Inkomensaanvulverzekering | De Amersfoortse

Inkomens­aanvul­verzekering

Zonder je medewerkers staat alles stil. Loyaliteit is dus heel belangrijk. Als je als baas jouw zieke medewerker financieel niet in de kou laat staan, vergroot dat je krediet als werkgever. Het geeft je medewerkers een veilig gevoel dat zij ook bij langdurige arbeidsongeschiktheid financieel op je kunnen rekenen. Dit regel je eenvoudig met onze Inkomensaanvullende modules.

Iets voor jouw bedrijf?

Als je niet wilt dat je arbeidsongeschikte medewerker er fors op achteruit gaat

Als je jouw medewerkers goede secundaire arbeidsvoorwaarden wilt bieden

Als je goed werkgeverschap belangrijk vindt

Als je een inkomensaanvulling bij arbeidsongeschiktheid voor jezelf als werknemer zoekt. Daarvoor kun je zelf de WIA Excedentverzekering en de Vaste lasten AOV afsluiten.

Hoe zit onze inkomensaanvulverzekering in elkaar?

 • Verschillende modules

  Met deze verzekering ontvangt je medewerker een aanvulling van minimaal 70% en maximaal 90% van het laatstverdiende loon. Je kunt verschillende modules kiezen om het inkomen van je arbeidsongeschikte medewerkers aan te vullen. Zo bescherm je jouw medewerker tegen een flinke financiële tegenvaller. Bovendien zorgen wij ervoor dat je arbeidsongeschikte medewerker zijn restverdiencapaciteit optimaal kan benutten.

  Modules die de WGA-uitkering van je medewerker aanvullen 

  Is je medewerker na 2 jaar nog steeds méér dan 35% arbeidsongeschikt en krijgt hij een uitkering van UWV? Dan kun je kiezen uit deze modules om zijn inkomen aan te vullen: 
  • Met onze module WGA-gat Basis zorgt ervoor dat als je medewerker minder dan de helft van zijn restverdiencapaciteit verdient - naast de uitkering van UWV – hij ook een uitkering van ons ontvangt. De hoogte van deze uitkering is afhankelijk van zijn arbeidsongeschiktheidspercentage. We keren maximaal het WIA dagloon uit.
  • Met onze module WGA-gat Uitgebreid zorg je ervoor dat de totale inkomsten van je medewerker altijd worden aangevuld tot 70% van zijn laatstverdiende salaris tot aan het maximum WIA dagloon. Het maakt daarbij niet uit of je medewerker meer of minder dan de helft van uw restverdiencapaciteit verdient. 
  • Met onze Module WIA Vaste Aanvulling zorg je voor een vaststaande aanvulling bovenop de uitkering die je medewerker van UWV krijgt. De hoogte van deze aanvulling is onder andere afhankelijk van een verzekerd bedrag.
  • Met onze Module Inkomensaanvulling zorg je dat de totale inkomsten van je medewerker altijd worden aangevuld tot minimaal 70% en maximaal 90%. Ongeacht of je medewerker meer of minder dan de helft van zijn restverdiencapaciteit verdient. 

  Modules die extra goede aanvullingen bieden

  • Is je medewerker na 2 jaar minder dan 35% arbeidsongeschikt? Dan heeft hij geen recht op een uitkering van UWV. Onze Module WIA AO minder dan 35% regel je dan een inkomensaanvulling die uitkeert vanaf 15% arbeidsongeschiktheid. Je medewerker krijgt dan een inkomensaanvulling van 25% van zijn verzekerd loon.
  • Heb je medewerkers die meer dan het WIA maximum dagloon verdienen? Dan verzeker je dat met onze Module WIA Excedent. 
  • Wil je jouw medewerkers méér dan 70% van hun laatste salaris bieden? Dan kun je ze een aanvulling bieden van maximaal 90% van zijn laatst verdiende loon. Ook dit regel je met onze Module WIA Excedent
  Heb je vragen?
  We kunnen ons voorstellen dat je je graag laat adviseren door een onafhankelijk adviseur: 

 • Ervaringen uit de praktijk

  Voor ondernemers die goed werkgeverschap belangrijk vinden
  In deze gevallen biedt een Inkomensaanvulling bij arbeidsongeschiktheid uitkomst:

  • Enno en Jochem runnen een online marketingbureau. Zonder de 35 medewerkers is hun bureau nergens. Daarom willen ze hele goede secundaire arbeidsvoorwaarden. Ook voor hun mensen met een tijdelijk contract. Daarom zoeken ze een partij waar ze de best mogelijke verzuim en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen kunnen afsluiten.
  • Als partner van een advocatenkantoor is Marjolijn verantwoordelijk voor personeelszaken. Met oog op de arbeidsmarkt Marjolijn hecht aan goede secundaire arbeidsvoorwaarden. Zij is op zoek naar een partij die naast goede begeleiding bij arbeidsongeschiktheid ook kan regelen dat langdurig zieke medewerkers er niet al teveel in inkomen dalen.
  • Mark heeft een hoveniersbedrijf met 6 medewerkers. En maakt vooral tijdens de zomer veel gebruik van flexwerkers. Met de meeste flexwerkers werkt hij al jaren goed samen. Daarom wil hij ook voor hen goede begeleiding mochten zij arbeidsongeschikt worden. Hij wil dat ze op dezelfde goede manier behandeld worden als zijn vaste medewerkers.

