BNP Paribas OBAM NV

Kiest u voor BNP Paribas OBAM? Dan belegt u in een wereldwijd aandelenfonds dat de afgelopen 75 jaar gemiddeld genomen gunstige rendementen heeft behaald. Dit dankzij de unieke en succesvolle beleggingsstijl van de beheerders.

Het fonds bestaat uit circa 100 ondernemingen. De fondsbeheerders beoordelen bedrijven, sectoren en landen op hun potentiëlegroei in de komende jaren. Het fonds is opgebouwd uit een strategisch en een tactisch gedeelte:

  • 60% strategisch. Dit deel van de portefeuille bestaat uit ongeveer veertig grote ondernemingen. Het wordt het strategische gedeelte genoemd, omdat met een relatief klein aantal ondernemingen, die lang in de portefeuille blijven, een groot gedeelte van de portefeuille wordt ingevuld. 
  • 40% tactisch. Dit gedeelte bevat beleggingen voor een kortere periode en bevat meer ondernemingen dan het strategische gedeelte. Ze zijn onderverdeeld in thema’s, bijvoorbeeld “materialen en mijnbouw”.

Let op!

  • De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. 
  • Beleggen in het BNP Paribas OBAM NV is via De Amersfoortse uitsluitend mogelijk met onze beleggingsverzekeringen.
  • Voor dit fonds is essentiële beleggersinformatie (EBI) opgesteld om u meer inzicht te geven in de aard en risico’s van beleggingen in dit fonds. Lees de EBI voordat u in het fonds gaat beleggen. U kunt de EBI downloaden op deze site.
  • De beslissing om participaties in het fonds te kopen, dient uitsluitend te worden genomen op basis van het prospectus. Deze is kosteloos op te vragen. U kunt het prospectus ook downloaden op deze site. 
  • BNP Paribas OBAM NV heeft een vergunning van de Autoriteit Financiële markten als beleggingsinstelling op grond van de Wet toezicht Beleggingsinstellingen.
 

Meer informatie  

Voor de fondsen die De Amersfoortse voert is de brochure Beleggingsfondsen (PDF) beschikbaar. Wilt u meer informatie over BNP OBAM? (ISIN-code NL0006294035). We verwijzen u hiervoor naar de website van BNP Paribas. Hier vindt u de kenmerken van het fonds, het rendement en verschillende documenten. 
 

Rapportages

De maandrapportage (PDF) geeft u inzicht in de prestaties van dit fonds over de afgelopen maand. Het Fondsbulletin (PDF) geeft u inzicht in de prestaties van dit fonds en een commentaar van de beheerder over het afgelopen kwartaal.

Prospectus 

Van dit product is een prospectus (PDF) beschikbaar met uitgebreide informatie over dit fonds.

Essentiële beleggersinformatie (EBI)

Van dit product is een EBI (PDF) beschikbaar met uitgebreide informatie over dit fonds.
 

Persbericht

Belangrijk persbericht Algemene Vergadering van Aandeelhouders 19 november 2013

 

Koers grafiek

Begindatum
Einddatum
Koers gekozen startdatum: [16-4-2013]: [€43,86].
Koers gekozen einddatum: [15-4-2014]: [€46,71].
Rendement: 6,50% Let op: De meest recente koers is van 15-04-2014. Deze datum wijkt af van de door u opgegeven einddatum.