7 tips om verzuim te voorkomen 

Lees hier onze tips hoe je kunt omgaan met duurzame inzetbaarheid. Lekker eenvoudig. 

 1. Zorg voor duidelijke afspraken en verwachtingen
  Maak duidelijke afspraken en zorg dat de drempel voor ziekmelden niet te laag ligt. Sta bijvoorbeeld niet toe dat mensen zich per WhatsApp ziek kunnen melden.

 2. Geef alle ziekmeldingen door
  Ook kort verzuim, zoals een griepgeval. Hierdoor komt frequent verzuim in beeld voor uzelf en kan Keerpunt helpen, wanneer dit nodig blijkt te zijn.

 3. Voer een actief preventief beleid
  Ga in gesprek met medewerkers als er signalen zijn die vaak vooraf gaan aan (langdurig) verzuim, zoals frequent verzuim.

 4. Kijk naar de samenstelling van het team
  Hebben medewerkers te maken met fysieke arbeid, piekmomenten en wisselende diensten? Zorg dan voor een evenwichtige teamsamenstelling, met een goede verdeling van taken en een adequate inzet van uren en capaciteiten.

 5. Ga het gesprek aan over duurzame inzetbaarheid
  Bespreek bijvoorbeeld met oudere medewerkers hoe zij fit for the job blijven en tot hun pensioen kunnen doorwerken. Denk daarbij ook vooral out of the box. Misschien is een dag minder werken per week of een vermindering van het aantal uren per dag wel de beste oplossing om gezond en vitaal verder te kunnen. 

 6. Neem medewerkers mee in het beleid
  Laat zien waar het bedrijf naartoe gaat. Bijvoorbeeld door middel van een workshop over digitalisering, waarbij de toegevoegde waarde van veranderingen duidelijk wordt. Maak de vertaalslag, waardoor medewerkers begrijpen waarom veranderingen nodig zijn. Dit vergroot de betrokkenheid en leidt tot een lager verzuim.

 7. Breng risico’s in kaart
  Een risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) geeft inzicht in alle risico’s. Het formuleren van acties in een plan van aanpak helpt bij het terugdringen van ziekteverzuim.