Wat betekent BeZaVa voor u als werkgever?


Wat komt er op u af als een werknemer ziek wordt?
Als een werknemer zich ziek meldt, kan dat grote gevolgen hebben. Financiële gevolgen voor u als werkgever en voor uw medewerker, maar ook grote persoonlijke gevolgen voor de medewerker. Bekijk in onderstaand animatiefilmpje wat er allemaal op u af kan kome​n.​
Wat betekent BeZaVa voor mij?

Er gelden allerlei wettelijke verplichtingen rondom de beheersing van ziekte en arbeidsongeschiktheid van medewerkers. Onderdeel daarvan is de Wet beperking Ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa). In onderstaand animatiefilmpje leggen wij in twee minuten uit wat BeZaVa voor u betekent.Lees meer over de gevolgen van de wet BeZaVa​Eigenrisicodrager worden

U kunt dus zelf de regie nemen en eigenrisicodrager worden. Maar wat betekent dat nu eigenlijk, eigenrisicodrager zijn? En wie helpt u dan bij het voeren van deze regie? In het volgende animatiefilmpje leggen wij dit kort uit.​​
Oplossingen voor zieke medewerkers
De Amersfoortse is al jarenlang actief op het gebied van preventie en re-integratie. Door onze ervaring weten wij als geen ander hoe wij u als werkgever kunnen ondersteunen. Hoe wij te werk gaan vertellen wij in het volgende filmpje.


Lees meer over onze oplossingen
 

 

 

Wilt u meer weten?

Neem dan contact op met uw adviseur. Hij helpt u graag verder. Samen kijken jullie naar een passende oplossing voor uw situatie. Heeft u nog geen adviseur? Zoek dan een adviseur bij u in de buurt.

De Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters (BeZaVa)Op 1 januari 2014 is de Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters (BeZaVa) in werking getreden, ook wel bekend onder de noemer ‘Modernisering Ziektewet’. Een gevolg van de wet BeZaVa is dat een werkgever die eigenrisicodrager is voor de WGA per 1 januari 2017 ook de WGA-uitkeringslasten van tijdelijke arbeidskrachten moet gaan betalen.

Waarom de wet BeZaVa?
Het doel van de wet BeZaVa is om zowel werkgevers als medewerkers met een tijdelijk dienstverband meer te stimuleren langdurige arbeidsongeschiktheid te voorkomen. De wetgever heeft tot deze aanpassing besloten, omdat tijdelijke arbeidskrachten (zogenaamde vangnetters) voor ongeveer de helft van de WIA-instroom zorgen, terwijl zij een aanzienlijk kleiner deel van het medewerkersbestand vormen.

Voor wie geldt de wet BeZaVa?
De wet BeZaVa geldt voor:
• Zieke uitzendkrachten, oproepkrachten en werklozen
• Zieke medewerkers met een tijdelijk contract dat niet verlengd is
• Medewerkers met een vast contract die ziek uit dienst gaan
• Zieke medewekers van wie de arbeidsovereenkomst tijdens de proeftijd beëindigd is.

Orgaandonoren, vrouwen met zwangerschaps- en bevallingsgerelateerde klachten en personen met een arbeidsgehandicaptenstatus vallen niet onder de wet BeZaVa.

Wat zijn de gevolgen voor u als werkgever?
Het gevolg van de wet BeZaVa is dat een werkgever die eigenrisicodrager is (of wordt) voor de WGA per 1 januari 2017 ook de WGA-uitkeringslasten van (tijdelijke) arbeidskrachten moet gaan betalen. Deze werkgevers zijn dan ook verantwoordelijk voor de re-integratie van deze medewerkers. Er wordt vanaf 1 januari 2017 voor de WGA geen onderscheid meer gemaakt tussen vaste en tijdelijke medewerkers.

Voor zowel de Ziektewet als voor de WGA heeft een werkgever de keuze tussen het publieke bestel (UWV) of eigenrisicodrager worden met de mogelijkheid dit (deels) te verzekeren.

Welke keuze moet u als werkgever maken?
Als werkgever moet u een keuze maken of u eigenrisicodrager voor de WGA wordt. Of als u dit al bent of u eigenrisicodrager wilt blijven. Vanaf 1 januari 2017 moet een WGA-verzekering Eigen Risico namelijk dekking bieden voor het arbeidsongeschiktheidsrisico van zowel vaste als tijdelijke arbeidskrachten. De keuze om het eigenrisicodragerschap voort te zetten, moet voor 31 december 2016 bij de Belastingdienst bekend zijn.

Daarnaast moet de werkgever een keuze maken of hij ook voor de Ziektewet eigenrisicodrager wil worden. Het is belangrijk om ook tijdelijke medewerkers, die ziek uit dienst gaan, goed te begeleiden in de eerste twee jaar. Hierdoor wordt mogelijke instroom in de WGA voorkomen.