Wat maakt een inkomensaanvulverzekering bij De Amersfoortse zo bijzonder?

 • Jouw 3 garanties bij De Amersfoortse

  • We zijn er voor je. Ook als alles goed gaat. Samen met je verzekeringsadviseur zijn we er voor jou en je bedrijf zodra jij je zorgen maakt over je medewerker bijvoorbeeld of over je bedrijfsvoering. Bovendien helpen we je bij het opzetten van je verzuimbeleid en goede preventieve maatregelen.
  • We kijken graag hoe we ècht kunnen helpen. We starten direct onze begeleiding als je jouw medewerker online ziek hebt gemeld. Zodra je wachttermijn is verlopen, keren we ook direct uit. Vindt jouw re-integratiebedrijf of arbodienst dat er extra ondersteuning nodig is? Dan zorgen wij dat die ondersteuning er ook komt. De kosten vergoeden we volgens afspraak.
  • Bij De Amersfoortse staan bijna 100 specialisten klaar. We hebben heel veel kennis zelf in huis. Onze re-integratiespecialisten hebben een medische of verpleegkundige achtergrond. Zij houden jouw bedrijf continu op de hoogte van de stappen die je moet zetten. En ze leggen uit wat er van je wordt verwacht.  
 • Focus op kwaliteit sinds 1963

  We doen dingen graag een beetje anders bij De Amersfoortse. Dat komt door onze oprichter, Cornelis van der Vlies. Die zei  zijn baan op om vanuit zijn huis in Amersfoort eigenhandig een nieuwe zorgverzekeraar op te bouwen: het Wit-Blauwe Kruis, de voorloper van De Amersfoortse. 

  Cornelis zwom graag tegen de stroom in. Hij geloofde niet in concurrentie op prijs, maar in kwaliteit voor patiënten. Aan de lopende band vond Cornelis nieuwe zekerheden uit, zoals indexering van de dekking of dat het Wit-Blauwe Kruis de polis niet zou opzeggen ook al lag je heel vaak in het ziekenhuis. Zo konden we mensen steeds beter verzekeren. 

  De Inkomensaanvulling past helemaal in deze traditie. Lees ons hele verhaal

Wat vergoedt je inkomensaanvulverzekering wel en niet?

 • Is een inkomensaanvulverzekering iets voor jouw bedrijf?

  Geschikt Ongeschikt
  Als je niet wilt dat je arbeidsongeschikte medewerker er fors op achteruit gaat

  Als je een inkomensaanvulling bij arbeidsongeschiktheid voor jezelf als werknemer zoekt.Daarvoor kun je zelf de WIA Excedentverzekering en de Vaste lasten AOV afsluiten.

  Als je jouw medewerkers goede secundaire arbeidsvoorwaarden wilt bieden
   
  Als je goed werkgeverschap belangrijk vindt  
 • Dit gebeurt er als je geen inkomensaanvulling regelt

  • Is je medewerker ziek? Dan ben je als ondernemer de eerste 2 jaar verplicht (een deel van) het loon door te betalen.  Je betaalt dan minimaal 70% van het loon door. 
  • Is je medewerker na 2 jaar nog steeds ziek? Dan bekijkt UWV wat je medewerker – ondanks zijn ziekte – nog wel zou kunnen verdienen met werken. 
  • De eerste paar maanden vult UWV het inkomen dat je medewerker nog zelf kan verdienen aan tot 70% van het laatstverdiende salaris. Hoe lang je medewerker deze loongerelateerde uitkering ontvangt, is afhankelijk van zijn arbeidsverleden. UWV kijkt dan nog niet naar hoeveel je medewerker kan werken.
  • Na de loongerelateerde uitkering gaat UWV wél naar hoeveel je medewerker nog kan werken. Vindt UWV dat je medewerker minder dan 35% arbeidsongeschikt is? Dan krijgt je medewerker geen uitkering. Een verlies in inkomens door de arbeidsongeschiktheid moet je medewerker dan zelf dragen.
  • Is je medewerker meer dan 35% arbeidsongeschikt, maar niet blijvend? Dan krijgt je medewerker van UWV een WGA-uitkering. Je medewerker krijgt dan te maken met een forse inkomensdaling tot ver onder de 70%. 
  • Is je medewerker blijvend arbeidsongeschikt? Dan krijgt je medewerker 75% van het laatstverdiende salaris met als maximum het WIA maximum dagloon.
  • Naast de inkomensdaling door de arbeidsongeschiktheid, kan zijn inkomen nog verder dalen door werkloosheid. Dit is het geval als je medewerker voor het gedeelte dat hij nog kan werken, geen passend werk kan vinden.
  • Verdient jouw medewerker meer dan WIA maximum dagloon bruto op jaarbasis? Dan zal zijn inkomensdaling bij arbeidsongeschiktheid verhoudingsgewijs nog veel hoger zijn omdat de WIA-uitkering niet verder gaat tot 70% van het WIA maximum dagloon.

