Collectieve Inkomensverzekeringen

Inkomensverzekeringen

Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) collectief

U wilt ziekte en arbeidsongeschiktheid natuurlijk het liefst voorkomen. Toch kan het gebeuren dat medewerkers door ziekte of een ongeval hun werk niet meer kunnen doen. Met de Inkomensverzekering 0-12 jaar van De Amersfoortse bent u ook in dat geval goed verzekerd. Een geruststellende gedachte.

 

Totaaloplossing

Met de Inkomensverzekering 0-12 jaar kiest u voor een totaaloplossing. Een team van deskundigen staat klaar vanaf het ziekmelden van uw medewerker tot het moment van terugkeer, gedurende maximaal 12 jaar. De Inkomensverzekering 0-12 jaar bestaat uit een aantal inkomensverzekeringen, die naadloos op elkaar aansluiten. Daarbij bieden we de medewerker ondersteuning bij het verkorten en voorkomen van verzuim. En zo is er nog een aantal redenen om voor De Amersfoortse te kiezen.


Bekijk onze inkomensverzekeringen:


​Verzuim 0-2 jaar

 • Eigen risico in geld/werkdagen
 • Loonuitkering eerste 2 jaar
 • Uit te breiden met modules

Bekijk product

AOV 3-12 jaar

 • Deskundige begeleiding
 • Uitkering vanaf 3e jaar
 • Ondersteuning bezwaar

Bekijk product

Inkomensaanvul

 • Aanvulling inkomen medewerkers
 • Secundaire arbeidsvoorwaarden
 • Aanvulling tot 70 of 90%

Bekijk product

 

Maak het uzelf nog makkelijker

Daarnaast kunt u een aantal uitbreidingsmodules kiezen die u verdere kosten en regelwerk uit handen nemen op het gebied van arbodienstverlening en re-integratie.

 

 • Arbodienstverlening
 • Juridische dienstverlening
 • Re-integratie
 • Preventie
 •  
  Sluit u meerdere inkomensverzekeringen? Dan krijgt u premiekorting.

   

  Inclusief cursus voor preventiemedewerker

  Voorkomen is beter dan genezen. Bedrijven kunnen bij ons de cursus preventiemedewerker volgen. Elk bedrijf moet een preventiemedewerker in dienst hebben. De cursus is bij ons af te nemen tegen een zeer aantrekkelijk tarief.

   

  Arbeidsongeschikt? Wij zijn uw vangnet

  Dat wij er alles aan doen om arbeidsongeschiktheid te voorkomen, spreekt voor zich. Mocht uw medewerker toch niet kunnen werken, dan betalen wij het loon door. De Amersfoortse werkt samen met ervaren partners die uw medewerkers helpen om verzuim te voorkomen. Of om snel en verantwoord weer aan het werk te gaan. Bekijk wat dat inhoudt in de video.

   

   

  Verzekering afsluiten

  Een collectieve AOV afsluiten? Zoek een adviseur bij u in de buurt voor een advies op maat of bekijk onze aanvullende informatie. Zo weet u zeker dat u goed geïnformeerd bent.
  ​​

  ​De Verzuimverzekering 0 - 2 jaar vergoedt gedurende de eerste 2 jaar de loondoorbetalingsplicht van uw zieke of arbeidsongeschikte medewerkers. En biedt u ondersteuning bij het verkorten en voorkomen van verzuim. Wilt u meer regelwerk uit handen geven? Dat kan met onze uitbreidingsmodules op het gebied van arbodienstverlening, re-integratie, preventie en juridische dienstverlening.

