Het coronavirus, wat moet je weten als werkgever?

Het coronavirus is voor iedereen erg vervelend. Ook voor jou als werkgever. Hier lees je onder andere meer over wat wel en niet valt binnen de dekkingen van onze collectieve inkomensverzekering (verzuimverzekering) en hoe het zit met de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW). Onderaan de pagina staan er veelgestelde vragen over het coronavirus en je bedrijf. De Amersfoortse houdt alle nieuwe ontwikkelingen van het coronavirus goed in de gaten. 

Wat valt wel en niet binnen de dekking van je collectieve inkomensverzekering?

Voor de dekkingen van onze inkomensverzekeringen gelden de richtlijnen van het Verbond van verzekeraars. Deze richtlijnen komen kort gezegd neer op onderstaande:

Wel dekking

Als een werknemer door ziekte niet in staat is zijn werk te verrichten. Het maakt hier niet uit of het coronavirus wel of niet is vastgesteld.

Geen dekking

Als een werknemer om een andere reden dan ziekte niet kan werken, bijvoorbeeld omdat hij/zij om preventieve redenen thuis moet blijven en geen mogelijkheid heeft vanuit huis te werken, of een bepaald gebied niet mag verlaten.

Mogelijk kan de werkgever een beroep doen op door de overheid beschikbaar gestelde regelingen zoals de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW).

Hoe zit het met de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW)?

De Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) is vanaf 1 juni verlengd met 4 maanden (tot oktober). De NOW wordt ook wel het noodpakket 2.0 genoemd. Lees hier de belangrijkste (extra) wijzigingen in het noodpakket 2.0. De nieuwe voorwaarden van het noodpakket 2.0 worden nog nader uitgewerkt en staan dus nog niet vast. Hieronder zetten we wel alvast de belangrijkste zaken voor je op een rijtje:

Heb je werknemers in loondienst? 

Dan kun je voor een periode van 3 maanden in aanmerking komen voor een vergoeding van de loonkosten. Deze vergoeding van de loonkosten kan je aanvragen bij UWV en bedraagt maximaal 90% van het huidige loon van je medewerker. Je moet onder andere aan de volgende voorwaarden voldoen in de periode dat je de loonkosten deels vergoed krijgt:

1. Je verwacht een omzetverlies van minimaal 20%
2. Je mag geen werknemers meer ontslaan vanuit bedrijfseconomische redenen 
3. Je betaalt het huidige salaris van je werknemers gewoon door

Ben je benieuwd naar meer informatie over de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging werkgelegenheid?

Bekijk dan de website van de Rijksoverheid. Daar kan je ook zien of je in aanmerking komt voor andere regelingen binnen dit steunpakket.

Uitstel van betalingen bij de Belastingdienst

Je kan ook nog in aanmerking komen voor uitstel van betalingen bij de Belastingdienst. Denk daarbij aan de inkomstenbelasting, de loonbelasting, de vennootschapsbelasting en de btw. Ook aanmaningen vanuit de Belastingdienst voor het niet tijdig betalen vallen onder deze regeling. Bekijk de website van de Belastingdienst voor meer informatie.

Bekijk in onderstaand filmpje welke ondersteuning de overheid biedt aan ZZP-ers en werkgevers.

Re-integratie tijdens de coronacrisis

Re-integratie kan in tijden van corona minder soepel verlopen dan je gewend bent. Vacatures worden ‘on hold’ gezet of zelfs helemaal ingetrokken, werkervaringsplaatsen en stages die per direct gestopt zijn en onzekerheid over de toekomst. Hoe zorg je ook in deze tijd voor een goede re-integratie? In ons blog lees je tips over het opbouwen van een re-integratiedossier én tips voor een zo goed mogelijke re-integratie tijdens de coronacrisis.

Lees ons blog

Ben je ondernemer met een AOV? 

Hiervoor verwijzen wij je door naar de pagina met informatie over corona (maatregelen) voor ondernemers.

Meer informatie

Voor algemene informatie en het laatste nieuws over het coronavirus verwijzen wij je naar de website van het RIVM. Mocht je vragen hebben over onze collectieve inkomensverzekeringen en het coronavirus? Dan hebben wij bij Relatiebeheer een speciaal telefoonnummer waar je met al je vragen terecht kunt: (033) 464 28 65.

Veelgestelde vragen van werkgevers over het coronavirus

Het coronavirus en je collectieve inkomensverzekering (verzuimverzekering)

 • Hoe zit het als je onlangs een verzuimverzekering hebt aangevraagd bij ons?

 • Kan ik de eigen risicotermijn op mijn verzuimverzekering aanpassen

 • Kan een werkgever de betalingsfrequentie van zijn verzekeringen aanpassen?

 • Ik laat mijn medewerkers in verband met de coronacrisis tijdelijk invallen in de zorg. Als zij daar ziek worden, is dat dan verzekerd op mijn verzuimverzekering?

 • Ik maak gebruik van de tijdelijke maatregel Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Kan ik dekking van de verzuimverzekering opschorten of opzeggen?

Het coronavirus en het ziek- of hersteld melden van je medewerkers

 • Een medewerker heeft lichte gezondheidsklachten kan ik hem ziekmelden?

 • Mijn medewerker is besmet met het coronavirus, mag ik deze medewerker nu ziek melden?

 • Hoe gaan jullie om met medewerkers die in het buitenland zijn en daar ziek worden?

 • Mijn medewerker is door de GGD in quarantaine geplaatst, mag ik hem nu ziekmelden?

 • Ik wil mijn medewerker ziek melden om financiële schade aan mijn bedrijf te voorkomen. Mag dat?

 • Mijn medewerker valt onder de kwetsbare risicogroep De huisarts heeft geadviseerd niet meer te werken en mijn medewerker blijft daarom nu thuis. Mag ik mijn medewerker ziek melden?

 • Een medewerker was 100% arbeidsongeschikt en mag van de bedrijfsarts weer gedeeltelijk aan het werk, maar het bedrijf is gesloten in verband met het coronavirus. Moet ik de medewerker nu wel gedeeltelijk hersteld melden?

 • Een medewerker werkt 50% in aangepast of eigen werk, maar het bedrijf wordt gesloten i.v.m. het coronavirus. Mag ik deze medewerker weer 100% arbeidsongeschikt melden?

Hoe zit het met de loondoorbetaling van je medewerkers?

 • Mijn medewerker kan niet naar het werk komen vanwege de overheidsmaatregelen. Moet ik deze medewerker doorbetalen?

 • Wanneer een werknemer arbeidsongeschikt raakt tijdens de NOW regeling, wie is dan verantwoordelijk voor de zieke werknemer? Met andere woorden, wie betaalt zijn loon door en wie is verantwoordelijk voor de re-integratie?

 • Ik wil gebruik maken van de tijdelijke maatregel Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Moet ik nu wel loonaangifte doen bij de Belastingdienst?

Overige vragen

 • Mijn medewerker is bang voor het coronavirus en wil thuisblijven, mag dat?

 • Ben je als werkgever verplicht om maatregelen te nemen om besmetting met en verspreiding van het coronavirus te voorkomen?