  Ingewikkeld?
  Een onafhankelijk adviseur helpt je er graag bij. 

 • In deze gevallen ben je niet verzekerd

  • Als je medewerker al arbeidsongeschikt was toen hij in dienst kwam of toen je de verzekering afsloot
  • Als je als werkgever schuldig bent aan de arbeidsongeschiktheid van de medewerker
  • Als jouw bedrijf of de medewerker niet of te weinig meewerken aan de re-integratie van de medewerker, dan beïnvloedt dat de uitkering 
  • Als je als werkgever niet hebt voldaan aan je re-integratieverplichtingen en je van UWV langer loon moet doorbetalen.
  • Bij fraude

  Wil je precies weten hoe het precies zit? Lees dan de polisvoorwaarden. Of neem contact op met je adviseur.

 • Polisvoorwaarden

Wat kost een inkomensaanvulverzekering?

 • De opbouw van je premie

  Hoeveel kost een Inkomensaanvulling bij arbeidsongeschiktheid?
  Om de premie voor deze verzekering vast te stellen kijken we naar:

  • het aantal medewerkers en hun leeftijden
  • het (maximum) verzekerd loon van uw medewerkers
  • het werk van je medewerkers
  • het gemiddelde aantal medewerkers met een WIA in de sector waaronder je bedrijf valt
  • het aantal medewerkers in je onderneming dat in de 3 afgelopen jaren een WIA-uitkering kreeg
  • wat je precies wilt verzekeren aan dekkingspercentages en indexatie 
  • eventueel toegepaste kortingen of toeslagen

  Een onafhankelijk adviseur kan je adviseren over deze verzekering en voor jou de premie berekenen:

 • Flinke kortingen voor jouw bedrijf en je medewerkers

  Regel pakketkorting
  Hoe meer modules en inkomensverzekeringen je sluit, hoe meer korting je krijgt. Dit kan oplopen tot 4% korting op je premie.

  Krijgt jouw bedrijf of branche korting?

  Bepaalde bedrijven en branches krijgen korting of andere voordelen. Vraag jouw adviseur of jouw bedrijf daarvoor in aanmerking komt.

  Extra voordeel: upgrade naar onze Doorgaanverzekering
  Je krijgt extra korting op je Inkomensaanvullingsverzekering als je ook een Collectieve zorgverzekering voor je medewerkers bij ons afsluit. Sluit een medewerker dan een zorgverzekering bij ons af? Dan krijgt je als werkgever een aantal extra dekkingen voor die medewerker waarmee je verzuim kunt voorkomen, zoals vergoeding voor:

  • gezinshulp
  • vervangende mantelzorg
  • extra kinderopvang

Hoe kan je een inkomensaanvulverzekering afsluiten?

 • Via een onafhankelijk verzekeringsadviseur

  De Inkomensaanvulverzekering sluit je af bij een adviseur
  De Een Inkomensaanvulverzekering Inkomensaanvulling van De Amersfoortse sluit je afregel je bij een onafhankelijk verzekeringsadviseur. Die kan veel beter inschatten wat goed werkt voor jouw bedrijf en je medewerkers. En dat vinden we belangrijk bij De Amersfoortse. Zo weet je tenminste zeker dat precies verzekerd is wat nodig is. Niets meer, niets minder. Bovendien neemt je adviseur jou veel administratieve zaken uit handen. Dan kan jij en jouw bedrijf doorgaan.

 • Waar moet je rekening mee houden?

  Goed om te weten over onze Inkomensaanvulling bij arbeidsongeschiktheid

  • Als werkgever betaal jij de loondoorbetaling en de aanvullende uitkeringen aan de medewerker. Deze kosten vergoeden wij voor jou.
  • Je sluit een contract voor minimaal 3 jaar. Daarna verleng je de verzekering telkens met 1 jaar en is je verzekering dagelijks opzegbaar. Na 30 dagen stopt dan je verzekering
  • Is je medewerker 35-80% arbeidsongeschikt of meer dan 80% maar niet duurzaam? Dan kan hij naast zijn uitkering nog werken. Hoe meer hij dat doet, hoe meer hij zijn restverdiencapaciteit benut en hoe hoger het bedrag tot waar wij het aanvullen. Tot maximaal 90%.
  • Niet alle modules hebben dezelfde uitkeringsduur. Zo heeft de module WIA AO minder dan 35% een uitkering tussen de 1 en 7,5 jaar. Terwijl de WGA-gat Basis WGA-gat
  • Uitgebreid, WIA Excedent en de WIA Vaste Aanvulling pas stoppen als ook de uitkering van UWV stopt.

 • Brochures