoorwaarden is toegevoegd dat we voortaan betalingen uitsluitend overmaken naar een rekening binnen het SEPA-gebied.
  4. Vaststelling nieuwe premiepercentages. Voor je collectieve inkomensverzekeringen wordt de premie jaarlijks opnieuw vastgesteld. Op basis van de gegevens van je bedrijf berekenen wij of de premie, die je betaalt, nog passend is. Wijzigen de premiepercentages? Dan gaan de nieuwe premiepercentages in per de polisverjaardag. Voortaan ontvang je ongeveer twee maanden vóór de polisverjaardag een brief met de nieuwe premiepercentages.
 • WGA Gat Basis

  De belangrijkste veranderingen zijn:
  1. Maximale eindleeftijd gelijk aan AOW-leeftijd. Een belangrijke verbetering is de aanpassing van de maximale eindleeftijd. De eindleeftijd loopt voortaan gelijk aan de verwachte AOW-leeftijd. Gaat de AOW-leeftijd verder stijgen, dan stijgt de eindleeftijd mee. Hiermee is je medewerker verzekerd van een toekomstbestendige oplossing: bij arbeidsongeschiktheid loopt de uitkering door totdat je medewerker AOW ontvangt.  We baseren de premies vanaf 1 januari 2018 op de (verwachte) AOW-leeftijd van de medewerkers.
  2. Zorgvuldig gebruik van persoonsgegevens. Je hebt ons allerlei gegevens gestuurd over jezelf en over je medewerkers. We gaan zorgvuldig met deze gegevens om. In de polisvoorwaarden hebben wij nu duidelijker omschreven dat wij ons daarbij altijd houden aan de geldende wet- en regelgeving en de gedragscodes van het Verbond van Verzekeraars.  Alleen De Amersfoortse en de rechtspersonen die tot onze groep behoren zullen persoonsgegevens verwerken. Lees onze privacyverklaring
  3. Uitbetaling van vergoedingen en aanvullingen. In de polisvoorwaarden is toegevoegd dat we voortaan betalingen uitsluitend overmaken naar een rekening binnen het SEPA-gebied.
  4. Vaststelling nieuwe premiepercentages. Voor je collectieve inkomensverzekeringen wordt de premie jaarlijks opnieuw vastgesteld. Op basis van de gegevens van je bedrijf berekenen wij of de premie, die je betaalt, nog passend is. Wijzigen de premiepercentages? Dan gaan de nieuwe premiepercentages in per de polisverjaardag. Voortaan ontvang je ongeveer twee maanden vóór de polisverjaardag een brief met de nieuwe premiepercentages.
  5. Termijn stopzetting premiebetaling verandert. Je hoeft geen premie (meer) te betalen voor verzekerden die binnen vier jaar de AOW-leeftijd bereiken (was 5 jaar). Deze aanpassing is het gevolg van het verkorten van de loongerelateerde uitkering (is een wettelijke wijziging).
 • WGA Gat uitgebreid

  De belangrijkste veranderingen zijn:
  1. Maximale eindleeftijd gelijk aan AOW-leeftijd. Een belangrijke verbetering is de aanpassing van de maximale eindleeftijd. De eindleeftijd loopt voortaan gelijk aan de verwachte AOW-leeftijd. Gaat de AOW-leeftijd verder stijgen, dan stijgt de eindleeftijd mee. Hiermee is je medewerker verzekerd van een toekomstbestendige oplossing: bij arbeidsongeschiktheid loopt de uitkering door totdat je medewerker AOW ontvangt.  We baseren de premies vanaf 1 januari 2018 op de (verwachte) AOW-leeftijd van de medewerkers.
  2. Zorgvuldig gebruik van persoonsgegevens. Je hebt ons allerlei gegevens gestuurd over jezelf en over je medewerkers. We gaan zorgvuldig met deze gegevens om. In de polisvoorwaarden hebben wij nu duidelijker omschreven dat wij ons daarbij altijd houden aan de geldende wet- en regelgeving en de gedragscodes van het Verbond van Verzekeraars.  Alleen De Amersfoortse en de rechtspersonen die tot onze groep behoren zullen persoonsgegevens verwerken. Lees onze privacyverklaring
  3. Uitbetaling van vergoedingen en aanvullingen. In de polisvoorwaarden is toegevoegd dat we voortaan betalingen uitsluitend overmaken naar een rekening binnen het SEPA-gebied.
  4. Vaststelling nieuwe premiepercentages. Voor je collectieve inkomensverzekeringen wordt de premie jaarlijks opnieuw vastgesteld. Op basis van de gegevens van je bedrijf berekenen wij of de premie, die je betaalt, nog passend is. Wijzigen de premiepercentages? Dan gaan de nieuwe premiepercentages in per de polisverjaardag. Voortaan ontvang je ongeveer twee maanden vóór de polisverjaardag een brief met de nieuwe premiepercentages.
 • WIA AO minder dan 35