Altijd een oplossing die past


Bij De Amersfoortse kunt u de kosten van ziekte en arbeidsongeschiktheid voor u, uw vaste medewerkers en uw tijdelijke medewerkers verzekeren. Wij bieden verzekeringen die naadloos op elkaar aansluiten. Daarbij bieden we u ondersteuning bij het voorkomen en verkorten van verzuim. U heeft de mogelijkheid om een aantal uitbreidingsmodules te kiezen die u regelwerk uit handen neemt op het gebied van arbodienstverlening en re-integratie.

Onze vernieuwde Arbeidsongeschiktheidsverzekering 3-12 jaar
Met onze vernieuwde verzekering bent u gedurende een periode van maximaal 10 jaar verzekerd van een vergoeding van WGA-uitkeringen die het UWV u in rekening brengt. Dit deden wij al voor uw vaste medewerkers, maar met ons vernieuwde product doen wij dit voor al uw medewerkers. Dus ook voor medewerkers die ziek uit dienst gaan.

Onze nieuwe Basismodule Ziektewet
Het is belangrijk om ook tijdelijke werknemers, die ziek uit dienst gaan, goed te begeleiden in de eerste twee jaar. Hierdoor wordt mogelijke instroom in de WGA voorkomen. Met onze nieuwe Basismodule Ziektewet verzekert u nu ook het risico van uw (tijdelijke) medewerkers die ziek uit dienst gaan. U kunt bij de Belastingdienst aangeven dat u eigenrisicodrager wilt worden voor de Ziektewetuitkering. Daarmee stopt de premieafdracht aan het UWV. Met onze Basismodule Ziektewet verzekert u dit risico.

Naast het verzekeren van het risico helpen wij u ook om aan uw verplichtingen te voldoen die voortvloeien uit het eigenrisicodragerschap. Denkt u hierbij aan de wettelijke verplichtingen op het gebied van re-integratie, verzuimbegeleiding en het voeren van een aparte verzuim- en loonadministratie.

Waarom kiezen voor De Amersfoortse?
De Amersfoortse is marktleider op het gebied van Verzuimverzekeringen en WGA-verzekeringen. Bij De Amersfoortse kijken we verder dan premies alleen. Wij willen graag een bijdrage leveren aan de waarde van uw onderneming. Wij geloven in een totaaloplossing, los van regels en wetten. Wij zijn ervan overtuigd dat u er het meest mee geholpen bent als u goed begeleid wordt door een team van deskundigen vanaf het moment van het ziekmelden van uw medewerker tot het moment van terugkeer van uw medewerker in uw bedrijf. Ongeacht de aard of de duur van de ziekmelding.

Deskundigheid en expertise
Door onze jarenlange ervaring als ondernemersverzekeraar hebben wij een grote deskundigheid op het gebied van het begeleiden van zieke en arbeidsongeschikte medewerkers. We hebben een groot aantal re-integratieadviseurs in dienst en werken met zeer gespecialiseerde bedrijven die u kunnen helpen met het re-integreren van uw zieke medewerkers. Wij nemen hierbij graag de regie zodat u zich kunt richten op waar u het hardste nodig bent: uw bedrijf.

Een compleet aanbod van De Amersfoortse
Als verzekeraar hebben wij er belang bij om volledig grip te hebben op de situatie rondom een zieke medewerker. Om onze service optimaal in te kunnen zetten en daarmee een maximaal rendement te behalen is ons aanbod er op gericht om de risico’s die u loopt als werkgever zo goed mogelijk af te dekken. Dat betekent dat wij als verzekeraar u graag zowel voor kortdurende als langdurige ziekte onze dienstverlening aanbieden. 
Hiermee kunnen wij onze toegevoegde waarde als verzekeraar bewijzen door:

• Optimaal in te spelen en regie voeren op het proces rondom ziekte van uw medewerker;
• Te helpen bij alle bijbehorende werkzaamheden en (wettelijke) verplichtingen;
• Ondersteuning te bieden bij de begeleiding en re-integratie van uw arbeidsongeschikte medewerker;
• Tips te geven voor het terugdringen van verzuim en daarmee besparen van kosten als gevolg van ziekte van uw medewerkers.

Meer weten?

​Neem dan contact op met uw adviseur. Hij helpt u graag verder. Samen kijken jullie naar een passende oplossing voor uw situatie. Heeft u nog geen adviseur? Zoek dan een adviseur bij u in de buurt.

Ziek of hersteld melden

Arbeidsongeschiktheid melden (voor u als ondernemer)

Ziek of hersteld melden (voor uw medewerker)