• Home
  • upload controlerende artsen

Documenten versturen controlerend arts

Hier kunt u privacygevoelige documenten op een veilige, digitale manier aan ons verzenden. 

Waarom deze veilige omgeving?
Het versturen van privacygevoelige en medische informatie, zoals klant- en bedrijfsgegevens, valt onder de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Het doorgeven van informatie over de post en e-mail is niet zonder risico. Het is onze plicht ervoor te zorgen dat dit soort informatie op zorgvuldige en veilige wijze aan ons doorgegeven kan worden. 

Standaardformulieren

Onderstaande formulieren kunt u digitaal invullen en insturen via het upload-formulier:

Staat het benodigde formulier hier niet tussen? Dan vragen wij u het fysieke formulier dat u hebt ontvangen in te vullen en via onderstaand uploadformulier aan ons te versturen.

Contact met ons 

  • Hebt u vragen over administratieve zaken, neem dan contact op met het Medisch Secretariaat, via e-mail, medsec@amersfoortse.nl of telefonisch 033-4642755.
  • Wilt u afstemming over een verzekerde, neem dan contact op met de medisch behandelaar of medisch adviseur. U kunt hen bereiken via het telefoonnummer dat in de brief staat vermeld. Of via e-mail, mdc@amersfoortse.nl (De Amersfoortse) of mdcasr@asr.nl (a.s.r.).
Afwezigheid/Vakantieperiode 
Weet u al wanneer u voor langere periode afwezig of op vakantie bent, geef dat dan aan ons door. Wij kunnen hier dan rekening mee houden bij de oproepen voor uw spreekuur. Stuur een e-mail naar het medisch secretariaat, medsec@amersfoortse.nl of bel naar 033-4642755.

Wanneer een verzekerde die door u wordt beoordeeld op vakantie gaat en hij of zij is (zo goed als) hersteld, dan vragen wij u om als hersteldatum de dag waarop de vakantie begint te kiezen en niet na deze periode.