  De belangrijkste veranderingen zijn:
  1. Maximale eindleeftijd gelijk aan AOW-leeftijd. Een belangrijke verbetering is de aanpassing van de maximale eindleeftijd. De eindleeftijd loopt voortaan gelijk aan de verwachte AOW-leeftijd. Gaat de AOW-leeftijd verder stijgen, dan stijgt de eindleeftijd mee. Hiermee is je medewerker verzekerd van een toekomstbestendige oplossing: bij arbeidsongeschiktheid loopt de uitkering door totdat je medewerker AOW ontvangt.  We baseren de premies vanaf 1 januari 2018 op de (verwachte) AOW-leeftijd van de medewerkers.
  2. Zorgvuldig gebruik van persoonsgegevens. Je hebt ons allerlei gegevens gestuurd over jezelf en over je medewerkers. We gaan zorgvuldig met deze gegevens om. In de polisvoorwaarden hebben wij nu duidelijker omschreven dat wij ons daarbij altijd houden aan de geldende wet- en regelgeving en de gedragscodes van het Verbond van Verzekeraars.  Alleen De Amersfoortse en de rechtspersonen die tot onze groep behoren zullen persoonsgegevens verwerken. Lees onze privacyverklaring
  3. Uitbetaling van vergoedingen en aanvullingen. In de polisvoorwaarden is toegevoegd dat we voortaan betalingen uitsluitend overmaken naar een rekening binnen het SEPA-gebied.
  4. Vaststelling nieuwe premiepercentages. Voor je collectieve inkomensverzekeringen wordt de premie jaarlijks opnieuw vastgesteld. Op basis van de gegevens van je bedrijf berekenen wij of de premie, die je betaalt, nog passend is. Wijzigen de premiepercentages? Dan gaan de nieuwe premiepercentages in per de polisverjaardag. Voortaan ontvang je ongeveer twee maanden vóór de polisverjaardag een brief met de nieuwe premiepercentages.
 • Uitbreidingsmodule Arbosignaal

  Uitbreidingsmodule Arbosignaal aangepast aan Arbowet
  Per 1 juli 2017 is de Arbowet aangepast. Per 1 januari 2018 zijn de wijzigingen, die vanuit de Arbowet komen, verwerkt in de voorwaarden van onze uitbreidingsmodules. Voor de uitbreidingsmodule Arbosignaal betekent dit:
  Standaard in de uitbreidingsmodule opgenomen:
  • Basis Dienstverlening, zoals aansluiting bij een gecertificeerde arbodienst 
  • Wettelijke verplichtingen: toegang bedrijfsarts op de werkvloer (op initiatief bedrijfsarts), second opinion bedrijfsarts en open spreekuur 

  Vergoedingen die voor rekening zijn van de werkgever:

  • Begeleiding werknemer bij ziekte
  • Wettelijke verplichtingen: RI&E (risico-inventarisatie en - evaluatie), Preventief Medisch Onderzoek, Cursus Preventiemedewerker, vertrouwenspersoon,  toegang bedrijfsarts op de werkvloer (op initiatief werkgever) 
  • Extra preventieve diensten
 • Uitbreidingsmodule Arbobegeleiding

  Uitbreidingsmodule Arbobegeleiding aangepast aan Arbowet
  Per 1 juli 2017 is de Arbowet aangepast. Per 1 januari 2018 zijn de wijzigingen, die vanuit de Arbowet komen, verwerkt in de voorwaarden van onze uitbreidingsmodules. Voor de uitbreidingsmodule Arbobegeleiding betekent dit:
   
  Standaard in de uitbreidingsmodule opgenomen:
  • Basis Dienstverlening, zoals aansluiting bij een gecertificeerde arbodienst 
  • Begeleiding werknemer bij ziekte
  • Wettelijke verplichtingen: toegang bedrijfsarts op de werkvloer (op initiatief bedrijfsarts), second opinion bedrijfsarts en open spreekuur
  Vergoedingen zijn voor rekening van de werkgever:
  • Wettelijke verplichtingen: RI&E (risico-inventarisatie en -evaluatie), Preventief Medisch Onderzoek, Cursus Preventiemedewerker, vertrouwenspersoon,  toegang bedrijfsarts op de werkvloer (op initiatief werkgever) 
  • Extra Preventieve diensten

Heb je vragen?

 • Stel je vraag via WhatsApp: Buiten deze tijden kunt u ons bereiken via Whatsapp op nummer 06 51 15 68 68
 • Bel met je adviseur: voor vragen over je collectieve inkomensverzekeringen kan je uiteraard ook contact opnemen met je adviseur
 • Stel je vraag aan onze mensen van Relatiebeheer: Bel (033) 464 28 65 als je vragen hebt over de omzetting van je Collectieve Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Wij zijn bereikbaar op werkdagen van 08:30 tot 17:30 uur.

Archief van polisvoorwaarden

Wil je weten hoe het nu ook al weer zat in 2016 of 2017? Bekijk ons archief van polisvoorwaarden.