Basisverzekering | De Amerfoortse

Uitbreidingsmodules Ziektewet

Heb je onze Ziektewetverzekering afgesloten? Dan kies je uit een aantal uitbreidingsmodules Ziektewet om je eigen risicodragerschap voor de Ziektewet goed in te vullen. Zo regel je dat jouw ex-medewerker goede re-integratiebegeleiding krijgt zodra deze ziek uit dienst gaat. Je sluit deze modules af samen met de uitbreidingsmodules van onze Verzuimverzekering 0-2 jaar.

Uitbreidingsmodule Arbobegeleiding Ziektewet

 • Uitbreidingsmodule Arbobegeleiding Ziektewet

  Als je medewerker ziek uit dienst gaat moet hij begeleid worden door de arbodienst. De arbodienst bepaalt dan of je ex-werknemer ziek is volgens de regels van de Ziektewet. 

  Deze module regelt de volgende stappen

  • Beoordeling van de gegevens van de arbodienst toen je werknemer nog in dienst was 
  • Beoordelen volgens de regels van de Ziektewet of je ex-werknemer ziek is
  • Verzorgen van de medische beoordeling voor UWV zodat UWV de eerstejaarsbeoordeling kan uitvoeren
  • Verzorgen van de medische beoordeling voor UWV waarna UWV de WIA-beoordeling kan uitvoeren
  • Medisch beoordelen van je ex-werknemer en vertalen naar een advies voor re-integratie als de re-integratiemanager Ziektewet dit noodzakelijk vindt 
  • Medisch beoordelen van je ex-werknemer als je ex-werknemer een medische beoordeling noodzakelijk vindt 
  • Voldoen aan alle eisen voor arbobegeleiding in de Ziektewet 

  Belangrijk om te weten: Omdat dit de module is waarin medische gegevens nodig zijn, voert een gecertificeerde arbodienst deze module uit. Zo borgen we dat de gegevens volgens de geldende privacyregels worden verwerkt.

 • Uitbreidingsmodule Re-Integratiemanager Ziektewet

  Als je medewerker ziek uit dienst gaat en je medewerker krijgt een Ziektewetuitkering, zorgen wij ervoor dat je kan blijven ondernemen. Je krijgt dan een casemanager Ziektewet als contactpersoon voor jou en je ex-werknemer. Deze casemanager leidt alles voor jou en je ex-werknemer in goede banen. 

  Deze module regelt de volgende stappen

  • Zorgen dat het papier- en regelwerk in orde is zodra je ex-werknemer ziek uit dienst is gegaan
  • Je ex-werknemer begeleiden in de Ziektewetperiode, zoals de aanvraag van de eerstejaarsbeoordeling of de aanvraag voor de WGA
  • Jou en je ex-werknemer ondersteunen bij de re-integratie, zoals het inzetten van gespecialiseerde bedrijven en bij bemiddeling naar ander werk
  • Het verzorgen van noodzakelijke acties zodra je ex-werknemer niet aan zijn verplichtingen voldoet, zoals het opschorten, stopzetten van de uitkering of het toepassen van een maatregel. Altijd in nauw overleg met jou
  • Het loon dat je werknemer weer verdient in een nieuwe functie verwerken in de Ziektewetuitkering
  • Zorgen dat UWV tijdig alle noodzakelijke activiteiten verricht

  Belangrijk om te weten: Adviseert je Re-integratiemanager Ziektewet externe partijen in te zetten? Dan vergoeden wij de inzet van deze partijen volledig. 

 • Uitbreidingsmodule Ziektewet Uitkering

  Voor de medewerker die ziek uit dienst gaat, ben je als eigenrisicodrager verplicht om het recht, de hoogte en de duur te bepalen van een Ziektewetuitkering. Je kunt dan voor je (ex-)medewerker de uitkering verzorgen. 

  In deze module zitten de volgende onderdelen

  • Heeft de arts uit de uitbreidingsmodule Arbobegeleiding geoordeeld dat je ex-werknemer ziek is? Dan zorgt deze module ervoor dat het recht, de hoogte en de duur van de uitkering wordt bepaald.
  • Deze module checkt op de no-risk status. Dat betekent dat we beoordelen of de werknemer onder de Ziektewet valt. En daarna of dat onder uw eigenrisicodragerschap Ziektewet valt.
  • Deze module bereidt de beschikkingen van UWV voor.
  • Als dat nodig is, bereidt deze module de maatregel voor op basis van de aangeleverde gegevens van Re-integratiemanager.

 • Uitbreidingsmodule Ziektewet Loonadministratie

  Als eigenrisicodrager voor de Ziektewet ben je verplicht een aparte verzuim- en loonadministratie op te zetten voor medewerkers die ziek uit dienst gaan en recht hebben op een Ziektewetuitkering. 
   
  Deze module regelt de volgende stappen
   
  • Het aanleveren van de uitkeringsgegevens voor de werkgever, elke 4 weken
  • Het verzenden van de uitkeringsstrook naar je ex-werknemer
  • Het opstellen en verstrekken van de loonjournaalpost
  • Het aanmaken en verstrekken van SEPA-betaalbestand, zodat je makkelijk de uitkering aan je werknemer kunt doen
  • Het jaarlijks aanleveren van jaaropgaven en verzamelloonstaat
  • Het maandelijks opstellen van de aangifte loonheffing en verzending van de aangifte aan de Belastingdienst

Poortwachtergarantie bij de Ziektewet

Kies je bij jouw Verzuimverzekering 0-2 jaar voor de module Re-integratiemanager en een module Arbobegeleiding of Arbosignaal? En combineer je die met de bovenstaande modules voor de Ziektewet? Dan vergoeden wij een eventuele boete die UWV jouw bedrijf oplegt. Voorwaarde is natuurlijk wel dat je als bedrijf alle adviezen van de arbodienst hebt opgevolgd.