Ondernemen

De MKB Ontzorgverzekering

De overheid wil kleine werkgevers ontlasten in het proces rond zieke medewerkers. En het beleid rondom preventie en re-integratie verder professionaliseren. Daarom komt er vanaf 2020 een nieuwe verzuimverzekering speciaal voor het mkb: de MKB-Verzuim-Ontzorgverzekering. De Amersfoortse biedt deze MKB-Verzuim-Ontzorgverzekering straks ook aan.

In het regeerakkoord stond dat de overheid de loondoorbetalingsverplichting bij zieke werknemers wilde terugbrengen van 2 naar 1 jaar voor kleine werkgevers. Dit gaat niet door, omdat het volgens minister Wouter Koolmees (D66) van Sociale Zaken en Werkgelegenheid prikkels wegneemt om zieke werknemers weer aan het werk te helpen. In plaats daarvan introduceren een aantal verzekeraars in samenwerking met MKB Nederland en OVAL per 1 januari 2020 de MKB-Verzuim-Ontzorgverzekering.

Verzuim aanpakken

Ziek personeel betekent voor werkgevers vaak extra administratie, geregel en kosten. Een MKB-Verzuim-Ontzorgverzekering helpt werkgevers nog beter met hun verplichtingen bij langdurig zieke medewerkers. Met als doel: medewerkers zo goed mogelijk begeleiden en werkgevers ondersteunen.

De MKB-Verzuim-Ontzorgverzekering is interessant voor kleine werkgevers. Zij hebben vaak geen HR-afdeling die samen met een langdurig zieke werknemer kan zoeken naar oplossingen. Zoals aanpassingen in de huidige functie, complexe re-integratiebegeleiding en het plaatsen van werknemers in een functie bij een ander bedrijf.
Het gebrek aan noodzakelijke deskundigheid houdt kleine werkgevers tegen om mensen een vast contract aan te bieden. Terwijl de overheid vaste contracten juist wil stimuleren.

5 belangrijke onderdelen van het convenant

  1. De verzekering is poortwachterproof. Dus als de werkgever de adviezen van de bedrijfsarts en de verzekeraar opvolgt, vergoedt de verzekeraar een eventuele loonsanctie.

  2. De verzekering bevat re-integratiedienstverlening gericht op werkhervatting binnen het eigen bedrijf (eerste spoor). En buiten het eigen bedrijf (tweede spoor).

  3. Dreigt langdurig verzuim? Dan komt er per verzuimgeval een casemanager. Hij voert de regie over de re-integratie. Zo moet hij de medewerker ondersteunen bij het vormen van zijn eigen re-integratieplan. En adviseren bij het maken van het plan van aanpak.

  4. Verder moet de casemanager de bedrijfsarts vragen om de belastbaarheid van de werknemer medisch te beoordelen en te adviseren over functiemogelijkheden en beperkingen.

  5. De verzekeraar (of zijn re-integratiebedrijf) werkt zoveel mogelijk samen met gecertificeerde Arbodiensten, geregistreerde bedrijfsartsen, arbeidsdeskundigen en casemanagers.

Deze afspraken zijn gemaakt over de MKB-Verzuim-Ontzorgverzekering.

De MKB-Verzuim-Ontzorgverzekering voldoet aan de Wet verbetering Poortwachter. Dat betekent dat als de werkgever de adviezen van de professional overneemt, hij geen loonsanctie krijgt. De MKB-Verzuim-Ontzorgverzekering is niet verplicht. Uiteraard kan een mkb-ondernemer ook nog steeds kiezen voor onze huidige verzuimverzekering. Met professionele ondersteuning.