• Home
  • Uploadformulier voor verzekerden

Verstuur hier je privacygevoelige documenten

Ben je bij ons verzekerd? Dan kun je via deze pagina je privacygevoelige documenten op een extra veilige, digitale manier aan ons verzenden. Denk bijvoorbeeld aan: media jaarcijfers, inkomensgegevens en een wijziging van je banknummer. Maar ook voor een adreswijziging of een verzoek om je polis aan te passen.

Waarom deze veilige omgeving?
Het versturen van privacygevoelige en medische informatie, zoals klant- en bedrijfsgegevens, valt onder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Het doorgeven van informatie over de post en e-mail is niet zonder risico. Het is onze plicht ervoor te zorgen dat dit soort informatie op zorgvuldige en veilige wijze aan ons doorgegeven kan worden. 

Direct naar de juiste afdeling
Bij het uploaden kun je aangeven om wat voor informatie het gaat. Dit zorgt er voor dat de informatie direct bij de juiste afdeling terecht komt. Je hoeft de informatie dus zelf niet nog apart naar de betrokken medisch adviseur en arbeidsdeskundige te sturen. We maken onderscheid tussen medische en niet-medische informatie. 

Medische informatie komt terecht bij onze Medische Dienst
De Wbp verstaat onder medische gegevens alle gegevens die onder het medisch beroepsgeheim vallen, zoals:

  • Diagnoses, naam ziekte, specifieke klachten of pijnaanduidingen
  • Eigen subjectieve waarnemingen, zowel over geestelijke als lichamelijke gezondheidstoestand
  • Gegevens over therapieën, afspraken met artsen, fysiotherapeuten, psychologen\overige situationele problemen: relatieproblemen, problemen uit het verleden, verhuizing, overlijden partner, scheiding.

Niet-medische informatie komt terecht bij de arbeidsdeskundige en claimbeheerder
Dit is informatie die niet valt onder de categorie medische informatie. Deze informatie archiveren we in het klantendossier.

Heb je vragen? 
Mail of bel ons gerust: 

Je vraag Nieuwe verzekering Bestaande verzekering Ziek melden
Medisch

Mail: medsec@amersfoortse.nl

Tel: 033 464 2995

Mail: medsec@amersfoortse.nl

Tel: 033 464 2995

Mail: medsec@amersfoortse.nl

Tel: 033 464 2754

Niet medisch

Mail: aovia@amersfoortse.nl

Tel: 033 464 2885

Mail: aovia@amersfoortse.nl

Tel: 033 464 2885

Mail: aovclaims@amersfoortse.nl

Tel: 033 464 2886