​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Collectieve Inkomensverzekeringen

Inkomensverzekeringen

Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) collectief

U wilt ziekte en arbeidsongeschiktheid natuurlijk het liefst voorkomen. Toch kan het gebeuren dat medewerkers door ziekte of een ongeval hun werk niet meer kunnen doen. Met de Inkomensverzekering 0-12 jaar van De Amersfoortse bent u ook in dat geval goed verzekerd. Een geruststellende gedachte.

 

Totaaloplossing

Met de Inkomensverzekering 0-12 jaar kiest u voor een totaaloplossing. Een team van deskundigen staat klaar vanaf het ziekmelden van uw medewerker tot het moment van terugkeer, gedurende maximaal 12 jaar. De Inkomensverzekering 0-12 jaar bestaat uit een aantal inkomensverzekeringen, die naadloos op elkaar aansluiten. Daarbij bieden we de medewerker ondersteuning bij het verkorten en voorkomen van verzuim. En zo is er nog een aantal redenen om voor De Amersfoortse te kiezen.


Bekijk onze inkomensverzekeringen:


​Verzuim 0-2 jaar

 • Eigen risico in geld/werkdagen
 • Loonuitkering eerste 2 jaar
 • Uit te breiden met modules

Bekijk product

AOV 3-12 jaar

 • Deskundige begeleiding
 • Uitkering vanaf 3e jaar
 • Ondersteuning bezwaar

Bekijk product

Inkomensaanvul

 • Aanvulling inkomen medewerkers
 • Secundaire arbeidsvoorwaarden
 • Aanvulling tot 70 of 90%

Bekijk product

 

Maak het uzelf nog makkelijker

Daarnaast kunt u een aantal uitbreidingsmodules kiezen die u verdere kosten en regelwerk uit handen nemen op het gebied van arbodienstverlening en re-integratie.

 

 • Arbodienstverlening
 • Juridische dienstverlening
 • Re-integratie
 • Preventie
 •  
  Sluit u meerdere inkomensverzekeringen? Dan krijgt u premiekorting.

   

  Inclusief cursus voor preventiemedewerker

  Voorkomen is beter dan genezen. Bedrijven kunnen bij ons de cursus preventiemedewerker volgen. Elk bedrijf moet een preventiemedewerker in dienst hebben. De cursus is bij ons af te nemen tegen een zeer aantrekkelijk tarief.

   

  Arbeidsongeschikt? Wij zijn uw vangnet

  Dat wij er alles aan doen om arbeidsongeschiktheid te voorkomen, spreekt voor zich. Mocht uw medewerker toch niet kunnen werken, dan betalen wij het loon door. De Amersfoortse werkt samen met ervaren partners die uw medewerkers helpen om verzuim te voorkomen. Of om snel en verantwoord weer aan het werk te gaan. Bekijk wat dat inhoudt in de video.


  Verzekering afsluiten

  Een collectieve AOV afsluiten? Zoek een adviseur bij u in de buurt voor een advies op maat of bekijk onze aanvullende informatie. Zo weet u zeker dat u goed geïnformeerd bent.
  ​​​

  ​​​Verzuimverzekering

  ​De Verzuimverzekering 0 - 2 jaar vergoedt de eerste 2 jaar de loondoorbetalingsplicht bij zieke medewerkers. En ondersteunt u bij het verkorten en voorkomen van verzuim. Wilt u nog meer regelwerk uit handen geven? Dat kan met onze uitbreidingsmodules voor arbodienstverlening, re-integratie, preventie, juridische dienstverlening en ziektewet.

   ​

  ​Vergoeding ​Keuze ​Uitleg
  Loonvergoeding in het 1e en 2e
  ziektejaar
  ​U bepaalt zelf welk loonpercentage wordt vergoed. Bijvoorbeeld een percentage afgestemd op uw CAO. U moet het loon van een zieke medewerker in het 1e en 2e ziektejaar doorbetalen. Wij nemen deze kosten over. 
  Werkgeverslasten
  meeverzekeren
  U kunt het gebruikelijke percentage voor uw branche meeverzekeren. Net als extra werkgeverslasten.
  Eigen risico ​1. Eigen risico in werkdagen

  2. Eigen risico in geld. Alleen voor bedrijven vanaf 35 medewerkers.
  ​Hoe langer u loon doorbetaalt, hoe lager de premie.
   

  Uitbreidingsmodules Verzuimverzekering 0 - 2 jaar

  Wilt u het regelwerk rondom arbodienstverlening (deels) uit handen geven? Net als het proces van re-integratie? Dan kunt u met een Verzuimverzekering 0-2 jaar kiezen voor onderstaande uitbreidingsmodules. 
   
