De omzetting van je collectieve inkomensverzekering

Je collectieve inkomensverzekering is op 1 oktober 2017 omgezet naar ons nieuwe administratiesysteem. Op deze pagina lees je wat er voor jou verandert. Vanwege deze omzetting vragen we je op een aantal punten actie te ondernemen:

Wat vragen we je te doen?

 • 1. Lees alle informatie goed door

  Wij raden je aan de brief die je ontvangen hebt en de informatie op deze webpagina aandachtig door te lezen. Zo ben je goed op de hoogte van wat de omzetting voor jou betekent.

 • 2. Controleer je gegevens

  Als je de inloggegevens van ons ontvangen hebt, kun je inloggen in Mijn Amersfoortse. Wil je als je de eerste keer inlogt je gegevens controleren en zo nodig aanvullen?

 • 3. Aanvullen ziekmeldingen vanaf 1 oktober 2017

  Helaas zijn de ziekmeldingen met de eerste ziektedag na 1 oktober 2017 die je al had doorgegeven, niet meegenomen in Mijn Amersfoortse. Wil je deze ziekmeldingen nogmaals doorgeven via Mijn Amersfoortse?

 • 4. Wijzigingen doorgeven

  Voortaan geef je de wijzigingen in je medewerkersbestand binnen 30 dagen via Mijn Amersfoortse aan ons door. Zo hebben jij, én wij, altijd goed inzichtelijk welke medewerkers verzekerd zijn.

 • 5. Aanleveren loonsomgegevens 1 januari 2017 - 1 oktober 2017

  Omdat wij de wijzigingen in het medewerkersbestand voortaan direct van je ontvangen, hoef je niet meer jaarlijks de loonsomgegevens van je bedrijf aan ons aan te leveren. Om deze overgang goed te laten verlopen, ontvangen wij wel graag over de periode 1 januari 2017 - 1 oktober 2017 een opgave van de loonsomgegevens van je bedrijf. In september ontvang je van ons een brief waarin wij je vragen deze informatie aan te leveren. Wil je de loonsomgegevens nu al aanleveren? Stuur dan een e-mail naar aov.naverrekening@amersfoortse.nl.

Alles wat je wilt weten over de omzetting

 • Je verzekeringen krijgen een nieuwe naam

  Heb je nu een collectieve inkomensverzekering van De Amersfoortse, dan vind je de nieuwe naam van je verzekering in onderstaand overzicht 'Productnamen De Amersfoortse'. Heb je nu een collectieve inkomensverzekering van a.s.r., dan vind je de nieuwe naam in het overzicht 'Productnamen a.s.r'. Voortaan ontvang je dan de informatie over je collectieve inkomensverzekeringen van De Amersfoortse.

 • Je krijgt een nieuwe polis met een nieuw polisnummer en nieuwe polisvoorwaarden

  In de weken na de omzetting versturen wij de nieuwe polis(sen). De nieuwe polisnummer(s) vind je op de nieuwe polis(sen). De polisvoorwaarden van je collectieve inkomensverzekeringen vind je hier.

 • Je krijgt toegang tot Mijn Amersfoortse

  Op Mijn Amersfoortse regel je 24/7 jouw verzekeringszaken. Wijzigingen van je medewerkers of ziekmeldingen geef je voortaan online aan ons door. Wel zo makkelijk. Je ontvangt van ons een gebruikersnaam en wachtwoord waarmee je op Mijn Amersfoortse kunt inloggen. Bekijk hier welke informatie je via Mijn Amersfoortse aan ons door kunt geven.

 • De betaling van je premie

  Heb je jouw bank opdracht gegeven voor een periodieke overschrijving van de premie? Dan is het belangrijk dat je het oude polisnummer in de omschrijving vervangt door het nieuwe polisnummer. Als je ons gemachtigd hebt om de premie af te schrijven, hoef je niets te doen.

 • Jaarlijkse herberekening van de premie voor je verzekeringen

  Op basis van de gegevens van je bedrijf en van de branche waarin jij werkzaam bent, voeren wij jaarlijks een herberekening van de premie uit. Hierbij berekenen wij of de premie die je betaalt nog passend is voor jouw bedrijf. Je ontvangt in november een premievoorstel voor het nieuwe verzekeringsjaar. Deze herberekening vindt jaarlijks plaats na afloop van de eerste contractperiode.

 • De premie voor de arbodienstverlening

  Heb je op dit moment arbodienstverlening meeverzekerd, dan kan de premie voor de Uitbreidingsmodule Arbobegeleiding licht stijgen. Dat komt omdat over arbodienstverlening btw moet worden afgedragen en wij dat tot nu toe niet in alle gevallen berekenden. De btw kun je (als je btw-plichtig bent) terugvorderen van de Belastingdienst. Als je dat doet, is de totaalpremie weer gelijk aan de premie die je nu betaalt. Of dit voor jouw verzekering geldt, kun je zien op de polis die je van ons ontvangt.

