Eigenrisicodrager

  • Grip op het verzuim en re-integratiebeleid
  • Lagere premie
  • Totaaloplossing

Welke eigenrisicodrager verzekering past bij jou?

Gezonde en fitte medewerkers? Kies nu voor a.s.r. Vitality!

Hoe kan je als bedrijf eigenrisicodrager worden?

Als je nu een gedifferentieerde WGA-premie en een ZW-premie aan UWV betaalt voor al uw werknemers bent u nog geen eigenrisicodrager. U kunt dan jaarlijks op twee momenten eigenrisicodrager worden: op 1 januari en op 1 juli. Een ondernemer die voor het eerst iemand in dienst neemt, kan direct op het moment dat hij werkgever wordt eigenrisicodrager worden.

Twee grootste voordelen van eigenrisicodrager worden

Lagere premie aan belastingdienst

Omdat je als eigenrisicodrager rollen van UWV overneemt, draag je minder premie af aan de belastingdienst. Je betaalt alleen de basispremie. De gedifferentieerde WGA- en Ziektewet premie komen te vervallen, omdat je dit risico zelf gaat dragen of bij een verzekeraar gaat verzekeren in plaats van bij UWV.

Zelf verantwoordelijk

Ben je eigenrisicodrager of wil je het worden? Dan draag je zelf de verantwoordelijkheden en verplichtingen. Samen met je bedrijfsarts of arbodienst voer je zelf het preventie- en verzuimbeleid uit. Als een medewerker (langdurig) ziek of arbeidsongeschikt raakt, betaal jij de uitkering. Ook ben je zelf verantwoordelijk voor een goed re-integratieplan.

UWV controleert of je deze taken goed uitvoert. Zo niet, dan kan UWV de werkzaamheden weer van jou overnemen. Zij brengen dan de kosten daarvan bij jou in rekening .

Het risico dat je als eigenrisicodrager voor de WGA of Ziektewet loopt, kun je bij ons verzekeren.