Product- en dienstenaanpassing mantel KNMT Verzuim Combinatie (VC)

In de mantel KNMT Verzuim Combinatie (VC) maakt u gebruik van onze reguliere verzuimverzekering waarvoor u een nieuw premievoorstel voor 2021 heeft ontvangen. Per 1 januari 2021 wijzigt de naam van het product in de KNMT MKB Verzuim-ontzorg verzekering (MVOV) en wordt de dienstverlening in het product uitgebreid. Hieronder leest u over de MKB Verzuim-ontzorgverzekering én de belangrijkste wijzigingen binnen deze mantel. 

Wat is de MKB Verzuim-ontzorgverzekering?

De MKB Verzuim-ontzorgverzekering ontzorgt u op het gebied van verzuimbegeleiding en re-integratie. Binnen dit product is er de ontzorgmanager. Deze ontzorgmanager begeleidt u en de werknemer gedurende het gehele proces van arbeidsongeschiktheid. Dit doet de ontzorgmanager als volgt:

  • We ontzorgen bij de administratie en begeleiden bij de re-integratie. 
  • De werknemer krijgt adviezen over hoe duurzaam te re-integreren en u krijgt adviezen om de re-integratie zo succesvol mogelijk te maken. Zo kan een zieke werknemer snel weer van waarde zijn voor de organisatie.
  • De ontzorgmanager bekijkt samen met u en uw werknemer welke acties ingezet kunnen worden om te voorkomen dat een werknemer uitvalt. Dit kunnen preventieve maatregelen zijn, maar ook acties die voor het hele bedrijf ingezet worden.
  • De ontzorgmanager bepaalt samen met de bedrijfsarts welke acties nodig zijn om succesvol te re-integreren. De interventies die hier worden afgesproken worden volledig vergoed. 

Wilt u meer weten over onze MKB Verzuim-ontzorgverzekering? Lees het hier

Extra dienstverlening voor de mantel KNMT MKB Verzuim-ontzorgverzekering (MVOV):

Om het ziekteverzuim in mondzorgpraktijken terug te dringen en tandartsen nog beter te ondersteunen/ontzorgen op het gebied van verzuim wordt onder andere een brancheloket ingericht, werken de ontzorgmanagers van ArboNed uitsluitend voor mondzorgpraktijken en wordt de dienstverlening zoveel als mogelijk door één dienstverlener uitgevoerd*. Op deze wijze kan (sneller) worden ingespeeld op trends en ontwikkelingen in de branche. Daarnaast ontwikkelen ArboNed, de Amersfoortse en de KNMT samen de cursus Ziekteverzuim in de mondzorgpraktijk. Daarnaast maakt KNMT-Prikpunt voor 2021 onderdeel uit van het product.

Een overzicht van de (extra) dienstverlening door ArboNed vindt u hier.

* in volmachten kan de werkwijze (voorlopig) anders zijn.

Verschil mantel KNMT VC en KNMT MVOV

KNMT Verzuim Combinatie (VC) KNMT MKB Verzuim-ontzorgverzekering (MVOV)
Berekening premiestelling: 
70% brancheverzuim en 30% eigen verzuim

Berekening premiestelling: berekening op basis van deelnemer gegevens en resultaten mantel

Premietabel met verschillende wachtdagen en dekkingen Korting van 5% op het standaard premiepercentage

Wachtdagen keuze tussen 10 en 30
WIA Bodem verzekering: premie vrij WIA Bodem verzekering: premie 
Prijs dienstverlening: € 124,- exclusief btw per medewerker per jaar* Prijs dienstverlening: € 139,- exclusief btw per medewerker per jaar*
 Dienstverlening*: 
- arbodienstverlening (ArboNed)
- casemanagement (Keerpunt)
- vergoeding KNMT-Prikpunt
 Dienstverlening*: 
- arbodienstverlening (ArboNed)
- casemanagement (ArboNed)
- extra dienstverlening (ArboNed)
- vergoeding KNMT-Prikpunt 2021
 Maandelijks opzegbaar na verstrijken initiële contractduur  Maandelijks opzegbaar na verstrijken initiële contractduur

Overige aandachtspunten

  • Heeft u 2 of 5 wachtdagen? Dan wordt u omgezet naar de reguliere KNMT Mantel (verzuimverzekering) en kunt u een offerte aanvragen voor de Mantel KNMT MVOV, maar met minimaal 10 wachtdagen;
  • Bij omzetting is 65 en 130 wachtdagen mogelijk voor de Mantel KNMT MVOV;
  • Heeft u naast de Verzuim Combinatie (VC) ook een Ziektewet Eigen risico en of WGA Eigen risico dragerschap verzekering dan wordt u omgezet naar de reguliere verzuimverzekering.