Een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) voor je bedrijf

In de Arbowet staat dat elke werkgever met personeel een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) moet opstellen. Je kunt een arbodienst inschakelen om een RI&E voor je uit te voeren en de arbeidsomstandigheden in je bedrijf in kaart te brengen. Met goede arbeidsomstandigheden in je bedrijf kun je uitval van je medewerkers voorkomen. En dat heeft weer een positieve invloed op de verzuimkosten van je bedrijf.

Hoe werkt een onderzoek door de arbodienst?

De arbodienst brengt een bezoek aan je bedrijf en loopt samen met jou je bedrijf door. Aan de hand van vragenlijsten en checklists beoordeelt de arbodienst de arbeidsomstandigheden in je bedrijf. Een arbodienst kijkt bijvoorbeeld naar hoe je bedrijf is ingericht, is er voldoende aandacht voor de veiligheid van je medewerkers en zorg je voor goed gereedschap en meubilair? Soms vinden er ook gesprekken plaats met je medewerkers. Na het onderzoek stelt de arbodienst een RI&E op.