Voorkom een AOW-gat

Voor je medewerkers wil je de beste keuze maken bij je collectieve inkomensverzekeringen. Ziek of arbeidsongeschikt zijn is al erg genoeg. Je wil niet dat je medewerkers ook nog te maken krijgen met zorgen over hun inkomen. Daarom kiest De Amersfoortse ervoor om de collectieve inkomensverzekering aan te laten sluiten bij de AOW-leeftijd. Zo voorkom je dat je medewerkers te maken krijgen met een AOW-gat.

Wat is een AOW-gat?

Je medewerker heeft een AOW-gat als zijn inkomen of uitkering al stopt voordat hij een AOW-uitkering krijgt. De laatste periode voor zijn AOW heeft hij dan geen of minder inkomen. Terwijl zijn lasten wel gewoon doorlopen. Als werkgever wil je dat voorkomen. Op de website van de Sociale Verzekeringsbank kunnen je medewerkers zien op welke leeftijd zij een AOW-uitkering krijgen.

Welke oplossing biedt De Amersfoortse?

Bij De Amersfoortse is de eindleeftijd voor haar collectieve inkomensverzekeringen gelijk met de ontwikkeling van de AOW-leeftijd. Gaat de AOW-leeftijd verder stijgen, dan stijgt de eindleeftijd van onze collectieve inkomensverzekeringen mee. Ook als je medewerker arbeidsongeschikt is en al een uitkering ontvangt. Hiermee hebben we gekozen voor een toekomstbestendige oplossing. Heb je een collectieve inkomensverzekering bij De Amersfoortse, dan loopt een uitkering voor een arbeidsongeschikte medewerker altijd door tot de AOW-leeftijd.

Verschil met vaste eindleeftijd

In de markt voor collectieve inkomensverzekeringen zijn er collectieve inkomensverzekeringen waarvoor een vaste eindleeftijd van bijvoorbeeld 68 jaar geldt. Als de AOW-leeftijd verder verhoogd wordt, hebben zieke medewerkers bij deze verzekeringen een AOW-gat. Over de periode dat de AOW-leeftijd toegenomen is, ontvangen deze medewerkers bij de verzekeringen met een vaste eindleeftijd geen uitkering. Hoe jonger de medewerker hoe groter het AOW-gat. Bij de oplossing van De Amersfoortse waarbij de eindleeftijd altijd de AOW-leeftijd volgt, ontvangen deze medewerkers wel een uitkering over deze periode. Zij hebben dan dus nooit een AOW-gat.

Voorbeeld

Ramon werkt bij een installatiebedrijf. Door een ongeluk is Ramon vanaf 1 januari 2018 volledig arbeidsongeschikt. Ramon was toen 30 jaar. Hij ontvangt een uitkering vanuit zijn collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering van € 20.000 per jaar. De geschatte AOW-leeftijd voor Ramon is nu 71 jaar.

Uitkering per jaar  € 20.000 
Aantal jaren uitkering bij De Amersfoortse (71-30)  41 jaar
Aantal jaren uitkering bij een verzekering met een vaste eindleeftijd van 68 jaar (68-30)  38 jaar
   =======
Verschil in jaren  3 jaar
AOW-gat (3 x € 20.000)  € 60.000

 

AOW-gat van € 60.000

In dit voorbeeld heeft Ramon bij een verzekering met een vaste eindleeftijd een AOW-gat van € 60.000. De laatste jaren voor zijn AOW-uitkering heeft Ramon dus geen aanvulling op zijn inkomen. In dit voorbeeld wordt duidelijk wat het verschil is tussen de keuze van De Amersfoortse om de eindleeftijd gelijk te laten lopen met de AOW-leeftijd en een verzekering waarvoor een vaste eindleeftijd geldt. Door te kiezen voor De Amersfoortse voorkom je dat je medewerkers te maken krijgen met een AOW-gat.

Uitkering bij arbeidsongeschiktheid

Meer informatie?

Wil je meer informatie over onze collectieve inkomensverzekeringen? Lees de informatie over onze inkomensverzekeringen voor werknemers.