  Uitbreidingsmodule Arbobegeleiding
  Dit is een totaalpakket. Wij regelen een gerenommeerde arbodienst. Die voert alle wettelijke arbo-verplichtingen uit en begeleidt uw zieke medewerkers. In combinatie met de uitbreidingsmodule Re-integratiemanager biedt deze module Poortwachtergarantie.

  Uitbreidingsmodule Arbosignaal
  U betaalt een lagere premie per medewerker voor deze uitbreidingsmodule dan bij de uitbreidingsmodule Arbobegeleiding. Maar u betaalt een deel van de arbodienstverlening zelf. Wel regelen en vergoeden wij  een aantal verplichte zaken. Zoals aansluiting bij een gerenommeerde arbodienst. En ziekmelding van arbeidsongeschikte medewerkers bij UWV. In combinatie met de uitbreidingsmodule Re-integratiemanager biedt deze module Poortwachtergarantie.

  Uitbreidingsmodule Re-integratiemanager
  Als uw medewerker 8 weken ziek is, moet u een casemanager aanstellen. De uitbreidingsmodule Re-integratiemanager regelt een professionele casemanager die het hele re-integratieproces voor u begeleidt. Wij vergoeden alle nodige kosten. Deze uitbreidingsmodule is alleen af te sluiten in combinatie met de uitbreidingsmodule Arbobegeleiding of Arbosignaal. Dan bieden we Poortwachtergarantie.

  Cursus Preventiemedewerker
  Elk bedrijf in Nederland moet een preventiemedewerker in dienst hebben. Deze uitbreidingsmodule biedt uw preventiemedewerker een cursus. Zodat hij over de juiste kennis en vaardigheden beschikt. De cursus is voordelig en wordt gegeven door deskundige opleiders met ervaring in uw branche.
   
  Verhaalsrechtsbijstand Verzuim
  Kan uw medewerker niet meer werken door toedoen van een ander? Dan heeft u te maken met kosten van verzuim en re-integratie. Met deze uitbreidingsmodule helpen wij u de kosten te verhalen die uw Verzuimverzekering niet vergoedt. Denk aan loondoorbetaling voor de dagen die binnen uw eigen risico vallen.

  Uitbreidingsmodules Ziektewet

  Als eigenrisicodrager voor de Ziektewet moet u het eigenrisicodragerschap goed invullen. Wij hebben deze dienstverlening ondergebracht in 4 uitbreidingsmodules. Die sluit u niet los, maar samen met de uitbreidingsmodule Re-integratiemanager en de uitbreidingsmodule Arbobegeleiding of Arbosignaal. U heeft dan Poortwachtergarantie Verzuim en Ziektewet.

  1. Uitbreidingsmodule Arbobegeleiding Ziektewet
  Dit is een totaalpakket aan dienstverlening door een gerenommeerde arbodienst.

  2. Uitbreidingsmodule Re-integratiemanager Ziektewet
  U krijgt een professionele casemanager, die het re-integratieproces van de (ex-)werknemer coördineert en begeleidt in de ziektewetperiode.

  3. Uitbreidingsmodule Ziektewet Uitkering
  Als eigenrisicodrager bent u verplicht om een Ziektewet uitkering te regelen voor de medewerker die ziek uit dienst gaat. Dat regelwerk nemen wij uit handen.

  4. Uitbreidingsmodule Ziektewet Loonadministratie
  Als eigenrisicodrager bent u verplicht om een aparte verzuim en loonadministratie te voeren voor medewerkers die recht hebben op een Ziektewetuitkering. Wij regelen dat voor u.
   

  Interesse in onze verzekering?

  Maak dan een afspraak met één van onze adviseurs. Zij helpen u graag verder.
   
   ​Verantwoordelijk voor uw medewerker

  ​Is uw zieke medewerker na 2 jaar nog (deels) arbeidsongeschikt? Dan blijft u maximaal 10 jaar verantwoordelijk voor uw (ex)medewerker. Zo bent u verplicht om wijzigingen in de situatie van de medewer​ker door te geven. En te werken aan re-integratie. Eventuele kosten daarvoor moet u betalen. Ook bent u verantwoordelijk voo​r de WGA-uitkering van uw medewerker. WGA betekent Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten. Hiervoor bent u automatisch verzekerd bij UWV.

  Verzeker uw WGA-risico

  U kunt er ook voor kiezen om eigenrisicodrager te worden voor de WGA. En dit risico vervolgens verzekeren bij ons. De kosten voor verzuim kunt u zo verlagen. Als eigenrisicodrager kunt u met een succesvol re-integratiebeleid de premie overzien en (deels) beïnvloeden. U bepaalt hoe de re-integratie van uw medewerkers eruit ziet. Daardoor krijgt u grip op verzuim. Dit maakt de keuze voor eigenrisicodragerschap een strategische en slimme overweging. 