   

  ​Vergoeding ​Keuze ​Uitleg
  Loonvergoeding in het 1e en 2e
  ziektejaar
  ​U kunt zelf bepalen welk percentage van het loon vergoed wordt. Zo kunt u dit percentage bijvoorbeeld aanpassen op de afspraken in uw CAO. ​U bent wettelijk verplicht om het loon van een arbeidsongeschikte medewerker in het 1e en 2e ziektejaar door te betalen. De Amersfoortse neemt deze kosten over.
  Werkgeverslasten
  meeverzekeren
  ​U kunt het percentage dat gebruikelijk is voor uw branche meeverzekeren. Uw adviseur kan u hier meer over vertellen. Ook kunt u extra werkgeverslasten, zoals pensioenpremies meeverzekeren.
  Eigen risico ​1. Eigen risico in werkdagen  2. Eigen risico in geld. Deze optie geldt alleen voor bedrijven vanaf 35 medewerkers.
  ​Hoe langer u het loon doorbetaalt, hoe lager de premie.
   

  Uitbreidingsmodules Verzuimverzekering 0 - 2 jaar

  Wilt u (een deel van) het regelwerk rondom arbodienstverlening uit handen geven? En wilt u ook geen omkijken hebben naar het proces van re-integratie? Dan kunt u met een Verzuimverzekering kiezen voor onderstaande uitbreidingsmodules.
   
  Arbobegeleiding
  De uitbreidingsmodule Arbobegeleiding Verzuim biedt u een totaalpakket aan dienstverlening door een gerenommeerde arbodienst. Wij regelen en betalen de aansluiting op een gerenommeerde arbodienst, die al de wettelijke arbodienst-verplichtingen uitvoert en zorgt voor een professionele (medische) begeleiding van uw zieke medewerkers. De kosten voor alle noodzakelijke verrichtingen in het pakket worden volledig vergoed. In combinatie met de uitbreidingsmodule Re-integratiemanager biedt deze module Poortwachtergarantie.

  Arbosignaal
  De uitbreidingsmodule Arbosignaal biedt u hetzelfde pakket aan arbodienstverlening als de module Arbobegeleiding. Het verschil zit in de vergoeding van de kosten. U betaalt een lagere premie per medewerker voor deze module, maar betaalt een deel van de arbodienstverlening zelf. Wij regelen en vergoeden wel volledig een aantal verplichte zaken zoals de aansluiting op een gerenommeerde arbodienst en de ziekmelding vanarbeidsongeschikte medewerkers bij UWV. In combinatie met de uitbreidingsmodule Re-integratiemanager biedt deze module Poortwachtergarantie.

  Re-integratiemanager
  Als uw medewerker acht weken ziek is, bent u verplicht een casemanager aan te stellen. De uitbreidingsmodule Re-integratiemanager biedt u een professionele casemanager, die het hele re-integratieproces voor u coördineert en begeleidt. Hij neemt u het regelwerk uit handen, wijst u op uw wettelijke verplichtingen en zorgt voor de juiste acties om een medewerker zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen. De Amersfoortse vergoedt alle kosten die volgens de re-integratiemanager voor de re-integratie nodig zijn. Deze module is alleen af te sluiten in combinatie met de module Arbobegeleiding of Arbosignaal. In dat geval bieden we Poortwachtergarantie. De Re-integratiemanager kan alleen bij eigen risico in werkdagen worden gesloten.

  Cursus Preventiemedewerker
  Elk bedrijf in Nederland is wettelijk verplicht een preventiemedewerker in dienst te hebben. Deze module biedt uw preventiemedewerker een cursus, zodat hij over de juiste kennis en vaardigheden beschikt. De cursus is voordeliger dan de geldende marktprijzen en wordt gegeven door deskundige opleiders met ervaring in uw branche. U betaalt de cursus pas als de medewerker hem volgt.
   
  Verhaalsrechtsbijstand Verzuim
  Als uw medewerker niet meer kan werken door toedoen van een ander, is dat erg vervelend voor hem. Maar ook voor u, want u heeft te maken met de kosten van verzuim en re-integratie. Met deze module helpen wij u de kosten te verhalen die niet door uw Verzuimverzekering worden vergoed. Denk aan de loondoorbetaling voor de dagen die binnen uw eigen risico vallen.

