Uiteindelijk belanghebbende van een verzekering 

In Nederland mag je geen handel drijven met personen, organisaties of landen waarvoor sancties gelden. Daarom moeten we als verzekeraar weten welke natuurlijke personen de uiteindelijke belanghebbende zijn van een verzekering. We vragen dus altijd naar de identiteit van de uiteindelijk belanghebbende(n). Vervolgens kijken we of deze natuurlijke personen op een aan sanctielijst staan. Deze verplichting hebben wij vanuit de Sanctiewet 1977 en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme.

Alles wat je wilt weten over de Sanctiewet

  • Dit merk je ervan bij je verzekering:

  • Wat is de definitie van een uiteindelijk belanghebbende?

  • Uiteindelijk belanghebbende bij een vereniging, stichting of kerkgenootschap

  • Privacy