Actievoorwaarden ‘Win een Masterclass SuperSlapen’

Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de actie “Win een Masterclass SuperSlapen door Floris Wouterson”, hierna te noemen: “De actie”, die wordt georganiseerd door De Amersfoortse. De actie heeft tot doel de bekendheid van het merk De Amersfoortse te vergroten. De Amersfoortse is een label van ASR Nederland, gevestigd te Utrecht aan de Archimedeslaan 10. ASR Nederland is ingeschreven in het handelsregister onder nummer 30070695 Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op deelnemers aan de actie.

Artikel 1. Algemeen

 1. Je bent directeur, eigenaar of HR-manager van een bedrijf of organisatie in Nederland en je bent ouder dan 18 jaar, dan kun je deelnemen aan deze actie.
 2. Deelnemen aan de actie is gratis, behalve de gebruikelijke kosten voor internetgebruik.
 3. Als je niet aan bovenstaand criterium voldoet, kan je niet deelnemen aan de actie.
 4. Deze actie is in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen.

 

Artikel 2. Deelname & looptijd actie

 1. Deze actie loopt vanaf 7 maart 2019 en eindigt op 28 maart 2019. De Amersfoortse heeft de mogelijkheid om de actieperiode te verlengen.
 2. Je neemt deel aan de actie als
  a. je het deelnameformulier volledig invult en
  b. je De Amersfoortse toestemming geeft om je te benaderen over de actie.
 3. Een bedrijf of organisatie kan maar één keer deelnemen aan de actie. Bij meerdere aanmeldingen wordt de eerste aanmelding meegenomen in de actie.
 4. Door deelname ga je akkoord met deze voorwaarden.

 

Artikel 3. Masterclass en boeken SuperSlapen

 1. Uit de deelnemers wordt 1 winnaar getrokken voor de Masterclass.
 2. De trekking vindt plaats aan het eind van de actieperiode.
 3. Op volgorde van binnenkomst wordt een lotnummer aan de deelnemers toegekend. Aan het eind van de actieperiode wordt blind een winnaar getrokken uit alle deelnemers. Het eerst getrokken lot wint de Masterclass SuperSlapen. Vervolgens zullen nog 10 loten worden getrokken. De dan getrokken deelnemers winnen het boek SuperSlapen.
 4. De prijs: één Masterclass SuperSlapen van 4 tot 6 uur, t.w.v. €1500,- gegeven door Floris Wouterson, op locatie van de winnaar.
 5. Daarnaast worden onder deelnemers aan de winactie 10 boeken ‘SuperSlapen’ door Floris Wouterson, t.w.v. € 20, verloot.
 6. Prijswinnaars worden persoonlijk en alleen via het opgegeven e-mailadres geïnformeerd.
 7. De Masterclass dient te worden ingepland voor 31-12-2019. Afstemming over datum, tijd en locatie zal plaatsvinden tussen de winnaar en Floris Wouterson.
 8. Het boek wordt binnen een maand per aangetekende post bij de winnaar bezorgd.
 9. Over de uitslag zal verder niet worden gecorrespondeerd.
 10. De prijzen zijn persoonsgebonden en dus niet overdraagbaar. De prijzen zijn niet om te zetten in geld.
 11. De organisator van deze actie zal de verschuldigde kansspelbelasting voor haar rekening nemen.

 

Artikel 4. Rechten De Amersfoortse

 1. De Amersfoortse behoudt zich het recht voor te allen tijde je deelname aan de actie te beëindigen, zonder dit vooraf te melden, zonder opgave van reden, naar eigen inzicht en zonder dat De Amersfoortse hiervoor aansprakelijk kan worden gehouden, of hiervoor enige vergoeding verschuldigd is.
 2. De Amersfoortse behoudt zich tevens het recht voor om de actie, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, in te trekken, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de actie te wijzigen indien omstandigheden dit vereisen. Beëindigen of wijzigen van de actie wordt op amersfoortse.nl bekendgemaakt.
 3. Klachten of opmerkingen over deze actie kun je schriftelijk sturen naar De Amersfoortse, Postbus 2072, 3500 HB Utrecht tot uiterlijk 15 april 2019.