  Uitbreidingsmodules Ziektewet

  Wanneer u eigenrisicodrager bent voor de Ziektewet schrijft de wet u een aantal verplichtingen voor die u moet invullen om het eigenrisicodragerschap goed in te vullen. De noodzakelijke dienstverlening moet u ook door de partners van De Amersfoortse laten verzorgen. Wij hebben deze dienstverlening ondergebracht in onderstaande 4 modules, deze modules zijn alleen samen en niet los te sluiten. U sluit deze modules samen met de modules Re-integratiemanager Verzuim en de module Arbobegeleiding Verzuim of Arbosignaal Verzuim. U heeft dan recht op Poortwachtergarantie Verzuim en Ziektewet.

  Arbobegeleiding Ziektewet
  De uitbreidingsmodule Arbobegeleiding Ziektewet biedt u een totaalpakket aan dienstverlening door een gerenommeerde arbodienst. Wij regelen de aansluiting op een gerenommeerde arbodienst, die alle wettelijke arbodienst-verplichtingen uitvoert en zorgt voor een professionele medische begeleiding en beoordeling van zieke (ex-)medewerkers. De kosten voor alle noodzakelijke verrichtingen in het pakket worden volledig vergoed.

  Re-integratiemanager Ziektewet
  De uitbreidingsmodule Re-integratiemanager Ziektewet biedt u een professionele casemanager, die het hele begeleiding en re-integratieproces van de (ex-)medewerker voor uw klant coördineert en begeleidt in de ziektewetperiode. Hij neemt u het regelwerk uit handen, wijst u op uw wettelijke verplichtingen en zorgt voor de juiste acties om een (ex-)medewerker zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen. De Amersfoortse vergoedt alle kosten die volgens de re-integratiemanager voor de re-integratie en begeleiding nodig zijn.

  Ziektewet Uitkering
  Als eigenrisicodrager voor de Ziektewet bent u verplicht om het recht, de hoogte en de duur te bepalen van een Ziektewetuitkering voor de medewerker die ziek uit dienst gaat. U kunt aan uw (ex-)medewerker de uitkering verzorgen. Met deze module wordt alles wat hier voor nodig is voor uw klant geregeld. Zo voldoet u aan de verplichtingen die de wet stelt aan eigenrisicodragers voor de Ziektewet.

  Ziektewet Loonadministratie
  Als eigenrisicodrager voor de Ziektewet bent u verplicht een aparte verzuim en loonadministratie te voeren voor uw medewerkers die ziek uit dienst gaan en recht hebben op een Ziektewetuitkering. Met deze module wordt dit voor u geregeld: de gegevens die u nodig heeft om uit te keren, krijgt u op maat aangeleverd. Zo voldoet u aan de verplichtingen die het UWV stelt aan eigenrisicodragers voor de Ziektewet.

  Poortwachtergarantie Ziektewet
  Kiest u voor de module Re-integratiemanager Verzuim en de module Arbobegeleiding of Arbosignaal in combinatie met de verplichte modules voor de Ziektewet? En blijft uw medewerker twee jaar ziek en heeft u zich gehouden aan de adviezen van onze dienstverlener en u moet van het UWV het loon of de ziektewetuitkering langer doorbetalen? Dan vergoeden wij deze verlengde doorbetaling.
   
   

  Interesse in onze verzekering?

  Maak dan een afspraak met één van onze adviseurs. Zij helpen u graag verder.
   
  ​Is uw zieke medewerker na 2 jaar nog (deels) arbeidsongeschikt? Dan blijft u nog maximaal 10 jaar verantwoordelijk voor uw (ex)medewerker. Zo bent u verplicht wijzigingen in de situatie van de medewerker door te geven, te werken aan de re-integratie en eventuele kosten daarvoor te betalen. Ook bent u verantwoordelijk voor de WGA-uitkering van uw medewerker. Hiervoor bent u automatisch verzekerd bij UWV.

  Als u eigenrisicodrager voor de WGA bent, kunt u kiezen voor de Arbeidsongeschiktheidsverzekering 3-12 jaar. Wij vergoeden dan de uitkering aan uw medewerker(s).
   

  Wat biedt deze verzekering u?

