Wat moet je als werkgever weten over vakantiedagen?

De vakantie staat voor de deur. Tijd voor je werknemers om op vakantie te gaan! Door de coronacrisis kan het zijn dat werknemers liever hun vakantiedagen bewaren. Dit kan vervelend zijn voor jou als werkgever. Lees hier wat je rechten zijn als werkgever en lees over het verschil tussen wettelijk verlof, bovenwettelijk verlof en plus/ minuren?

Welke type verlof moet je werknemer als eerst opnemen?

Het is het best als je werknemer eerst de wettelijke verlofdagen opneemt en daarna pas de bovenwettelijke verlofdagen. De wettelijke verlofdagen vervallen immers eerder. Het kan ook zijn dat je werknemer veel moet overwerken en deze uren wil compenseren. Wat doe je dan? In zo'n geval is het raadzaam om je werknemer eerst zijn plus/min uren in te laten zetten (nog voor het wettelijk verlof). Zo zorg je er voor dat je medewerkers na piekperiodes op werk voldoende uitrusten in minder drukke periodes.

Mag je (geplande) vakanties van werknemers intrekken of weigeren?

Vakantie weigeren

Je hebt twee weken de tijd om vakantiedagen van je werknemers te weigeren. Doe je dit niet? Dan mag je werknemer gewoon op vakantie. Je moet wel goede redenen hebben om verlof van je werknemer te weigeren. Denk aan zwaarwegende financiële redenen.

Vakantie intrekken

Je mag de vakantie van je werknemer intrekken als hier zwaarwegende redenen voor zijn. Bijvoorbeeld als de financiële gezondheid van je bedrijf in gevaar komt. Heeft je werknemer al een vakantie geboekt? Dan ben je wel verantwoordelijk voor de gemaakte kosten.

Mag ik mijn werknemer verplichten vakantiedagen op te nemen?

Door de coronacrisis is het misschien minder aantrekkelijk voor je werknemers om vakantiedagen op te nemen. Vakantie naar het buitenland is door het coronavirus namelijk een groter risico dan normaal. Maar kan je je werknemers verplichten om vakantie op te nemen? Het antwoord is nee, dit kan niet. Je kan wel in overleg gaan met je werknemers en uitleggen dat het belangrijk is dat ze verlof opnemen. Enerzijds om de batterij weer op te laden en anderzijds kan je uitleggen dat ze later in het jaar weer hard nodig zijn. Ga hierover in gesprek met je werknemers en toon begrip voor hun situatie.

Hoe zit het met adv-dagen?

Je kan je werknemer wel verplichten om adv-dagen op te nemen. Vakantiewetgeving geldt niet voor adv-dagen.

Verzuimrekenhulp

Ben je benieuwd wat verzuim je bedrijf kost? Bereken het met onze handige verzuimrekenhulp.