 • De berekening van het uitkeringsbedrag verandert

  Voor ziekmeldingen met een eerste ziektedag na 1 oktober 2017 wordt de uitkering  berekend over het werkelijke aantal werkdagen per maand. Dat betekent dat de uitkering per maand kan verschillen. Daarnaast wordt in alle situaties de uitkering per maand uitbetaald. In sommige gevallen betalen we nu per vier weken uit. De berekening en uitbetaling van bestaande uitkeringen veranderen niet.

Jouw toegang tot Mijn Amersfoortse

 • Wat kan je met Mijn Amersfoortse?

  Je hebt op elk moment van de dag toegang tot Mijn Amersfoortse. Je kunt er snel en eenvoudig online wijzigingen doorgeven: 
   
  • Wijzigingen in je medewerkersbestand geef je eenvoudig binnen 30 dagen via Mijn Amersfoortse aan ons door. De wijzigingen worden direct verrekend in de premie. Hierdoor is je (termijn)premie altijd actueel.
  • Uitkeren van verzuimclaims. Wij zetten de uitkeringen voor je klaar in Mijn Amersfoortse. Nadat je de uitkering in Mijn Amersfoortse goedkeurt, betalen wij de uitkering binnen enkele dagen aan je uit.
  • Doorgeven van ziekmeldingen. Voortaan geef je ziek- en herstelmeldingen door via Mijn Amersfoortse. Heb je geen arbodienstverlening meeverzekerd, dan geef je een melding daarnaast ook door aan de arbodienst. Meer toelichting vind je hieronder.
 • Je eerste keer inloggen

  Controleer als je de eerste keer inlogt of de medewerkersgegevens en de ziek- en herstelmeldingen vanaf 1 oktober 2017 goed in Mijn Amersfoortse staan.

 • Hoe moet je ziekmeldingen doorgeven?

  De ziekmeldingen en uitkeringen (verzuim en WIA/WGA) van voor 1 oktober 2017 worden niet omgezet naar het nieuwe administratiesysteem. De werkwijze voor deze ziekmeldingen en uitkeringen verandert niet. Hieronder vind je de werkwijze die geldt voor nieuwe ziekmeldingen met een eerste ziektedag na 1 oktober 2017.

  • Je hebt een Verzuimverzekering. Voor de Verzuimverzekeringen moeten ziek-, herstel-  en deelherstelmeldingen na de omzetting binnen twee werkdagen online worden doorgegeven via Mijn Amersfoortse. Dit geldt dus vanaf het moment dat je de nieuwe polis hebt ontvangen. Heb je geen arbodienstverlening meeverzekerd via De Amersfoortse, dan moet de melding ook worden doorgegeven aan de arbodienst. Omdat de nieuwe polissen als ingangsdatum 1 oktober 2017 hebben, betekent dit dat de ziek-,  herstel- en deelherstelmeldingen vanaf 1 oktober 2017 alsnog online moeten worden doorgeven via Mijn Amersfoortse.
  • Je hebt een Ziektewetverzekering. Als je naast een Verzuimverzekering ook een Ziektewetverzekering bij ons hebt, dan geldt de ziekmelding op de Verzuimverzekering automatisch ook voor de Ziektewetverzekering. 
  • Als je geen Verzuimverzekering bij ons hebt, dan moet je de ziekmelding voor de Ziektewetverzekering uiterlijk vier weken voor de datum uit dienst doorgeven via Mijn Amersfoortse. Als de periode tussen de eerste ziektedag en de datum uitdiensttreding korter is dan vier weken, dan dien je de ziekmelding binnen 24 uur te doen. Meld je dit te laat, dan kan UWV je een boete opleggen.
  • Je hebt een WIA-verzekering. Voor de WIA-verzekeringen moeten ziek- en herstelmeldingen na de omzetting binnen 42 weken na de eerste ziektedag online worden doorgegeven via Mijn Amersfoortse.
  • Heb je nog niet ingediende ziek- en herstelmeldingen? Heb je nog ziek- en herstelmeldingen van vóór 1 oktober 2017 die nog niet zijn ingediend? Dan kun je daarvoor een e-mail sturen naar amf.ba.arbo@amersfoortse.nl (polissen De Amersfoortse) of inkomen.collectief@asr.nl (polissen a.s.r.).

Heb je vragen?

 • Stel je vraag via chat: Chat met ons als je vragen hebt over de omzetting van je Collectieve Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Wij zijn bereikbaar op werkdagen van 08:30 tot 17:30 uur.


 • Stel je vraag via WhatsApp: Buiten deze tijden kunt u ons bereiken via Whatsapp op nummer 06 51 15 68 68.
 • Bel met je adviseur: voor vragen over je collectieve inkomensverzekeringen kan je uiteraard ook contact opnemen met je adviseur.