   
  Vergoeding van de WGA uitkering aan uw medewerker
   
  Deskundige begeleiding en advies bij re-integratie en preventie
   
  • Een WIA-beschikking, te laten beoordelen door een onafhankelijke partij
   
  Ondersteuning als u bezwaar wilt maken tegen een WIA-beschikking
   
  • Een vertaling van de WIA-beschikking naar re-integratiemogelijkheden voor uw medewerker.
    

  Interesse in onze verzekering?

  Maak dan een afspraak met één van onze adviseurs. Zij helpen u graag verder.
   
  ​Beoordeelt UWV uw medewerker na 2 jaar ziekte als minstens 35% arbeidsongeschikt? Dan kan hij er in inkomen flink op achteruit gaan. Vaak krijgt hij wel een wettelijke uitkering, maar die uitkering is een stuk lager dan wat hij verdiende. De Amersfoortse heeft daarvoor een mooie oplossing: de Inkomensaanvulverzekering. Met deze verzekering biedt u uw medewerkers een goede secundaire arbeidsvoorwaarde.
   

  Een aanvulling tot minimaal 70% en maximaal 90%

  Met de Inkomensaanvulverzekering krijgt uw medewerker een aanvulling op de inkomsten die uw medewerker ontvangt (wettelijke uitkering en het eventuele loon). Wij vullen die inkomsten dan aan tot ten minste 70% van zijn laatstverdiende loon. Schommelingen in de uitkering maken niet uit; uw medewerker krijgt in totaal altijd ten minste 70%. Zijn totale inkomen kan met de aanvulling die wij geven zelfs oplopen tot 90% van het laatstverdiende loon:
   
  • Is uw medewerker 35-80% arbeidsongeschikt of meer dan 80% maar niet duurzaam? Dan kan hij naast zijn uitkering nog werken. Hoe meer hij dat doet, hoe meer hij zijn restverdiencapaciteit benut en hoe hoger het bedrag tot waar wij het aanvullen. Tot maximaal 90%.
   
  • Is hij 80-100% duurzaam arbeidsongeschikt? Dan ontvangt hij een aanvulling tot 90% van het laatstverdiende loon.
   

  Hulp bij re-integratie

  U en uw medewerker kunnen rekenen op de expertise van De Amersfoortse bij re-integratie en bij het optimaal benutten van de restverdiencapaciteit.
   

  Extra te verzekeren: aanvulling bij 15% tot 35% arbeidsongeschiktheid

  Is een medewerker 15% tot 35% arbeidsongeschikt? Dan kunt u ervoor kiezen voor deze medewerker een inkomensaanvulling van 25% van zijn verzekerd loon te verzekeren. U kunt zelf kiezen hoe lang de aanvulling wordt gegeven: minimaal 1 en maximaal 7,5 jaar.
   

  Interesse in onze verzekering?

  Maak dan een afspraak met één van onze adviseurs. Zij helpen u graag verder.
   

   

  Polisvoorwaarden 2017

   

  Brochures 2017


  ​Polisvoorwaarden 2016

   

  Formulieren

   

  Productwijzers

   

  Productkaarten

  Meer weten?

  Een goed advies helpt bij het vinden van de verzekering die bij uw onderneming past. U kunt onze collectieve verzekeringsproducten daarom afsluiten via een adviseur. De verzekeringsadviseurs die onze producten aanbieden, adviseren u graag. U kunt een adviseur bij u in de buurt zoeken en een afspraak maken.

   Vind een adviseur

  Wij staan voor u klaar

  Een goed advies helpt bij het vinden van de verzekering die bij u past.

   Vind een adviseur

   

  Stuur ons een WhatsApp

  Heeft u een vraag?
  Stel 'm via WhatsApp!
  Zet ons nummer
  in uw contactenlijst:
  06 51 15 68 68

  Ziek of hersteld melden?

  Meld uw medewerker ziek of hersteld.

  ​Keurmerk Klantgericht Verzekeren

  Dit keurmerk toont aan dat wij klantgericht werken en dat onze dienstverlening op orde is.