De omzetting van uw inkomensverzekering van Loyalis

U heeft een brief ontvangen over de omzetting van uw Verzuimverzekering (eigen risico in geld of in dagen), ZW ERD en/of WGA ERD verzekering van Loyalis naar De Amersfoortse. Wat er voor u door deze omzetting verandert, leest u hieronder.

Deze veranderingen gelden voor alle inkomensverzekeringen

 • De naam van uw verzekering verandert

 • U krijgt een nieuwe polis met een nieuwe polisnummer en nieuwe polisvoorwaarden

 • U krijgt toegang voor Mijn Amersfoortse

 • Het proces voor ziek- en hersteldmelden verandert

 • De betaling van uw premie verandert

Deze veranderingen gelden voor uw Verzuimverzekering met een eigen risico in dagen

 • Uw bonusmalus regeling vervalt

 • Meeverzekeren werkgeverslasten

 • Van loonsom naar deelnemersadministratie

 • Het proces van naverrekening verandert

 • Ziekmeldingen voortaan 2 x doorgeven

 • Eigen risico termijn

 • Uitkeringstermijn

 • Proces re-integratie verandert

Deze veranderingen gelden voor uw Ziektewetverzekering

 • Dienstverlening Ziektewet wordt omgezet naar Keerpunt

 • Doorgeven ziekmelding

Deze verandering geldt voor uw AOV 3-12 / WGA-verzekering eigen risico

 • Doorgeven ziekmelding

Wat vragen wij u te doen?

 • Eerste keer inloggen

 • Heeft u een Verzuimverzekering met een eigen risico in dagen? Controleer uw deelnemersgegevens

 • Heeft u een Ziektewetverzekering en een AOV 3-12? Controleer de gegevens

 • Ziek- en herstelmeldingen vanaf 1 januari 2020 2x doorgeven

 • Heeft u een Ziektewet en een AOV 3-12 jaar? Ziek- en hersteldmeldingen doorgeven via Mijn Amersfoortse

 • Rekeningnummer aanpassen

Belangrijkste contactgegevens

Problemen met inloggen?
Neem contact op met de Helpdesk via (033) 464 28 55 of via e-mail op sd.intermediair@amersfoortse.nl onder vermelding van contractnummer en/of gebruikersnaam.

Vragen over opvoeren of wijzigen van deelnemersgegevens:
Neem contact op met de afdeling Relatiebeheer via (033) 464 28 65 of via e-mail op relatiebeheer@amersfoortse.nl


Vragen over invoeren ziek- en herstelmeldingen?
Neem contact op met de afdeling Claimbehandeling AOV collectief via (033) 46 42 749 of via e-mail op claimbehandelingaov.collectief@amersfoortse.nl

Vragen over re-integratie van arbeidsongeschikte werknemers?
Neem contact op met de afdeling Re-integratie via (033) 46 42 299 of via e-mail op casebegeleiding@amersfoortse.nl

Contact met uw adviseur
U kunt uiteraard ook contact opnemen met uw adviseur met vragen over uw collectieve inkomensverzekeringen. Of over wat deze wijzigingen voor u betekenen.