Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen

Vind je dat wij je klacht niet goed hebben opgelost? Dan kun je binnen 1 jaar na ons definitieve antwoord, een klacht indienen bij de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ). 

SKGZ bemiddelt
SKGZ is een onafhankelijke en onpartijdige organisatie voor klachten over zorgverzekeringen. Bij SKGZ kan je gebruik maken van gratis bemiddeling door de Ombudsman Zorgverzekeringen. Of een klacht indienen via de Geschillencommissie Zorgverzekeringen. De uitspraak van de Geschillencommissie is bindend voor jou en de verzekeraar.

Contactgegevens
Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen
Postbus 291
3700 AG  Zeist
Telefoon: (088) 900 69 00

Wil je nog iets weten?
Bekijk onze zorgverzekering of neem contact met ons op.