  Als een werkgever eigenrisicodrager wordt voor de WGA, dan moet hij ook eigenrisicodrager worden voor de Ziektewet. En  voor het afsluiten van de Ziektewetverzekering plus de modules Arbobegeleiding Ziektewet, Re-integratiemanager Ziektewet, Ziektewet Uitkering en Ziektewet Loonadministratie

  Met deze verzekering krijgt u:

   
  Vergoeding van de WGA uitkering aan uw medewerker
   
  Deskundige begeleiding en advies bij re-integratie en preventie
   
  • Een WIA-beschikking, te laten beoordelen door een onafhankelijke partij
   
  Ondersteuning als u bezwaar wilt maken tegen een WIA-beschikking
   
  • Een vertaling van de WIA-beschikking naar re-integratiemogelijkheden voor uw medewerker.
    

  Interesse in onze verzekering?

  Maak dan een afspraak met één van onze adviseurs. Zij helpen u graag verder.
   
  ​​​
  ​Beoordeelt UWV uw medewerker na 2 jaar ziekte als minstens 35% arbeidsongeschikt? Dan kan hij er in inkomen flink op achteruit gaan. Vaak krijgt hij wel een wettelijke uitkering, maar die uitkering is een stuk lager dan wat hij verdiende. De Amersfoortse heeft daarvoor een mooie oplossing: de Inkomensaanvulverzekering. Met deze verzekering biedt u uw medewerkers een goede secundaire arbeidsvoorwaarde.
   

  Een aanvulling tot minimaal 70% en maximaal 90%

  Met de Inkomensaanvulverzekering krijgt uw medewerker een aanvulling op de inkomsten die uw medewerker ontvangt (wettelijke uitkering en het eventuele loon). Wij vullen die inkomsten dan aan tot ten minste 70% van zijn laatstverdiende loon. Schommelingen in de uitkering maken niet uit; uw medewerker krijgt in totaal altijd ten minste 70%. Zijn totale inkomen kan met de aanvulling die wij geven zelfs oplopen tot 90% van het laatstverdiende loon:
   
  • Is uw medewerker 35-80% arbeidsongeschikt of meer dan 80% maar niet duurzaam? Dan kan hij naast zijn uitkering nog werken. Hoe meer hij dat doet, hoe meer hij zijn restverdiencapaciteit benut en hoe hoger het bedrag tot waar wij het aanvullen. Tot maximaal 90%.
   
  • Is hij 80-100% duurzaam arbeidsongeschikt? Dan ontvangt hij een aanvulling tot 90% van het laatstverdiende loon.
   

  Hulp bij re-integratie

  U en uw medewerker kunnen rekenen op de expertise van De Amersfoortse bij re-integratie en bij het optimaal benutten van de restverdiencapaciteit.
   

  Extra te verzekeren: aanvulling bij 15% tot 35% arbeidsongeschiktheid

  Is een medewerker 15% tot 35% arbeidsongeschikt? Dan kunt u ervoor kiezen voor deze medewerker een inkomensaanvulling van 25% van zijn verzekerd loon te verzekeren. U kunt zelf kiezen hoe lang de aanvulling wordt gegeven: minimaal 1 en maximaal 7,5 jaar.
   

  Interesse in onze verzekering?

  Maak dan een afspraak met één van onze adviseurs. Zij helpen u graag verder.
   

   

  Polisvoorwaarden 2017

   

  Brochures 2017


  ​Polisvoorwaarden 2016

   

  Formulieren

   

  Productwijzers

   

  Productkaarten

  Meer weten?

  Een goed advies helpt bij het vinden van de verzekering die bij uw onderneming past. U kunt onze collectieve verzekeringsproducten daarom afsluiten via een adviseur. De verzekeringsadviseurs die onze producten aanbieden, adviseren u graag. U kunt een adviseur bij u in de buurt zoeken en een afspraak maken.

   Vind een adviseur

  Wij staan voor u klaar

  Een goed advies helpt bij het vinden van de verzekering die bij u past.

   Vind een adviseur

   

  Stuur ons een WhatsApp

  Heeft u een vraag?
  Stel 'm via WhatsApp!
  Zet ons nummer
  in uw contactenlijst:
  06 51 15 68 68

  Ziek of hersteld melden?

  Meld uw medewerker ziek of hersteld.

  ​Keurmerk Klantgericht Verzekeren

  Dit keurmerk toont aan dat wij klantgericht werken en dat onze dienstverlening op orde is. 

  Ziek of hersteld melden

  Arbeidsongeschiktheid melden (voor u als ondernemer)

  Ziek of hersteld melden (voor uw medewerker)